Huvud
Behandling

Röntgendiagnostik av sjukdomar hos vesiklar, äggstockar och deras anhängare, kön

Innan vi fortsätter att beskriva de radiografiska tecknen på sjukdomar i frökanalen är det nödvändigt att få en kort översikt över röntgenanatomi organs av frösystemet.

Enligt röntgen se.mennogo tarmkanalen, sädesledaren sträcker sig från det inre hålet i inguinal kanalen distalyyum rätlinjigt i dess riktning och sedan gör en skarp krök med mittlinjen och tillbaka. Fröet som utför kanalerna från båda sidor konvergerar sig mot prostatacillan. Kanalerna expanderar till ampulla ductus deferentis (Figur 310).

Seminala vesiklar består av en krökt huvudkanal med stora eller små grenar, inom vilka det finns divertikuler av olika storlekar. Den apikala delen av huvudkanalen är böjd bakom. Formen, storleken och volymen hos de partiella vesiklarna varierar individuellt. Längden på den vesikelformiga vesikeln 25-55 mm, bredden - 15-20, tjocklek - K) mm. Dess kapacitet är från 1,5 till 7 ml (på lik), i friska in vivo - sällan överstiger 2,5 ml. Båda seminalblåsorna är desamma, med regelbundna böjningar och mjuka forkings.

Huvudflödet av bubblan har en trattform smalnar nedåt, passerar den in i utsöndringskanalen, och därefter ansluta den distala delen av ampullen, bildar ductus ejaculatorius. Den fröutskjutande kanalen är den yttre delen av frökanalen. Utspädningskanalerna på båda sidor är symmetriska och nästan helt i prostata.

Ibland i. ductus ejaculatorius öppnar liten övre divertikula. Hålen i kanalerna ligger sällan i den normala utrikulusprostatan. Vid kronisk inflammation förlängs utrikulusen och sedan kan öppningarna av kanalerna placeras i det på så sätt att kontrastvätskan från urinröret med uretrografer lätt kan tränga in dem.

Radiografi med användning av kontrasten fyllning seminal vägarna tillhandahåller data om anatomi och topografin av de manliga könskörtlar i normala förhållanden och i patologiska förändringar, som utan tvekan har ett stort diagnostiskt värde, särskilt i tuberkulos, icke-specifik prostata-vesikel abscess av prostata och för en differentiell diagnos mellan cancer, prostata adenom och kronisk prostata-vesikulit.

Nonspecifik inflammation, huvudsakligen prostata-vesiklar, kan inte uteslutas på grundval av normala vesikologiska data. Om vesikulit dominerar kan vesikologi dock ange dess existens.

Vesikulit kan orsaka förskjutning av blåsans och urinrörets vägg eller åtföljas av bullous svullnad i slemhinnan i botten av urinblåsan och i rektumets vägg. Urinledarens distala del kan på grund av sin intima kontakt med vesikelen avsmalna vid pereeziculit och orsaka en hydroureter eller hydronephrosis.

vid akut nonspecifik epididymit På vesiclegramen observeras vanligen vanliga vesiklar och i början av sjukdomen, dessutom vid sidan av vilken epididymit uppstod. Lumen på grund av slemhinnan ökar, och konturerna av vasdeferenserna och den vesikelformiga vesikelen smörjs. Ampullaens grenar och divertikula kan ses mindre tydligt än i normen, och krympningen minskar. Ofta vid akut inflammation, liksom i fallet med kronisk process, är det möjligt att notera en ökning i avståndet mellan skuggkontrastmedlet påfylldes en ampull, och skugga i bubblan beroende på inflammatorisk förtjockning av deras väggar. Deras parallella position i normalt med inflammation förändras något på grund av inflammatoriskt ödem och samtidig inflammation i omgivande vävnader.

vid kronisk icke-specifik prostatazikulit på röntgenbilder ampull kan förvärva böljande konturer som god kontrastrym dess fyllnadsmaterial, och ibland suddig röntgenbild visar konturer och mindre skarpa bilddetaljer. Efter en viss tid, varvid bredden av de seminala vägslumen minskar på grund av ärrbildning, skrynkling uppträder diverticula och krökar, vilket orsakar inkorrekta dimensioner av lumen, i motsats till akut inflammation (fig. 311).

Defekter i slingan eller bubblan otillräcklig fyllning av bubblan kontrastvätskan kan orsakas av högviskösa innehållet i flaskan, eller tuberkulos. Om ospecifika inflammations ampuller normal eller endast lätt modifierad i kontrast tuberkulosskador när förändringar fånga betydande delar av bubblan. Mer eller mindre fokal kontraktion av bubblan kan lita på den mukosala svullnad eller bildningen av granulationsvävnad, medan med en vass förträngning av lumen dilation, i synnerhet av sädesledaren, typiskt för tuberculosis. Kronisk prostata-vesiklar kan kombineras med BPH och i sådana fall vesiculography data kan vara värdefull för korrekt diagnos.

Eftersom urogenital tuberkulos uppträder ofta asymptomatiskt, vesikologi blir extremt viktigt vid tidig upptäckt av denna sjukdom. Utan tvekan, med hjälp av vesikologi, är det möjligt att bestämma specifika förändringar i könsdelarnas bifogar mer exakt än med palpation och endoskopi.

I de nya stadierna av tuberkuloseprocessen utvecklas inte ärrbildning och inskränkning av lumen i spermatvägarna, men fyllningen av de orala organen med kontrastvätska är av brännskaraktär; Den apikala delen av blåsorna är ofta dilaterad, konturerna av dem och den intilliggande delen av ampullen är vaga.

I de långt avancerade stadierna av tuberkulösa lesioner finns det signifikanta förändringar i den seminala vesikeln, vasdeferenserna och ampulla; Deras luminer är smalare på grund av rynkning, på grund av vilken förstärkningen av ampulla och vesikeln liknar en tunn spiral. Röntgenmönstret domineras av dåligt avgränsade konturer av bubblan och ampullerna och deras felaktiga lumen. Ibland finns lentulära defekter på bakgrunden av den kontrasterande skuggan av bubblan eller stora fyllningsdefekter. Vesiklarnas laterala öglor kan vara lite fyllda, förvärva bågformiga böjningar och en mycket liten lumen. Ärrbildning och ocklusion med förträngning och dilaterade segment skapar en bisarr bild av klarhet i de partiella vesiklarna och ampullaerna, liksom vasdeferenserna.

Vid tuberkulära processer är förändringarna mer asymmetriska än i icke-specifika lesioner, särskilt i partiella vesiklar (figurer 312, 313).

Fig. 313. Epididymogrammet. Vidhäftningen av rätt testikel är normal. Vidhäftningen av den vänstra testikeln innehåller en tuberkulös abscess.

Spontan fyllnings ductus ejaculatorius, ampuller och sädesblåsa under urethrography eller närvaron av en fistel mellan urinröret och seminal-tarmkanalen (mest sädesblåsor) är mycket sällsynta. Detta kan förekomma, särskilt med tuberkulos.

