Huvud
Förebyggande

Njurknoppar

Njurknoppar - en godartad neoplasma, som är en vätskefylld kavitet med en tunn bindvävsmembran. Subjektiva symptom på patologi är ofta frånvarande, med utveckling av komplikationer eller en ökning av utbildningens storlek, klagomål om ryggsmärta, förekomst av blod i urinen, trötthet, feber. Diagnos utförs med hjälp av ultraljudstekniker (ultraljud av njurarna), dator och magnetisk resonansbilder, radioisotopstudier av excretionssystemfunktioner. Behandling inkluderar punkteringsaspiration av innehållet, skleroterapicyster, i vissa fall - excision av neoplasmen.

Njurknoppar

Njurcysten är en av de vanligaste tillstånden i nefrologi. Det antas att cystiska förändringar av varierande svårighetsgrad förekommer hos nästan en fjärdedel av personer över 45 år. Särskilt predisponerade för utveckling av patologi, män som lider av fetma, högt blodtryck, infektionssjukdomar i urinvägarna, urolithiasis. Njurar är endast upptäckta hos en tredjedel av patienterna, i andra fall finns det en asymptomatisk kurs. Till en separat typ är medfödda sorter av cyster som finns hos barn.

Orsaker till en njurcyst

Cystisk njurebildning är en ganska heterogen grupp av patologiska tillstånd. Den direkta orsaken till sjukdomen anses vara störning av tillväxten av epitelial och bindande (interstitiell) vävnader orsakad av skador eller inflammatoriska processer. Utvecklingen av vissa cystiska förstoringar förklaras av medfödda anomalier i urinsystemet eller genetiska särdrag hos organismen. De viktigaste predisponeringsfaktorerna är:

 • Njurvävnadens nederlag. Inflammatoriska processer (glomerulo- eller pyelonefrit), tuberkulos, ischemiska skador (infarkt), tumörer kan framkalla störningar vid utvecklingen av epitelvävnaden hos nefrontubulerna. Som ett resultat bildas en tunnväggig hålighet övervägande i njurens medulla.
 • Ålder ändras. Utseendet på cystor hos personer äldre än 45 år förklaras av en ökning av belastningen på excretionssystemet och mekanismen för "ackumulering av störningar". Den senare uppstår från obetydlig i svårighetsgrad, men flera patologiska processer som förbättrar varandra.
 • Medfödda faktorer. Ibland är cyster en följd av kränkningar av den intrauterinutveckling av njurknoppar. Sådana neoplasmer finns vanligtvis även i barndomen, ofta har en multipel karaktär. Mutationer av några gener ökar predispositionen till bildandet av cystiska håligheter i njurarna.

Systemiska tillstånd (arteriell hypertoni, fetma, diabetes) bidrar till sjukdomsprogressionen. De leder till en kränkning av blodets tillförsel och näring i urinvägarna och som en följd till spridningen av mindre krävande tillgång till syrebindvävnad. Vissa typer av patologi orsakas inte av framväxten och tillväxten av cystisk bildning, utan genom en lokal process av förstörelse av renvävnaden (med abscess, karbunkel).

patogenes

Utvecklingen av den "sanna", den vanligaste njurcysten uppstår som en följd av skador på nephron tubuli. Inflammatorisk eller sklerotisk process leder organtrauma till isoleringen av tubulefragmentet från resten av de inledande sektionerna av urinvägarna. Under vissa förhållanden finns det ingen härdning av ö-delen, och snabb expansion av det rörformiga epitelet, vilket resulterar i en liten (omkring 1-3 millimeter) vial. Den är fylld med en vätska som liknar kompositionen till primär urin eller filtrerad blodplasma. Vid ytterligare uppdelning av cellerna i binde- och epitelvävnaderna växer cysten, ibland når 10-15 centimeter.

Tillväxten av neoplasm åtföljs av komprimering av omgivande strukturer, ibland stimulerar den utvecklingen av sekundär cystisk utvidgning. Med en signifikant cyststorlek hindrar urinutflödet, blodkärl som matar njurarna är pressade, nervknippen blir irriterad. Detta orsakar ett antal lokala och allmänna symptom - smärta, fluktuationer i blodtryck, förgiftning av kroppen. Ibland är maligna celler i epitelet av tumörens väggar maligna.

