Strömförsörjning

  • 3-glas urinprov

    Om det totala testet i urinsedimentet visade mer än 2 leukocyter diagnostiseras patienten med "inflammation i urinvägarna". Ett tre-glas urinprov tilldelas för att identifiera en plats där inflammation föreligger.Läs Mer

  • Varför behöver du ett blodprov för PSA

    Uppgiften för moderna medicinska institutioner är inte bara att behandla patienter från olika sjukdomar utan också för att förhindra utvecklingen av patologiska tillstånd och bestämma dem på ett tidigt stadium när de terapeutiska åtgärderna är mest framgångsrika.Läs Mer