Primärcancer hos seminala vesiklar är mycket sällsynt. För denna neoplasma är en- eller tvåsidiga defekter i fyllningen av blåsorna karaktäristiska. Det är nödvändigt i detta fall för att hålla den differentiella diagnosen mot tumörmetastas i Vesico-rektal utrymmet i bukhålan, och rektum cancer, endometrios, prostatacancer sarkom.

Förändringar kan också ge vezikulogrammy sjukdomar såsom BPH, prostatacancer och abscess, cancer lägre urinledare (fig. 314), förstoring av prostata påse och den så kallade Mullerian cysta.

Fig. 314. Vesiclegramen. Patienten är 57 år gammal. Komprimeringen av partiella vesiklar med en cancerous tumör härstammande från vänster urinledare.

Adenom av prostata på vesiclegram detekteras genom en mer eller mindre symmetrisk ökning av blåsor och ampuller med oregelbundet böjda ejakulatoriska kanaler. Även om ökningen av adenomatösa förändringar i prostata visas vid rektal palpation mestadels ensidig, varvid förändringar finns på vezikulogramme, oftast bilateral och symmetrisk. Den interamplar vinkeln, som vanligen är mindre än 90 °, kan öka på grund av denna förskjutning av de partiella vesiklarna, men detta är inte patologisk för prostata adenom. Volymen bubblor ökar inte. Stor adenomatös körtel orsakar förlängning av ejakulatoriska kanaler, och längden på den senare överstiger 2 cm bekräftar denna diagnos.

Prostatacancer infiltrerar vanligtvis spermatiska vägar. Vesikulografi avslöjar tidiga förändringar i vas deferens, i terminala sektioner av ampulla och seminal vesiklar. Deras luminescens smalnar, det finns inga normala cirkulära veck. Kontrast av bubblor kan vara ofullständig, främst på grund av stagnation av innehållet i dem. Dessa förändringar är ofta bilaterala.

Med samtidig skada på prostatacancer och adenom är deras effekt på seminala vesiklar totalt. I denna situation är förändringarna på vesiclegram mer typiska för cancerformiga lesioner.

Akut prostata abscess ofta den producerar ett karakteristiskt mönster på vezikulogramme: förskjutning av den sträckta bubblan fyllas med tillräckligt ductus ejaculatorius, "sexuell mittlinje" skiftas till den friska sidan expansiva processen i en av loberna i prostata (Figur 315.).

Fig. 315. Vesiclegramen. Patienten är 36 år gammal. Abscess av den vänstra seminal vesikeln.

BPH är liknande vezikulogramme krökt förskjuten hals bubbla, men "sexuell medianlinjen" i detta fall rör sig inte och de ductus ejaculatorius är vanligtvis normalt fylld med kontrastvätska. Detta senare faktum är viktigt för den differentiella diagnosen av BPH med inflammation: mycket sällan observerade bilateralt prostata abscesser eller allvarliga diffusa parenkymala lesioner i prostatakörteln.

Ökad utrikulus prostaticus, eller cyst som härstammar från resterna av Mullerian-kanalen, ligger vanligen längs medianlinjen mellan båda ejakulatoriska kanalerna, vilka är böjda på sidosidan. En stor cyste som når basen av prostata kan röra sig upp och till sidan, men dess placering mellan ampullerna är alltid bevarad.

Patologiska processer utanför könkörtlarna kan påverka bilden av vesiclegramet. Den senare kan ge värdefull vägledning om eventuell spiring av tjocktarmscancer i seminala vesiklar. I detta fall kommer vesiklarnas hela lumen att komprimeras på vesiclegram, och deras konturer är vaga. Denna bild skiljer sig från prostatacancer. Vesikulografi kan, i förekommande fall, visa spridningen av blåscancer mot seminala vesiklar och därmed hjälpa till att välja rätt typ av behandling.

Vid diagnos av hansterilitet vezikuloepididimografii kan ge mycket värdefull information, särskilt vid detektering av mekanisk obstruktion i seminal-tarmkanalen, upprättandet inflammation i epididymis.

Stor, den så kallade jätte, sädesblåsorna och ampullerna betraktas som orsaken till hormonell stimulering, och mikrobubblor - som en följd av "sekretoriska sterilitet".

Användningen av vesikologi i urologisk praxis möjliggör i många fall att erhålla värdefull information för diagnos av många sjukdomar i genitourinapparaten. Med en bredare användning av denna metod kommer det att vara möjligt att ackumulera ännu mer värdefull och systematiserad information för djup kunskap om fröets morfologi, klinik och patologi.

Lokala beräkningar är ofta synliga i zonen av partikelblåsor eller ampulla och orsakas av kronisk inflammation, i synnerhet tuberkulos, främst hos ungdomar. Kalkning av testikeln som följd av tuberkulösa lesioner är mycket sällsynt (fig 316). Bland andra sjukdomar i testikeln bör det noteras till de sju, vilket relativt ofta ger metastaser till parakavala och para-aorta lymfkörtlar. Ett karakteristiskt mönster observeras i pyeloureterogrammet (fig 317).

Fig. 316. Granskning. Mannen är 66 år gammal. Kalkning av vänster testikel. Vid 25 års ålder led han en tuberkulös epididymit.

Fig. 317. Retrograd pyeloretromogram. Mannen är 34 år gammal. Metastasering av seminom i paranal- och para-aorta lymfkörtlarna. Urinledaren förskjuts lateralt. Sekundär hydronephrosis.

Nyligen, i den urologiska praxis, är röntgendiffraktionen av lymfsystemet i testen hittad med sina neoplasmer. Bnsch och Sayegh (1963) föreslog följande förfarande. Genom att dissekera skrotets hud injiceras 1 ml Evans blue i testikeln. Efter 15 minuter efter injektionen blir flera lymfatiska kärl lätt synliga. En av dem isoleras noggrant och injiceras i nålen med ett kontrastmedel - etiodol innehållande 37% fettlöslig jod i kombination med etylester. Kontrastmedel bör införas långsamt i lymfkärlet (1 ml var 15: e minut). Röntgenbilder av buken och bäckenet produceras omedelbart efter införandet av ett kontrastmedium i lymfkärlet och sedan efter 24 timmar. På röntgengenogrammen till höger om ryggraden på nivån II-IV i ländryggen, finns skuggor av lymfatiska kärl och noder. Lymfkörtlar som innehåller radiopaque substanser kan spåras från nivån II i ländryggkotan till XI bröstkörteln. Till höger kan lymfkärlen direkt strömma in i noderna på motsatt sida. Lymfkörtlarna till vänster om ryggraden syns tydligare och upptar samma position som till höger. Lymfatiska vägar till vänster om ryggraden har inte en vanlig tendens att flytta till motsatt sida. Pelvic och ilium lymfkörtlar upptäcks på röntgenbilder mycket dåligt. Denna metod gör det möjligt att exakt utföra en dubbelsidig lymfadenektomi för metastasen av en testikulär tumör i retroperitoneala lymfkörtlar.