klassificering

Det finns flera alternativ för att klassificera cystiska blåsor i njurarna, baserat på deras struktur, läge, ursprung, innehållets innehåll. Traditionellt inkluderar detta tillstånd tillstånd som inte är en cyste, till exempel dermoidtumörer, njureabsorber, vilka har liknande strukturella egenskaper men olika etiologi. Speciellt hög klinisk betydelse är klassificeringen skapad med avseende på utbildningens struktur och inkluderar följande alternativ:

 • En fast cyste. Det är den vanligaste typen av sjukdom, som finns i 70-80% av fallen. Det är en enkammar tunnväggig hålighet fylld med serös vätska. Måtten kan variera från några millimeter till 10-12 centimeter.
 • Multilateral cyste. Kammaren i neoplasmen är uppdelad i skiljeväggar genom skiljeväggar. Har huvudsakligen ärftlig karaktär. Ozlokachestvaetsya oftare än andra cyster.
 • Polycystiskt. Diagnostiseras med bildandet av ett antal cyster av olika former och storlekar, som ofta påverkar båda njurarna. Det är oftast resultatet av medfödda anomalier i urinvägarna, diagnostiserade hos barn.

Lokalisering av de cystiska hålrummen kan variera - en kapselkropp (subkapsulär) i dess tjockare vävnader (intraparenkymal), i området för grinden eller njurbäckenet. Cysternas placering, natur och storlek är de viktigaste egenskaperna som påverkar valet av behandlingsmetod och prognosen för sjukdomen.

Symtom på njurcystret

Patologi uppträder ofta asymptomatiskt på grund av den långsamma tillväxten av neoplasm - njurvävnad har tid att anpassa sig till sin närvaro utan märkbar förlust av funktionalitet. Med tillväxten av cysten börjar den att utöva påtryckningar på blodkärlen och stimulera juxtaglomeruläranordningen. Detta uppenbaras av en ökning och instabilitet i blodtrycksnivån, vilket leder till huvudvärk, hjärtklappning, hjärtkörtel. Lokala symtom - smärta i ländryggsregionen - utvecklas med dekompensering av njurfunktion eller med kompression av närliggande nervvästar.

Den stora storleken på njur cystor urodynamik främjar störningar på grund av att minska volym bäckenet eller urinledaren partiell kompression. Dessutom är symtomen förknippade med en minskning av mängden urin som släpptes, frekvent uppmaning att urinera, hematuri. Smärtan börjar stråla in i ljumsk och könsorgan. Fördröjning och nedsatt urinbildning orsakar förgiftning av kroppen, vilket uppenbaras av svaghet, ökad utmattning och ibland - svullnad. Fenomen av njursvikt (vätskeretention, lukt av ammoniak från munnen) uppstår vid bilateral njurskada eller närvaron av endast ett organ.

En kraftig ökning av temperaturen, frossa, feber, ökad smärta i cysten i njuren indikerar ofta bindningen av en sekundär bakterieinfektion och fästande neoplasma. Stark ömhet i ländryggsregionen, som särskilt uppträder plötsligt, mot bakgrund av fysisk aktivitet, indikerar risken för bristning av den cystiska väggen. Brottet kan åtföljas av skador på blodkärlen med utveckling av blödning i njurarna och ischemi hos dess vävnader. Ett tecken på blödning är en plötslig framväxande makrogematuri, i sällsynta fall ackumuleras blod i retroperitonealutrymmet.

komplikationer

En av de vanligaste komplikationerna i njurcystan är dess infektion med utveckling av suppuration, som uppträder som en abscess eller svår pyelonefrit. Betydande roll i penetrering av patogena mikroorganismer är störningar i urodynamik - återflöde och urinstagnation. Det är också möjligt för cysten att brista med utflödet av innehållet i calyx-pelvissystemet eller in i retroperitonealutrymmet. Det kan åtföljas av njurblödning, urinvägsinfektion eller utseende av chock. På lång sikt finns risk för malign degenerering av cystiska formationer.

diagnostik

Detektion av njurcystret är komplicerat på grund av den långa perioden av asymptomatisk patologi. Som en följd detekteras sjukdomen ofta av misstag. De första tecknen är ospecifika förändringar i den allmänna analysen av urin, en oförklarlig ökning av blodtrycket. Med hjälp av en rad olika diagnostiska metoder kan en urolog inte bara bekräfta närvaron av en neoplasma utan också bestämma dess typ, storlek och plats och utvärdera funktionen hos urinvägarna. För detta ändamål tilldelas följande studier:

 • Njur ultraljud.Ultraljudsdiagnostik är en vanlig diagnostisk teknik som används för att upptäcka cystor. De definieras som aechoiska strukturer med ett "ljudspår" av förstärkning bakom formationerna. Ibland finns det septa och förkalkningar. Ultraljudsdopplerografi (ultraljud av njurkärl) gör det möjligt att bedöma cystens effekt på blodtillförseln till njurarna.
 • CT av njurar. Metoden används för att förtydliga diagnosen och differentieringen av cystor med maligna tumörer. Solitära formationer ser ut som rundade föremål med tydliga konturer fyllda med flytande multiloculära sorter - som en mängd olika kamrar av olika storlekar. Införandet av intravenös kontrast gör det möjligt att skilja cysta från tumörer, eftersom de senare har förmåga att ackumulera radiopaque substanser.
 • Funktionsforskning. Studiens excretionssystemaktivitet utförs genom excretory urografi, dynamisk scintigrafi, ibland med hjälp av MR-urografi och andra metoder. Dessa tekniker gör det möjligt att bedöma graden av glomerulär filtrering, dessutom avslöja förändringar i calyx- och bäckensystemet och de första delarna av urinvägarna.
 • Laboratorietester. Med små cystiska formationer är ett allmänt urintest oförändrat. En ökning i cystens storlek kan prova en minskning av volymen av daglig diurese, förekomsten av nocturi, utseendet av blodföroreningar (hematuri) och protein (proteinuri) i urinen.

Behandling av njurcyst

I närvaro av ensamma intraparenkymala eller subkapsulära cystor upp till 5 centimeter i storlek krävs ingen behandling - det är tillräckligt att observera en specialist för att kontrollera sjukdomen. Behovet av medicinska åtgärder uppkommer när det finns en karakteristisk symtomatologi (ryggont, urinrörelser etc.), en ökning av cystiskblåsans storlek. Behandling anges också i cystens flerdimensionella natur (på grund av risken för malignitet), dess placering vid grindarna och i njurbäcken. Vanligtvis elimineras cystisk utbildning genom punktering och endoskopisk teknik, som inkluderar:

 • Perkutan punktering aspiration av njurcysten. Det består i införandet av en nål i det cystiska hålrummet med ytterligare aspiration (aspiration) av innehållet. Som ett resultat minskar cystvolymen kraftigt, tumören är skleroserad. Tekniken används när en cyste i en kammare inte är större än 6 centimeter. Det finns ett ganska stort antal återfall.
 • Skleroterapi av njurcystret. Det är en modifiering av punkteringsaspiration. Efter avlägsnande av det flytande innehållet införes en lösning av etylalkohol eller jodidföreningar i bubbelhålan. Medicin irriterar den inre ytan av det cystiska membranet och aktiverar skleroserande processer, vilket medger minskning av antalet återfall.
 • Cystens excision. Avser radikala ingrepp, består i att ta bort neoplasmen och suturera den återstående normala vävnaden hos njurarna. Används för stora eller flera kammarcystor, bristade membran, blödning, kraftig suppuration. Vanligtvis utförs med hjälp av endoskopiska instrument, i svåra fall kan en öppen operation tilldelas.

I närvaro av stora cyster och signifikant skada på njurarna tillgriper resektion eller nephrectomy (förutsatt att det andra organets normala funktionalitet). Hjälpbehandling omfattar symptomatiska åtgärder - tagande smärtstillande medel, antihypertensiva läkemedel (ACE-hämmare), antibiotika för infektiösa komplikationer.

Prognos och förebyggande

Prognosen för njurscysten beror på neoplasmens natur, dess storlek och lokalisering. I de flesta fall detekteras relativt små enkammar cystiska vesiklar med långsam tillväxt. Deras närvaro är praktiskt taget asymptomatisk, kännetecknad av gynnsamma utsikter. Behandling av sådana former av patologi är inte nödvändig. Endast periodisk undersökning av nefrologen är nödvändig för att upptäcka möjliga komplikationer i tid. Med multikamerala och polycystiska former förvärras prognosen då risken för malignitet och CRF ökar. Men med den radikala behandlingen av dessa typer av patologi registreras sällan och komplikationer sällan. Särskilt förebyggande av njurcystor existerar inte, rekommendationerna reduceras till snabb behandling av inflammatoriska sjukdomar i urinvägarna, blodtryckskontroll och periodisk medicinsk undersökning hos en urolog efter att ha nått 40 år.

Vad är njurcysten, dess tecken och komplikationer

En cyste är ett hålrum omgivet av en kapsel och fylld med en vätska. Liknande formationer kan förekomma i nästan alla organ, inklusive njurar. I det senare fallet bildas de oftast hos män över 45 år och kan leda till att cancer utvecklas, så det är ytterst viktigt att märka symtomen på njurcystret i tid och göra allt för att eliminera det.

Njurcystret är ett hålrum fyllt med seröst innehåll, även om det ibland innehåller orenheter av pus, blod eller njursvätska. Det kan vara medfödd eller förvärvad, ha en annan form och annorlunda antal kamrar. Därför särskilja:

 • En enkel cyste, som är en enda hålighet i kroppen;
 • multikameral eller komplex - en neoplasma med ett stort antal kaviteter separerade från varandra genom partitioner.

OBS! Storleken på de cystiska formationerna överstiger sällan 10 cm.

Men den här uppdelningen är inte den enda. Så utmärker sig följande former av cyster:

 • Solitary. Denna bildning är godartad, rund eller oval, den förbinder inte till kanalerna och är fylld med serös vätska, i vilken orenheter av blod eller pus ibland uppträder. Som regel uppstår sådana cyster som följd av skador, så det finns ofta flera neoplasmer på ett organ, samtidigt. Dessutom bildas cyste i vänster njure oftare och bland männen dominerar.
 • Multicystosis refererar till antalet medfödda men ganska sällsynta patologier. I svåra fall upphör njurarna att utföra sina funktioner.
 • Polycystiskt hör till de ärftliga sjukdomar, men till skillnad från multikistoza det först kan verka som under de första åren i livet, och 30-40 år. Med det regenererar njureparenkymen, som ett resultat av vilka de börjar likna druvkluster.

OBS! Polycysticos påverkar vanligtvis inte bara njurarna utan även andra organ.

 • Svampig njure. Denna medfödda patologi kallas också ofta multicystos av hjärnämnet. Det kännetecknas av utvidgningen av renal tubulat, vilket leder till bildandet av ett stort antal små cyster.
 • Dermoid är en hålighet fylld med icke-vätska, som i alla andra fall, men med fett, hår, benintag, hudpartiklar etc. Sådana formationer finns redan i barnet vid födelsetiden.
 • Cystiska formationer, vars bildning är förknippad med förekomst av samtidig arveliga sjukdomar, i synnerhet Zweveger syndrom, tuberkulös skleros, Meckel syndrom, etc.

Eftersom medfödda patologier är sällsynta kommer vi att tala om en enkel njurcyst i framtiden. Beroende på platsen händer det:

 • Subkapsulär - ligger under det fibrösa skiktet.
 • Intraparenchymal - lokaliserad i parenkymen.
 • Cortical - är direkt i sinus.
 • Parapelvic cyste av njuren - ligger i sinusområdet och utvecklas från platsen för lymfkärlet.

skäl

Idag diagnostiseras cystor ganska ofta, men trots detta har orsakerna till deras förekomst hittills inte studerats tillräckligt. När det gäller njurarna presenterar forskarna flera teorier som förklarar varför de bildar kaviteter fyllda med serös vätska. Men oftast är detta förknippat med förekomsten av patologier i njurtubulerna, vilka är direkt involverade i utsöndring av urin från njurarna. Om urinen stagnerar konsekvens är ett utsprång av ett organ vägg, som gradvis särskiljas från frisk vävnad kapsel som omvandlas till en cysta. Detta kan vara resultatet av utveckling:

 • njur tuberkulos;
 • urolitiasis;
 • parasitiska infektioner;
 • adenom av prostata;
 • glomerulonefrit;
 • hematom i njurens fibrösa kapsel
 • tumörer i organets vävnader;
 • ischemisk eller venöst infarkt av njuren;
 • pyelonefrit;
 • venerala sjukdomar, i synnerhet syfilis, gonorré, etc.

Med andra ord kan cystiska formationer uppstå som en följd av njurens patologi. Dessutom är orsakerna till cyster på njurarna ofta skadade eller starka slag i midjan.

Viktigt: på cysternas väggar bildas ofta tumörer. Man tror att de tenderar att så småningom få tecken på maligna neoplasmer.

symptom

Symtorns intensitet beror direkt på cystens storlek, så det finns inget överraskande, eftersom det i första gången inte manifesterar sig. Men eftersom självständig regression av utbildningen är omöjlig, och orsakerna till dess förekomst sällan elimineras utan yttre störningar, ökar cystorna vanligen i storlek. Som ett resultat börjar de att trycka på vissa områden av njurarna eller urinledaren och prova en ökning av stagnation av urin vilket resulterar i följande:

 • känsla av tyngd i nedre delen av ryggen;
 • värk i nacken, ökar med fysisk ansträngning eller tar en liggande ställning;
 • ansluter sig till en infektion som inte bara tränger in i frisk njurvävnad utan också i själva cysten.