Inlämningsdatum: 2014-12-26; visningar: 897; BESTÄLL EN SKRIV AV ARBETE

Uzi med sjukdomar i prostata och seminalblåsor

I kroppens metaboliska reaktioner deltar ca 7,5 liter vatten dagligen, och det faktum att en person frisätter urin nästan lika mycket som dricksvätskor kan betraktas som en biologiskt etablerad slump. Ändå finns vissa urinlösningar. De fixeras inte bara av patienten.

Små mängder protein finns i daglig urin hos friska individer. Sådana små koncentrationer kan emellertid inte detekteras med användning av konventionella forskningsmetoder. Isolering av mer signifikanta mängder protein, där de vanliga kvalitativa testerna för protein i urinen blir positiva.

Ultraljud kan ge information om de organiska egenskaperna hos dessa organ i normal och med olika sjukdomar åtföljda av förändringar i storlek, volym och struktur, såsom godartad hyperplasi och prostatacancer, akut och kronisk prostatit, prostatastenor.

Sällsynta vesiklar hos män är normala storlekar

Struktur av prostata och seminal vesiklar: egenskaper och syfte

Mänsklig hälsa gör det möjligt för en representant för en stark hälsa av mänskligheten att inte bara vara aktiv och leva ett långt liv utan också ha en positiv inverkan på intima relationer, förmågan att bli gravid och föda en stark baby, och så vidare. Uppmärksam på sin hälsa, en man borde ha genom sitt vuxna liv, men speciellt efter fyrtio år, eftersom det är vid denna ålder som man utvecklar manliga sjukdomar, inklusive inflammation i prostatakörteln. Denna kropp är en av de viktigaste bland det lilla bäckens organ, eftersom det utför många funktioner som gör männen fullt och hälsosam.

Inflammation i prostatakörteln kan dyka upp inte bara i vuxen ålder, men i ung ålder, och det kan orsaka stillasittande livsstil, brist på intimt livskvalitet, inte en hälsosam livsstil och så vidare. Nästan alla sjukdomar i prostata verkar uttalade symptom, inklusive smärta vid tidpunkten för att gå på toaletten på den lilla, ofta behov av att gå på toaletten, obehag i bäckenområdet, problem med erektion, obehag i mellangården, och så vidare.

Vid förekomsten av sådana tecken borde mannen nödvändigtvis besöka samråd med läkaren av urologen som efter mottagandet av resultaten av vissa analyser kan ställa den exakta diagnosen och utse eller nominera så mycket som möjligt effektiv behandling. För att en man ska kunna korrekt övervaka sin hälsa måste han känna till strukturen i prostatakörteln. vilket gör det möjligt för honom att identifiera henne i ett tidigt skede av sjukdomsutseendet och sålunda vända sig till doktorn för att påbörja behandlingskursen så snart som möjligt.

Att känna strukturen av prostatakörteln, kommer du att kunna genomföra regelbundna diagnostik, som kommer att hjälpa din läkare hur du kan göra en korrekt diagnos snabbare och som ett resultat så snart som möjligt för att lindra patienten från smärta och lidande som orsakas av de obehagliga och smärtsamma symtom. Om vi ​​betraktar prostata strukturen måste vi först säga att det här orgelet är upplösat och det ligger under blåsan, vilket orsakar obehagliga och smärtsamma symptom på inflammatorisk process. Poängen är att med inflammation ökar prostaten i storlek och därmed "pressar" på andra organ i det lilla bäckenet, inklusive blåsan.

Varför behöver du veta strukturen i prostata och seminal vesiklar

Genom att studera strukturen av prostatan, bör du veta att i kroppen finns det tre typer av celler, i synnerhet de viktigaste celler, basala och endokrina celler, och var och en av dem bär sin funktion, vilket är viktigt för den normala "arbete" av prostatakörteln. Kirtlar i prostata ligger i urinröret, runt bindväven i urinröret och runt huvuddelen. Att veta att prostatakörteln är extremt viktig är inte bara för mannen utan för pojkerns mor, för att endast en noggrann inställning av modern till sonen kommer att bestämma avvikelser från normen i det här fallet på ett tidigt stadium. Du borde inte bara veta strukturen i prostata, utan också strukturen hos de partiella vesiklarna, eftersom deras roll i det normala och fulla livet för en man är oerhört viktigt. Förresten, är den viktigaste uppgiften för sädesblåsorna att producera sekret, där spermier män "levande" aktivt och vara nöjd med fruktos, är "makt" spermier. Denna kropp är placerad bakom blåsan och har en form av en krökt rör, som måste vara av en viss storlek, såsom i normal seminal vesikel storlek har en längd av cirka fem centimeter i diameter och ungefär fyra millimeter.

Om storlekarna ökar kan doktorn bli en diagnos av en mans sjukdom, vilket kan skada människans hälsa och förstöra livskvaliteten. Sädesblåsorna tre granater som var och en spelar en viktig roll i normal funktion i kroppen, så man behöver också veta information om ämnet för att kunna ta kontroll över sin hälsa, sädesblåsor består av en slemhinna, muskellagret och adventitia.

Den normala strukturen av kroppen, liksom den normala strukturen av prostatan av det faktum att mannen är frisk, men se till att detta är möjligt endast efter att ha passerat vissa tester och studera deras resultat av en erfaren läkare. prostata funktion är att utveckla en särskild surt medium, vilket späder ut spermier och gör dem mer rörliga, det har en positiv effekt inte bara på hälsan hos män, men också möjligheten att befruktning kvinnliga ägg. Slutsatsen är att effekterna på välfärden för prostata företrädare för en stark hälften av mänskligheten är oerhört viktigt, så det första läkaren urolog undersökt denna organ bäcken möjlig "detalj".

Självklart, om vi pratar om en ung och aktiv man, är det troligt att den funktionella prostatan korrekt och inom det normala intervallet, med åldern kvaliteten på "arbete" av kroppen försämras, vilket som en konsekvens har en negativ inverkan på hälsan hos en företrädare för en stark hälften av mänskligheten. Om vi ​​talar om en man över 55 - 60 års ålder, prostataceller gradvis atrofi och i deras ställe visas uppbyggnad av salter och stenar, och om du vidta förebyggande åtgärder, då dessa konsekvenser kan undvikas. Det är viktigt att förebyggande gör att en man i vilken ålder som helst inte bara är hälsosam, men också aktiv, även i personliga relationer. Under prevention i detta fall hänvisar till en rad olika metoder och tekniker, bland annat att upprätthålla en hälsosam livsstil, regelbunden motion, regelbunden jogging eller aktivt tidsfördriv, och så vidare. Det är omöjligt att inte säga, om prostatens massage, som kan utföra, som en medicinsk specialist, och mannen själv hemma. Strukturen i prostatakörteln gör det möjligt att utföra massage oberoende utan speciella svårigheter, vilket kommer att undvika komplikationer och kommer att spara pengar.

En av de vanligaste sjukdomarna i prostatakörteln är prostatit, vilket är mycket uttalat i symptomen, så det är inte svårt att bestämma sjukdomsuppkomsten. Du ska inte självmedicinera, eftersom i en sådan situation, kan du "överrösta" symptomen, men också för att återhämta sig från sjukdomen, utan definitiv diagnos kan någon behandling inte bara ineffektivt, utan också farligt. Detta beror på det faktum att symptomen på prostatit liknar den hos andra manliga sjukdomar, därför kan endast en erfaren läkare lämna en noggrann diagnos och först efter att ha testat resultaten från testen.

Efter diagnosen, kommer läkaren att plocka upp för män den mest effektiva kuren, vilket ger det önskade resultatet i fråga om att hälsan hos den minsta sikt, vilket gör det möjligt för företrädare för starka hälften av mänskligheten för att återgå till ett normalt liv. Självklart, med prostatit, kan du också använda folkläkemedel, men bara efter att ha hört en läkare som hjälper dig att välja den mest effektiva kursen av traditionell medicin i ditt fall. Ett utmärkt sätt att förebygga prostatit är massage, som redan nämnts ovan, då kan du använda massage och vid behandling av denna sjukdom.

Massage utförs genom anusen, där massage kan utföras med ett finger eller en speciell massage, och det rekommenderas att utföra massage regelbundet eller ganska dagligen. Massageprocessen ska ligga i ca fem minuter, varför denna förebyggande metod kan nås även för en man som har mycket lite ledig tid på grund av sitt aktiva liv. Om du av någon anledning, kan en man ensam inte massera prostatan, bör du kontakta sjukvårdspersonal som har den kompetens och praktisk erfarenhet inom detta område, vilket kommer att utföra uppgiften på en hög nivå av sjukvårdspersonal.

Ultraljud av bäckenorgan hos män

Modern diagnostik använder aktivt högteknologiska och progressiva metoder för undersökning, men vägrar inte från traditionella metoder, varav en är ultraljud.

Bäcken ultraljud hos män - är en prisvärd, säker och ganska informativ bild av diagnostik som kan användas inte bara för att upptäcka en mängd olika urogenitala sjukdomar i ett tidigt skede, men även övervaka tillståndet för män hälsa.

Ultraljudsundersökning av bäckenet täcker flera organ på en gång:

 • urinblåsa,
 • seminala vesiklar,
 • prostata (prostatakörtel).

Till anteckningen: Ultraljud av bäckenet hos män kan utföras med diagnostisk (primär upptäckt av sjukdomar) och förebyggande (övervakning av tillståndet hos inre organ). Screening (profylaktisk) ultraljud rekommenderas för män efter 50 år minst 1-2 gånger om året, eftersom det är vid denna ålder att risken för att utveckla prostatacancer ökar.

Metoder för ultraljudsundersökning av småbäcken hos män

Ultraljudsundersökning av bäckenorganen hos män utförs på transabdominalt eller transrektalt sätt.

Transabdominal ultraljud utförs genom bukhålans främre vägg. En bärbar liten sensor körs längs underlivet och undersöker de vesiklar, prostata, blåsan, lymfsystemet och alla närliggande vävnader.

Den mest kompletta bilden av tillståndet hos dessa organ ges av transrectal ultraljud (TRUS), som utförs genom att införa tarmrektalsensorn i patientens anus.

Detta förfarande är mycket känsligt, och i många fall är män väldigt negativa mot det. Men TRUS är den mest informativa metoden vid diagnos av sjukdomar i de manliga könsorganen - adenom, prostatit eller en malignitet kan upptäckas tidigt i sin utveckling.

Vilken läkare och av vilka skäl gör proceduren

bäckenultraljuds män utser läkare (andrologist, urolog, invärtes eller kirurg) för att identifiera orsaken till sjukdomen, bedöma tillståndet hos en kropp, för att klargöra den preliminära diagnosen, tilldela korrekt behandling av den identifierade sjukdomen eller lösa frågan om behovet av ytterligare diagnos.

De viktigaste klagomål som utgör grunden för utnämningen av ultraljud är:

 • störningar i urinering - ofta, inklusive natt, smärtsamt, svårt, känsla av ofullständig tömning av blåsan etc.;
 • ömhet och obehag i blåsan, perineum, rektum, skrotum
 • njurkolik av otydlig etiologi;
 • en blandning av blod i urinen eller sperma
 • urladdning ur urinröret
 • inflammatoriska sjukdomar eller skador på blåsan, seminalblåsorna eller prostata;
 • sexuellt överförbara infektioner;
 • infertilitet, erektil dysfunktion;
 • onormal utveckling av bäckenorganen;
 • misstanke om cancer;
 • före- och postoperativ diagnostik;
 • kontroll av medicinska manipuleringar under kirurgisk ingrepp
 • screening undersökning av män över 50 år.

Framställning av

Som förberedelse för ultraljud av det lilla bäckenet, beroende på diagnosmetoden, finns det två mycket viktiga punkter:

 • Transabdominal studie genomförs strikt med blåsfyllning, det vill säga en timme före proceduren måste du dricka cirka 1 liter av icke-kolsyrade vätska eller följa sin vanliga dricks läge, men i 3-4 timmar innan den amerikanska oförmögen att urinera..;
 • För TRUZI är det nödvändigt att tömma blåsan och tarmarna. För att rensa tarmarnas tarmar måste vi göra en rengörande enema två gånger (på kvällen och på dagen för studien).

Metod för genomförande

Examens varaktighet är högst en halvtimme. Patienten är belägen på diagnosbänken i den bakre positionen (med transabdominal ultraljud) eller på sidan (med transrektal ultraljud).

Undersökning genom bukväggen är helt smärtfri. För att förbättra kontakten med huden och kvaliteten på mottagandet av ljudvågor appliceras en speciell medicinsk gel på patientens hud. Läkaren, ultraljudet, prober anordningen på patientens buk, något pressar i utsprången av de undersökta organen.

TRUS utförs genom att införa en rektal sensor i endot hos patienten. För att öka smittsam hanteringsäkerhet sätts en engångs latexmunstycke (kondom) på sensorn. Om du är allergisk mot latex ska du alltid berätta för din läkare innan du börjar studien.

Kontraindikationer för transrektal ultraljud

TRUSI kännetecknas av obetydlig ömhet och fullständig säkerhet i närvaro av hemorrojder.

I händelse av en förvärring av hemorrojder. I närvaro av analfissurer utförs inte studien.

Viktigt! TRUS bäcken ger mycket mer information - avslöjar små cystor miniabstsessy, stenar, strukturella microchanges i sädesblåsorna och prostata, som inte kan upptäckas av transabdominal ultraljud. Dessutom är transrektal ultraljud med urininkontinens eller akut cystitis mer lämplig.