Viktigt: Eftersom bilateral skada är sällsynt, klagar patienten oftast på obehag i bara hälften av kroppen. Det vill säga om han har rätt njursyst, så kommer det att vara på höger sida.

I sistnämnda fall, förutom mindre obehag, lider patienter av:

 • frossa;
 • svår smärta i nedre delen av ryggen eller buken, bestrålning i ljummen;
 • ökad kroppstemperatur;
 • svaghet;
 • förändringar i urinens natur beroende på utseendet i det av föroreningar av pus.

OBS! Cystor, som är tillräckligt stora nog, kanske inte förekommer under en längre tid, men med tanke på illamående kan negativitet för regelbundna förebyggande undersökningar leda till katastrofala konsekvenser.

Med en lång tid av sjukdomen utvecklar patienter tecken på kroniskt njursvikt, det vill säga:

 • ökar mängden urinproduktion och följaktligen mängden urinering, men då kommer en period under vilken urinat är absolut omöjligt;
 • det finns blod i urinen;
 • ökar blodtrycket
 • oroar sig för sömnighet under dagen och sömnlöshet på natten etc.

komplikationer

Njurcysten är inte en av oskyldiga sjukdomar, eftersom det kan orsaka allvarliga komplikationer eller ens död hos en person. En av de sorgliga varianterna av utvecklingen av händelser är infektionen av utbildning, dess suppuration och bristning. Som ett resultat kommer innehållet i cysten infekterad av bakterier in i bukhålan, vilket leder till utveckling av peritonit. I det här fallet kan patientens liv endast spara tidig kirurgisk ingrepp.

Känna till början av peritonit genom att följande symtom uppträder:

 • uttalad muskelspänning i den främre bukväggen;
 • akut smärta i nedre delen av ryggen och buken
 • temperaturökning.

Ett annat alternativ är hydronephrosis. Dessutom kan njurcysternas biverkningar uppstå på grund av dess tryck på organets vaskulära struktur. Resultatet är en störning av funktionen hos njuren, följt av ett flöde av kronisk njursvikt och uremi utveckling, dvs förgiftning organisms egna avfallsprodukter. Men detta iakttas i regel i närvaro av neoplasmer i båda njurarna.

OBS! Enligt vissa uppgifter kan njurcystret regenereras till en malign tumör.

behandling

Så snart patienten behandlar ovannämnda klagomål blir uppgiften hos urologen eller nephrologist att bekräfta diagnosen "njurcyst". För detta ändamål undersöks patienten först av en läkare. Genom att palpera njurarna kan han upptäcka formationer vars diameter är mer än 3 cm. Därefter riktas patienten till:

 • KLA;
 • biokemiskt blodprov;
 • OAM;
 • Ultraljud med dopplerografi;
 • angiografi;
 • CT;
 • HERR

Dessa studier bidrar inte bara till att bekräfta förekomsten av en neoplasma utan också för att exakt fastställa lokalisering och struktur. För att bestämma utbildningens karaktär är en radioisotopundersökning vanligtvis föreskriven, till exempel scintigrafi, urografi och liknande. Det är hans resultat som gör det möjligt att bedöma huruvida en malign tumör eller en godartad bildning har bildat sig i njuren.

När diagnosen är upprättad är frågan vad man ska göra om cysten i njuren uppträder på egen hand. Att svara på det kan bara vara en kvalificerad specialist som känner till lesionens storlek. Om den är liten, är det traditionellt rekommenderas att vänta, men det regelbundet granskas för att upptäcka positiv eller omvänt, en negativ trend. Om cysten börjar växa, väljs patienter individuellt för konservativ terapi.

Konservativ behandling

Behandlingsriktningen bestäms utifrån orsakerna till patologins utveckling. Oftast är patienterna förskrivna en kurs av antibiotika för att eliminera infektionen. Om orsaken till cysteformationen blir parasiter kommer emellertid att kräva lämpliga droger, men i sådana fall, för att undvika kirurgisk ingrepp misslyckas.

Förutom att ta mediciner rekommenderas patienter att göra vissa förändringar i deras livsstil, nämligen:

 • minska mängden salt som konsumeras
 • övervaka mängden vätska som är full, speciellt om det finns en tendens att svälla;
 • minska mängden proteinmat som konsumeras
 • Uteslut kaffe, skaldjur och rätter innehållande kakao;
 • sluta röka och alkohol.