Resultat av ultraljud av bäckenet hos män

Dekodning av ultraljudet i det lilla bäckenet ska göras av en kliniker med karakteristiska indikatorer:

 • Placeringen av varje organ
 • storlek och form;
 • struktur och konturer;
 • Echogenicitetens karaktär.

Resultaten av var och en av dessa indikatorer anges i forskningsformen, enligt vilken den behandlande läkaren, jämför patientklagomål och dessa resultat av ultraljud, bestämmer närvaron eller frånvaron av sjukdomen.

Norm av bäcken ultraljud hos män

Prostatakörteln och sädesblåsorna har normal form och storlek. Neoplasmer, tumörer, cystor avslöjas inte.

Oförändrad prostata har följande parametrar:

 • övre (i normen 2,4-4,1 cm)
 • anteroposterior (1,6-2,3 cm)
 • tvärgående (2,7-4,3 cm).

Volymen av prostatakörteln är ca 24-30 cm3.

Dimensionerna av de partiella vesiklarna i tvärsnittet är 8-10 mm

Blåsan har också en normal form och storlek. Blåsans väggtjocklek är 3-5 mm.

Stenar och andra patologiska inklusioner är frånvarande.

När blåsan undersöks efter urinering finns det en fullständig frånvaro av urin i den, som normalt strömmar från urinledarna in i blåsan.

Påverka resultatet av undersökningen kan vara närvaro av avföring eller en överflödig mängd gas i tarmen, rastlös kroppsläge under proceduren, ett tjockt skikt av fett eller ett öppet sår i magen.

Vad gör ultraljudet i bäckens ultraljud hos män

Blåsan är belägen bakom pubic bone articulation, medan fyllning det stiger ovanför den, toppen vidhäftar mot bukhålans främre vägg. På ultraljudet ses orgeln som en oval formation med släta, väldefinierade konturer, medan dess yttersta vägg visualiseras bättre än framsidan (närmast sensorn).

Seminala vesiklar är placerade på varje sida och något bakom blåsan och över prostatakörteln. På ultraljud ser de sig i form av att kommunicera med varandra om bubblaformationerna.

Prostatakörteln är ett tätt muskel-glandulärt organ, vars hemlighet är inblandad i bildandet av spermier. Därför beror ett människans reproduktiva värde på prostatens hälsa. Prostatakörteln ligger under blåsan. Dess konturer är klara och jämn.

De omgivande (bindande) vävnaderna är på ett sätt en ligamentös apparat som håller varje organ på plats. Alla bäckenorganen hos män ligger i närheten av varandra, därför är de funktionellt beroende. Det innebär att en överträdelse av en kropps prestanda negativt påverkar resten av funktionerna.

Seminala vesiklar är ett parat organ bestående av två sacculära formationer belägna ovanför prostatakörlens övre kant. Längden på bubblan är 6-8 cm, bredden är 1,5-2 cm, tjockleken är 0,5-1 cm. Skill mellan de främre och bakre ytorna på den partiella vesikeln. Vesiklarnas främre yta adheres till botten av blåsan, den bakre delen till den främre väggen av ampulla i ändtarmen. Mellan rektum och slemhinnor ligger vesicouter-rektum septum. Seminala vesiklar består av kropp och nacke. Den övre tredjedelen av de partiella vesiklarna är täckta av bukhinnan, resten ligger extraperitonealt. Nacken av de partiella vesiklarna passerar in i utsöndringskanalen, vilken öppnar sig i sidoväggarna hos vasdeferensema. Den nedre delen av urinlederna passerar över kroppens vesiklar. Vid de övre sjuka blåsorna divergerar och nästan berör varandra. Huvudfunktionerna hos de partiella vesiklarna är:
- vid framställning av en väsentlig del av den seminalvätska (upp till 75% av ejakulatvolymen);
- i ansamling av komponenter i sädesvätska tills ejakulation (spermier med sädesblåsor, som regel, nej, och huvudbehållaren av spermier - ampull vas deferens);
- deltagande i ejakulation mekanism (vid tidpunkten för utlösning innehållet i sädesblåsorna och vas deferens hos ductus ejaculatorius inträder i urinröret, är det blandas med prostata hemlighet, och utmatas till utsidan).

Patologin hos seminala vesiklar (vanligtvis inflammation - vesikulit) kan leda till försämring av kvaliteten på spermier och infertilitet.

Inflammation av sällsynta vesiklar kallas vesikulit. Inflammation av partiella vesiklar kan orsaka purulenta infektioner (gonokock, E. coli, stafylokocker etc.)
Vanligen utvecklas vesikulit hos patienter med kronisk prostatit. Men lika ofta utvecklas denna sjukdom hos män som lider av sjukdomar i det genitourära systemet (uritrit, orchitis, epididymit etc.). Det finns dock fall där orsaken till vesikulit är en vanlig infektionssjukdom, som influensa eller angina.
Till orsakerna som orsakar inflammation av sämsta vesiklar är det möjligt att ange några faktorer:
långvarig vara i sittande ställning och stillasittande livsstil,
undernäring, vilket leder till frekvent förstoppning,
hypotermi hos kroppen och som en följd undertryckande av immunsystemet,
långvarig sexuell avhållsamhet, liksom överdriven sexuell aktivitet,
Om vesikulit utvecklas på grund av komplikationer av sjukdomar i det genitourinära systemet, innebär det att infektionen i de partiella vesiklarna har kommit genom vas deferenserna. I andra fall kan infektionen komma in i vesiklarna genom hematogen väg (genom blodet).
Inflammatoriska sjukdomar av partiella vesiklar är uppdelade i akut vesikulit och kronisk.

Det finns några symptom på akut vesikulit:
hög temperatur,
frossa,
huvudvärk,
smärta i ljummen,
smärta i ändtarmen,
Mage med en eller två sidor.
Den resulterande smärtan i utlösningen åtföljs ofta av föroreningar av blod. Om du misstänker en vesikulit, utför de nödvändiga testen. I detta fall finns ett stort antal leukocyter och erytrocyter i urinen och vätskan hos de partiella vesiklarna. Vidare utförs en ultraljud som visar en ökning av de partiella vesiklarna.
Behandling av akut vesikulit
Behandling av akut vesikulit börjar vid tillsättning av antibiotika ett brett spektrum av aktiviteter, smärtstillande medel, ibland föreskrivna laxermedel.
I vissa fall av vesikulit kan komplikationer uppstå när de partiella vesiklarna fyller helt med pus och sträcker sig. I detta fall är kirurgisk ingrepp nödvändig. Operationen består i att punktera de partiella vesiklarna, avlägsna pusen, varefter ett dräneringsrör sätts in så att pusen inte ackumuleras.

I de allra flesta fall sker vesikulit kroniskt.
Klagomål för kroniska blåsor är uppdelade i allmänna och lokala symptom.
Vanliga symptom är svaghet, trötthet, en regelbunden ökning av kroppstemperaturen till 370C.
Lokala symtom inkluderar smärta över pubis eller i perineum, vilket ger upphov till ljummen, sakrum eller ländar. Smärta ökar med fylld blåsning och avföring. Under avföring kan urladdning ur urinröret uppträda. Ejakulation blir smärtsam, blod förekommer i spermierna. Alla dessa manifestationer kan uttryckas något eller frånvarande.
I avsaknad av behandling kan inflammationsprocessen utvecklas - kroppstemperaturen stiger till 38-390C, smärtan och alla andra manifestationer av sjukdomen ökar dramatiskt. Vidare, i avsaknad av behandling, kan suppuration av de partiella vesiklarna utvecklas, och patienten kan endast hjälpas genom kirurgi. Ett annat alternativ - en kronisk inflammation av de partiella vesiklarna kommer att spridas till epididymis, orsaka bilateral kronisk epididymit, som kan vara komplicerad av obstruktiv form av infertilitet.
Diagnos baseras först och främst på data från rektal fingerforskning. Den hålls i stället för en patient som ligger på en pall eller stol på fingeren hos den undersökande läkaren. Läkaren snubblar också, lutar sig på höger armbåge i knäet. Normala seminalblåsor brukar inte undersökas. Om de är inflammerade, är det möjligt att sondra de spindelformade smärtsamma formationerna över prostatakörteln. Vid utsöndringen av den vesikulära vesikeln med vesikulit är det möjligt att detektera en geléliknande massa (sperma, pus, blod). Normalt är leukocyter i sekretion av den seminala vesikelen frånvarande eller ingår i en mängd av högst 3-4 i synfältet. Med vesikulit bestäms leukocyter i stora antal, erytrocyter, bakterier, patologiska former av spermatozoa.
Vesikulografi (kontraststudie av den vesikelformiga vesikeln) är en traditionell metod för att diagnostisera vesikelsjukdomar. Det finns emellertid inga vesikulogram som är karakteristiska för ospecifik inflammation. Det utförs endast för differentialdiagnostik med tuberkulos och sarkom hos seminala vesiklar. Metoden är invasiv, det vill säga, som är kopplad till snittet, som utför den, är i själva verket en diagnostisk operation.
Till skillnad från vesikulografi är ultraljudet helt icke-invasivt och harmlöst. Vanligtvis utförs det med hjälp av rektala sensorer. Ultraljudsundersökningar avslöjar förstorade och deformerade seminalblåsor.

Behandling av kronisk vesikulit

Vid diagnos - kronisk vesikulit - föreskrivs patienten antibakteriell behandling. Applicera mjuka laxermedel, rektala suppositorier med narkosmedel. I avsaknad av akut inflammation utförs fysioterapi, seminal vesikelmassage, heta mikrocykler etc.
Förebyggande av vesikulit
Det är behandlingen av den underliggande sjukdomen (kronisk prostatit) och eliminering av faktorer som bidrar till utvecklingen av sjukdomen. Försök att inte bli för kallt, förstoppning, använder laxermedel, med stillasittande arbete som krävs för att arrangera en paus utomhusaktiviteter, hålla en regelbunden sexliv utan långa perioder av avhållsamhet, och inga krusiduller, behandla dem med kroniska sjukdomar och slutligen bara för att leva ett fullt friskt glad liv.

Tumörer av partiella vesiklar

Tumörskador av partiella vesiklar förekommer oftast på grund av deras involvering i tumörprocessen, som kommer från angränsande organ (rektum, prostatakörtel). Det finns godartade och ondartade neoplasmer av den partiella vesikeln, även epitelial och icke-epitelial.
Vid tumörer av en seminal vesikel vid tidiga stadier uttrycks symptomatologin inte. Kanske kan de enda karakteristiska tecknen på sjukdomen vara hemospermi och smärta i djupet av det lilla bäckenet, förknippat med obstruktion av excretory och vas deferens. I andra manifestationer liknar den kliniska bilden manifestationerna av prostatacancer.
Ett väsentligt särdrag av tumörer ökar sädesblåsor och tätnings prostata och sädesblåsor vid rektal palpation av patienten i hukande ställning. Av stor vikt är analysen av sekretionen av prostatakörteln och seminala vesiklar, erhållna separat, såväl som studien av ejakulatet. I den cytologiska analysen av den hemlighet som erhålls genom rektal palpation kan komplex av maligna celler detekteras. Transrektal ultrasonografi av prostata och sädesblåsor är en mycket värdefull metod för att misstänkt tumör i ett tidigt skede och att identifiera process prevalens. Röntgendatortomografi, och punkterings genitografiya process nödvändig vid bestämning av förekomsten och en gemensam differentiell diagnos av inflammatoriska sjukdomar, obstruktiva stater och deras komplikationer transperineala vesiculography. Transperinal biopsi av prostata och seminal vesiklar under transrectal ultraljudsrådgivning möjliggör bekräftelse av diagnosen morfologiskt.
Differentiell diagnos med tuberkuloseprocessen, akut och kronisk vesikulit, abscess och empyema seminal vesikel, liksom med tumörer i prostatakörteln, utförs i första hand.
Vid behandling av tumörer i den vesikelformiga vesikeln används samma tillvägagångssätt som vid kirurgiska ingrepp för prostatacancer. Utför förlängda operationer av prostatazikokektomi med omgivande fibrer och regionala lymfatiska dräneringsvägar.
Vid maligna tumörer av partiella vesiklar är prognosen ogynnsam, vilket är förknippad med detektering av tumörskada, vanligtvis i det sena skedet.

Ultraljud av prostata (prostata) och seminala vesiklar: tolkning av resultaten och möjliga förändringar

Prostata ultraljud rekommenderas att gå till män som har en miktionsfrekvens eller svårigheter att tömma blåsan, en svag ström av urin, känsla av ofullständig tömning av blåsan efter urinering, minskad styrka. Dessutom kan prostata ultraljud utse en läkare som under rektal undersökning noterade ökningen i storlek eller tätningen av prostatakörteln.

Vad är prostatakörteln (prostata)

Prostatakörteln är organet för det manliga reproduktionssystemet, som ligger under blåsan och omger den första delen av urinröret. Prostatakörteln utsöndrar en speciell hemlighet som ingår i seminalvätskan. Utsöndringen av prostatakörteln spelar ingen roll i befruktningen, men dess komponenter ger spermatozoa optimal aktivitet och rörlighet.

Vad är seminal vesiklar

Seminala vesiklar är organ av det manliga reproduktionssystemet som producerar huvuddelen av den seminala vätskan. Seminala vesiklar ligger bakom prostata och kan också undersökas av en läkare i en rektal undersökning. Med inflammation i de partiella vesiklarna (vesiklar) försämras kvaliteten på spermierna, vilket leder till manlig infertilitet.

Hur utförs ultraljud av prostata (prostata) och seminala vesiklar?

Ultraljud av prostata (prostata) och seminala vesiklar är som regel transrektala - det vill säga genom ändtarmen. Denna metod möjliggör en mer detaljerad studie av prostatakörtelns struktur. Ultraljudstransduktorns transduktansensor är liten (1,5-2 cm), så obehag under proceduren minimeras. Under studien ligger patienten på vänster sida med benen till magen.