OBS! Den högra njurcysten är mer sannolikt att lösa som ett resultat av konservativ terapi än en liknande utbildning i vänster njure.

Doktorn kan också erbjuda patienten att utföra en punkteringscyst, dvs. att avlägsna innehållet genom en liten punktering under övervakning av ultraljud. För att förhindra sjukdomens återfall införs skleroserande medel i den resulterande håligheten. De främjar limningen av kapslarnas väggar och bildandet av bindväv.

Kirurgisk behandling

Om konservativ behandling inte ger några resultat och utbildning fortsätter att växa, ska patienten vara beredd att så småningom få hjälp av en kirurg. Men vanligtvis indikeras operationen endast i fall då cysten blir ett hinder för normal njurefunktion.

Även kirurgisk behandling av njurcystret indikeras när:

 • svår smärt syndrom;
 • suppuration av utbildning;
 • cystor, vars storlekar överstiger 40 - 45 mm;
 • ökning av blodtrycket, provocerat av närvaro av en tumör och inte elimineras av några droger;
 • närvaro av en cyste orsakad av parasiter
 • allvarligt nedsatt njurfunktion
 • Förekomst av tecken på malignisering av utbildningen.

Kärnan i operationen är att avlägsna genom ett litet snitt inte bara innehållet i cysten utan också dess kapslar. Vanligtvis är detta inte förknippat med några svårigheter, men i fall där en stor neoplasma ligger djupt i parenkymen, kan frågan uppstå om att kidnejen avlägsnas tillsammans med en cyste. Därefter förskrivs patienten antibiotika och smärtstillande läkemedel.

Behandling med folkmedicin

Om njurcystret diagnostiseras kan behandling med folkmedicin inte bara vara ineffektivt men också farligt. Medan man engagerar sig i sådan behandling, förlorar patienten åtminstone värdefull tid, men som ett maximalt framkallar genom hans handlingar en cystbrott och utvecklingen av komplikationer. Därför ska du alltid konsultera en läkare innan du börjar använda dessa eller andra läkemedel.

De mest populära recepten är:

 • Tugga ett försiktigt tvättat ark av Kalanchoe innan du äter.
 • De nyskurna lövorna på burken tvättas från smuts och damm, varefter de pressar juice i glas. För att göra detta kan du använda en vanlig juicer. Mottagna medel tar 1-2 msk. l. i 2 månader tre gånger om dagen.
 • Aspenskorpan males i en kaffekvarn eller köttkvarn i ett pulver. Det tas i 2 veckor tre gånger om dagen före måltiden på ½ st. l. var noga med att tvätta ett glas vatten. Kursen kan upprepas om en månad.
 • Två gånger om dagen, drick grönt te med mjölk och honung.
 • 200 g nypressad vinbärssaft blandad med 1,5 msk. l. honung. Den mottagna produkten tas 1 gång om dagen för ¼ kopp.
 • 50 st. Den gyllene mustaschen insisteras i 500 ml vodka i 10 dagar. Klar tinktur tas två gånger om dagen före måltider enligt följande: Dag 1 - 10 droppar utspädda i 30 ml vatten, dag 2-11 droppar etc. På dag 25 ska patienten ta 35 droppar tinktur utspädd i 30 ml vatten, varefter dosen reduceras i omvänd ordning till 10 droppar.

Men kanske är det mer korrekt att behandla en konsekvens, men en anledning?

Vi rekommenderar att du läser historien om Olga Kirovtseva, hur hon botade hennes mage. Läs artikeln >>

Kist i njurarna: en effekt på människans liv

Cysten i njuren är en onormal inkapslad formation i organs struktur, fylld med innehåll av olika ursprung. Ursprungligen har bildandet en godartad natur, men detta garanterar inte ett gynnsamt resultat. Prata om livsförutsägelse, konsekvenser och komplikationer kan vara efter en rad medicinska undersökningar som bestämmer typen av cysta, storleken, den troliga orsaken till förekomsten. Graden av fara för tumören i varje fall är annorlunda, beror på den kliniska bilden och egenskaperna hos patientens kropp.

Hur farligt är cysten i njurarna

Risken för cystisk njurebildning bedöms med:

 • lokalisering;
 • dimensioner;
 • innehåll;
 • kvantitet;
 • dynamik av neoplasmutveckling
 • sannolikheten för malignitet (malignitet hos tumören);
 • förekomsten av riskfaktorer i livet.