Det finns en annan metod för ultraljud av prostatakörteln - transabdominal - det vill säga genom huden på den främre bukväggen. Denna metod anses vara vägledande, eftersom den inte kan ge en så tydlig bild som transrektal ultraljud.
Förberedelse för ultraljud av prostata (prostatakörteln) och seminala vesiklar

Om ultraljudet i prostatakörteln och vätskorna är transrektalt, 2 timmar före provet, rekommenderas att göra enema för rening av ändtarmen.

Om du har en transabdominal ultraljud av prostata, rekommenderas att fylla blåsan (innan du dricker 1-1,5 liter vatten) före testet.

Vilka sjukdomar kan detekteras med hjälp av ultraljud av prostata (prostata) och seminala vesiklar

På ultraljud av prostata utvärderar doktorn prostata, dess storlek, densitet, enhetlighet, närvaron av eventuella formationer. Normalt bör prostatakörteln inte överstiga 3 cm x 3 cm x 5 cm och volymen 25 ml.

Beroende på de erhållna resultaten kan ultraljud av prostata identifieras följande sjukdomar:

Prostata adenom eller godartad prostatahyperplasi - en sjukdom som åtföljs av en ökning av storleken av prostatakörteln, vilket ytterligare kan störa flödet av urin (omöjligheten tömning av blåsan). De viktigaste symptomen på BPH inkluderar: täta urinträngningar, känsla av ofullständig tömning av blåsan, försvaga urinstrålen i de senare stadierna av sjukdomen - urinretention. Man tror att godartad prostatahyperplasi uppträder hos varannan man efter 60 år. Ju tidigare behandlingen för prostataadenom startas, desto bättre är dess resultat. När du kör
former av sjukdomen är den enda behandlingsmetoden kirurgi.

Vid ultraljud med godartad prostatahyperplasi noteras en ökning av prostatakörtelns storlek, såväl som närvaron av enskilda förstorade (adenomatösa) noder i körtelvävnaden.

Prostatacancer Är en malign neoplasma i prostatakörteln, som i regel utvecklas hos män över 60 år. Prostatacancer under lång tid är asymptomatisk, vilket leder till sen upptäckt och behandling av denna sjukdom. För att upptäcka tidig upptäckt av prostatacancer rekommenderas att alla män över 50 år har en årlig ultraljudsskanning av prostata.

prostatit Är en inflammatorisk sjukdom i prostata. De viktigaste symtomen på prostatit är: obehag och brännande vid urinering och ejakulation, frekvent urinering, störningar i sexuell funktion. Vid ultraljud med prostatit noteras en ökning av prostatakörteln.

Cyst av prostata Är en sjukdom som kännetecknas av bildandet i prostatakörteln i ett litet hålrum med vätska. I regel utvecklas prostatacysten mot bakgrund av kronisk prostatit. Med hjälp av ultraljud är det möjligt att bestämma cystens position, dess storlek.

Ultraljud av skrotorganen

Ultraljud i pungen (testiklar), rekommenderas att gå för misstänkta inflammatoriska eller neoplastiska sjukdomar i testiklarna eller bitestiklarna (orkit, epididymit), onormal utveckling av testiklarna, och efter testikelcancer trauma. Ultraljud i pungen kan tilldelas barnet att identifiera avvikelser i testiklarna (monorchism - närvaro av endast ett ägg, kryptorkism - testikel fördröjning i bukhålan under fosterutvecklingen, etc.).

Förberedelse för ultraljud av skrotorganen

Ultraljud av skrotorganen kräver ingen speciell förberedelse. Före studien rekommenderas det att utföra normal hygienvård för de yttre könsorganen.

Vilka sjukdomar kan detekteras med ultraljud av skrotorganen

På ultraljuden i punkorganen uppskattar doktorn testikelns storlek och deras bilagor, strukturen i testikelvävnaden och närvaron av eventuella formationer i pungen. Normalt överskrider inte testikeln hos en vuxen man inte 3 × 4 cm. På ultraljuden i skrotorganen kan följande viktiga sjukdomar, beroende på de erhållna resultaten, identifieras:

Inflammatoriska sjukdomar i pungen (Orkit - inflammation testikel, epididymit - inflammation epididymis orchiepididymitis - inflammation i testiklar och bitestiklar) - vanligtvis resultera från infektion av urinröret (uretrit) för sexuellt överförda sjukdomar (STD).

De viktigaste symptomen på inflammatoriska sjukdomar i skrotorganen är: skarp ömhet, rodnad, åtdragning av pungen och en ökning av kroppstemperaturen. Skrotets ultraljud bestäms av ökningen i testiklarna och dess appendage i storlek, testamentens svullnad.

Tumörsjukdomar i skrotorganen (seminom - malign testikeltumör, chorionepitheliom, etc.) kan vara asymptomatisk under lång tid. I regel är det första tecknet på en testikulär tumör en palpabel kondensation i testikeln. På ultraljud av skrotorganen bestäms tumörens placering, dess struktur, densitet, storlek och graden av involvering av lokala (regionala) lymfkörtlar.

varikocele - är åderbråck i sädesledare, vilket leder till venös blodstockning i pungen och uppenbart tätning och en ökning i mängden av den högra eller vänstra halv av pungen. Varicocele är i vissa fall ett symptom på en testikulär tumör. På ultraljud med varicocele finns det en förtjockning och svullnad av testiklarna. Ofta används Doppler ultraljud för att diagnostisera varicocele, en speciell metod för ultraljudsdisposition som gör att du kan se riktningen och hastigheten av blodflödet i kärlen.

Avvikelser i testikelutveckling, som regel diagnostiseras i barndomen. Cryptorchidism är en fördröjning i testikelns härkomst i pungen från bukhålan (där testikelen bildas i utero). Cryptorchidism uppträder som regel i för tidiga spädbarn och i de flesta fall faller testikeln sig in i pungen på egen hand efter ett tag.

Dropsy testis (hydrocele) - är penetrationen i skottets hålighet genom utskjutning av bukhinnan genom en oskärmad kanal som förbinder skavans hålighet med bukhålan. Med hydrocelen fylls peritonealfickan som har skjutit ut i skrotets hålighet vanligtvis med en steril vätska.

Struktur av prostata och seminal vesiklar: egenskaper och syfte

Mänsklig hälsa gör det möjligt för en representant för en stark hälsa av mänskligheten att inte bara vara aktiv och leva ett långt liv utan också ha en positiv inverkan på intima relationer, förmågan att bli gravid och föda en stark baby, och så vidare. Uppmärksam på sin hälsa, en man borde ha genom sitt vuxna liv, men speciellt efter fyrtio år, eftersom det är vid denna ålder som man utvecklar manliga sjukdomar, inklusive inflammation i prostatakörteln. Denna kropp är en av de viktigaste bland det lilla bäckens organ, eftersom det utför många funktioner som gör männen fullt och hälsosam.

Inflammation i prostatakörteln kan dyka upp inte bara i vuxen ålder, men i ung ålder, och det kan orsaka stillasittande livsstil, brist på intimt livskvalitet, inte en hälsosam livsstil och så vidare. Nästan alla sjukdomar i prostata verkar uttalade symptom, inklusive smärta vid tidpunkten för att gå på toaletten på den lilla, ofta behov av att gå på toaletten, obehag i bäckenområdet, problem med erektion, obehag i mellangården, och så vidare.

Vid förekomsten av sådana tecken borde mannen nödvändigtvis besöka samråd med läkaren av urologen som efter mottagandet av resultaten av vissa analyser kan ställa den exakta diagnosen och utse eller nominera så mycket som möjligt effektiv behandling. En man kunde riktigt övervaka tillståndet för hans hälsa, han definitivt behöver veta strukturen av prostatakörteln som skulle tillåta honom att äga ännu i ett tidigt skede av sjukdomen att definiera den, och därmed vände sig till läkare för att påbörja behandlingen naturligtvis så snart som möjligt.

Att känna strukturen av prostatakörteln, kommer du att kunna genomföra regelbundna diagnostik, som kommer att hjälpa din läkare hur du kan göra en korrekt diagnos snabbare och som ett resultat så snart som möjligt för att lindra patienten från smärta och lidande som orsakas av de obehagliga och smärtsamma symtom. Om vi ​​betraktar prostata strukturen måste vi först säga att det här orgelet är upplösat och det ligger under blåsan, vilket orsakar obehagliga och smärtsamma symptom på inflammatorisk process. Poängen är att med inflammation ökar prostaten i storlek och därmed "pressar" på andra organ i det lilla bäckenet, inklusive blåsan.

Varför behöver du veta strukturen i prostata och seminal vesiklar

Genom att studera strukturen av prostatan, bör du veta att i kroppen finns det tre typer av celler, i synnerhet de viktigaste celler, basala och endokrina celler, och var och en av dem bär sin funktion, vilket är viktigt för den normala "arbete" av prostatakörteln. Kirtlar i prostata ligger i urinröret, runt bindväven i urinröret och runt huvuddelen. Att veta att prostatakörteln är extremt viktig är inte bara för mannen utan för pojkerns mor, för att endast en noggrann inställning av modern till sonen kommer att bestämma avvikelser från normen i det här fallet på ett tidigt stadium. Du borde inte bara veta strukturen i prostata, utan också strukturen hos de partiella vesiklarna, eftersom deras roll i det normala och fulla livet för en man är oerhört viktigt. Förresten, är den viktigaste uppgiften för sädesblåsorna att producera sekret, där spermier män "levande" aktivt och vara nöjd med fruktos, är "makt" spermier. Denna kropp är placerad bakom blåsan och har en form av en krökt rör, som måste vara av en viss storlek, såsom i normal seminal vesikel storlek har en längd av cirka fem centimeter i diameter och ungefär fyra millimeter.

Om storlekarna ökar kan doktorn bli en diagnos av en mans sjukdom, vilket kan skada människans hälsa och förstöra livskvaliteten. Sädesblåsorna tre granater som var och en spelar en viktig roll i normal funktion i kroppen, så man behöver också veta information om ämnet för att kunna ta kontroll över sin hälsa, sädesblåsor består av en slemhinna, muskellagret och adventitia.

Den normala strukturen av kroppen, liksom den normala strukturen av prostatan av det faktum att mannen är frisk, men se till att detta är möjligt endast efter att ha passerat vissa tester och studera deras resultat av en erfaren läkare. prostata funktion är att utveckla en särskild surt medium, vilket späder ut spermier och gör dem mer rörliga, det har en positiv effekt inte bara på hälsan hos män, men också möjligheten att befruktning kvinnliga ägg. Slutsatsen är att effekterna på välfärden för prostata företrädare för en stark hälften av mänskligheten är oerhört viktigt, så det första läkaren urolog undersökt denna organ bäcken möjlig "detalj".

Självklart, om vi pratar om en ung och aktiv man, är det troligt att den funktionella prostatan korrekt och inom det normala intervallet, med åldern kvaliteten på "arbete" av kroppen försämras, vilket som en konsekvens har en negativ inverkan på hälsan hos en företrädare för en stark hälften av mänskligheten. Om vi ​​talar om en man över 55 - 60 års ålder, prostataceller gradvis atrofi och i deras ställe visas uppbyggnad av salter och stenar, och om du vidta förebyggande åtgärder, då dessa konsekvenser kan undvikas. Det är viktigt att förebyggande gör att en man i vilken ålder som helst inte bara är hälsosam, men också aktiv, även i personliga relationer. Under prevention i detta fall hänvisar till en rad olika metoder och tekniker, bland annat att upprätthålla en hälsosam livsstil, regelbunden motion, regelbunden jogging eller aktivt tidsfördriv, och så vidare. Det är omöjligt att inte säga, om prostatens massage, som kan utföra, som en medicinsk specialist, och mannen själv hemma. Strukturen i prostatakörteln gör det möjligt att utföra massage oberoende utan speciella svårigheter, vilket kommer att undvika komplikationer och kommer att spara pengar.

En av de vanligaste sjukdomarna i prostatakörteln är prostatit, vilket är mycket uttalat i symptomen, så det är inte svårt att bestämma sjukdomsuppkomsten. Du ska inte självmedicinera, eftersom i en sådan situation, kan du "överrösta" symptomen, men också för att återhämta sig från sjukdomen, utan definitiv diagnos kan någon behandling inte bara ineffektivt, utan också farligt. Detta beror på det faktum att symptomen på prostatit liknar den hos andra manliga sjukdomar, därför kan endast en erfaren läkare lämna en noggrann diagnos och först efter att ha testat resultaten från testen.

Efter diagnosen, kommer läkaren att plocka upp för män den mest effektiva kuren, vilket ger det önskade resultatet i fråga om att hälsan hos den minsta sikt, vilket gör det möjligt för företrädare för starka hälften av mänskligheten för att återgå till ett normalt liv. Självklart, med prostatit, kan du också använda folkläkemedel, men bara efter att ha hört en läkare som hjälper dig att välja den mest effektiva kursen av traditionell medicin i ditt fall. Ett utmärkt sätt att förebygga prostatit är massage, som redan nämnts ovan, då kan du använda massage och vid behandling av denna sjukdom.

Massage utförs genom anusen, där massage kan utföras med ett finger eller en speciell massage, och det rekommenderas att utföra massage regelbundet eller ganska dagligen. Massageprocessen ska ligga i ca fem minuter, varför denna förebyggande metod kan nås även för en man som har mycket lite ledig tid på grund av sitt aktiva liv. Om du av någon anledning, kan en man ensam inte massera prostatan, bör du kontakta sjukvårdspersonal som har den kompetens och praktisk erfarenhet inom detta område, vilket kommer att utföra uppgiften på en hög nivå av sjukvårdspersonal.