Utseendet av cystor är möjligt i kortikala och medullära parenkymet substans under kapseln i området för den renala grind i pyelocaliceal struktur. De två sista lokaliseringarna är ogynnsamma, eftersom de ofta bryter funktionen av urinflödet från njurarna.

Cystens storlek påverkar direkt njurfunktionen. Ju större neoplasm desto svårare är den omgivande vävnaden. Det finns smärta i ländryggen i dragande eller värkande naturen. När urinläkaren och bäckenet komprimeras minskar urinering. Patienten upplever svaghet, frossa på grund av frekventa temperaturförhöjningar. Med ökningen av njursvikt stiger blodtrycket stadigt, vilket leder till utveckling av sekundär hypertoni.

Renal (sekundär) hypertoni är ett farligt tillstånd där de vanliga drogerna för att minska blodtrycket har en svag effekt eller inte alls hjälper. Ofta förvärvar sekundär hypertoni en malign kurs. Synet förvärras kraftigt, patienten lider av svår huvudvärk, frekvent illamående och kräkningar. Om sådana komplikationer utvecklas, bör kirurgisk ingrepp utföras så snart som möjligt för att eliminera cysten som en etiologisk (orsakande) faktor.

En omfattande behandling av renal hypertoni är inte en medicinering, utan en radikal eliminering av orsaken som provocerade den

Innehållet i cysten är vanligtvis serös, det är hemorragisk (med blod), purulent, calcific, mindre ofta - olika.

Serös vätska kommer in i neoplasmen från kapillärerna. Det är ofarligt, men dess mängd ökar med tumörens tillväxt.

Hemoragiskt innehåll indikerar att cysten verkade mot bakgrund av traumatisering av njuren.

Pus i cysten är farlig eftersom den sprider sig genom kroppen med blodflöde och kan provocera inflammation i andra organ.

Beräkningar i neoplasmen blir gradvis stenar.

cysta brott med lanseringen av dess innehåll i bukhålan resulterar ofta i bukhinneinflammation - inflammation i parietal och viscerala peritoneum blad. En persons hälsa försämras skarpt, hudens cyanos observeras, kall svett visas på kroppen och temperaturen stiger till 40-42 °. Det finns smärta i buken. Om patienten inte genomgår kirurgi i tid, inträffar döden 2-3 dagar efter det att den akuta processen har påbörjats.

Med peritonit blir bukhålan inflammerad och fylld med purulent innehåll

Njurcyster är singel och multipel. De påverkar en liten del av funktionell vävnad, hela njuren eller båda organen. Ju mer omfattande utbildningen är desto större är risken för komplikationer.

En cyste kan inte vara sämre än flera formationer på grund av storheten i skadorna på njursveden

För att förstå hur farlig cysten är, tilldelas patienten studier som visualiserar neoplasmen - ultraljud, beräknad tomografi (CT), infusionsurografi med kontrast.

Att välja mellan de två senare metoderna föredrar läkare datortomografi. CT tillåter några minuter att få tillförlitlig information om tillståndet för organ som undersöks. Utrustningen gör stratifierade bilder av patientens njurar, bearbetar mottagna data och visar dem på bildskärmen. Förfarandet är smärtfritt, men inte alltid i alla fall. För det första är det dyrt, och för det andra är inte alla tillåtna på grund av en imponerande dos av strålning (vilket beror på utrustningen och djupet av studien). Dessutom tolererar vissa människor inte psykologiskt CT-förfarandet tills panikattacker uppträder. Om det är omöjligt eller olämpligt, föreskrivs en patient infusionskortografi med kontrast. Ett jodinnehållande kontrastmedel injiceras i venen. Med blodets ström kommer det in i njurarna och utsöndras sedan från dem längs urinröret och nedan. Ämnet uppvisar de strukturer genom vilka det rör sig. Detta är fixerat på roentgenogrammet. Bilder tas vid 6, 15, 21 minuter. Således är det möjligt att erhålla viktiga bilder av de strukturella egenskaperna hos njurarna, att känna igen cyster och till och med maligna celler i dem.

Men i första hand visualiseras njurarna och neoplasmerna i dem genom ultraljud. Metoden är ofarlig. Förberedelser för proceduren är inte nödvändiga. Med hjälp av ultraljud övervakas cysternas beteende.

Njur ultraljud är den vanligaste instrumentella metoden för att undersöka cyster i njurarna

Instrumentell forskning utförs genom de tidsintervaller som den behandlande läkaren ställer in. Detta är nödvändigt för att studera utvecklingen av utbildningens dynamik. Ju snabbare tumören växer, desto större anledning till oro.

Njurcysten anses alltid av den behandlande läkaren från en av de mest formidabla komplikationerna - malignitet (degenerering av utbildning från godartad till malign). Under noggrann granskning är patienter med en belastad onkologisk anamnese (cancer tumörer i det förflutna, onkologi från nästa släkting, särskilt från föräldrar).

Den maligna njurcysten påverkar organet väldigt och förändrar sin struktur utan igenkännande

Den höga risken för njurcyster med efterföljande biverkningar hos personer som lever med riskfaktorer:

 • Medfödda anomalier av njurvävnad.
 • Närvaron av kronisk sjukdomar njure - pyelonefrit, glomerulonefrit, hydronefros, urolitiasis.
 • Kontroller av njurarna och ryggskador i anamnesen.
 • Permanenta toxiska effekter på kroppen på grund av arbete med farliga kemikalier, särskilt klor.
 • Missbruk av alkohol, droger.
 • Inverkan av strålningsfaktorn.
 • Ålder över 60 år.

Livsprognos

Många människor misstänker inte att de lever med en njurcyst. Om utbildning inte utvecklas och inte orsakar obehagliga känslor krävs behandling inte. Det räcker med att skicka en rutinundersökning som bekräftar brist på progression var 6-12 månader. Men många cyster är benägna att patologisk utveckling och malignitet. Grunden för livsförutsägningen är två nyckelparametrar - cystens typ och storlek.

Beroende på kroppens vitala aktivitet på typen av cystisk bildning

Det finns medfödda och förvärvade cystor.

Är medfödda tumörer genetiska karaktärs (på grund av slumpmässiga cellmutationer Seam njurtubuli) och de som är bildade i livmodern genom externa faktorer (mor skadliga vanor, exponering för toxiska hennes kropp, strålnings ämnen).

Kist på njuren - vad ska man göra, vad ska man bota?

Njurcystor är en sjukdom i njursystemet, som patienter i alla åldersgrupper utsätts för. Med användning av nya diagnosmetoder är det inte särskilt svårt att upptäcka cyster på njurarna.

Medicinska åtgärder kan rädda en person från sjukdomen och därefter behålla sin hälsa på rätt nivå. Vi kan bara ta reda på vad man ska göra med diagnosen njurcystret?

Diagnos av sjukdomen

De flesta patienter, om de upptäcker några symptom, inklusive de från njurarna, i början vänd dig till terapeuten. Det är specialisten på den här profilen som ska differentiera sjukdomarna och rikta personen till en läkare med en smal profil.

I fallet med en sjukdom som en njurecyst är det möjligt att hänvisa antingen till en nefrolog eller en urolog.

Detta beror på den medicinska institutionen där patienten kan ansöka om hjälp.

En nephrologists uppgift är att diagnostisera och behandla njursjukdomar, både i tidiga skeden och i njursvikt. Trots ett så stort antal profiler är nephology en terapeutisk specialitet. Nefrologen kan cystera framgångsrikt behandla vid uppkomststadiet, utveckling eller inflammation.

En patient med en njurcyst kan också få till urologen om utnämning av en terapeut eller på eget initiativ. Här är spektret av sjukdomar mycket bredare. Och urologen leder en patient med en cyste inte bara i de tidiga stadierna utan även med en ökning i cysten, med komplikationer och även med involvering av andra organ i urinvägarna.

Det mest informativa och säkra sättet att diagnostisera cyster i njurarna är ultraljudsundersökningsmetod. På ultraljud är det möjligt att se alla njurstrukturer i gråtoner eller med färgfärgning.

Cysten är oftast rund eller oval i form, med tydliga, jämnaste konturer, med en okomplicerad process - med tunna väggar. Cystenen är en flaska fylld med en homogen vätska, så på skärmen blir den svart målade. Vid färgning av njuren i cysten kommer det ingen färg, sedan där inget blodflöde.

Differentiell diagnos av cyster utförs med så kallade pyramider, dilaterad calyx, tumörformationer och abscesser. En tydlig definition av typ av utbildning här kommer att hjälpa till:

 • Formen på cysten är rund eller oval, medan pyramiden är triangulär i form och kalyxen är oftast linjär;
 • cysten ligger bortsett från alla element i njuren, är det svårt att inte märka, eftersom pyramiderna och kopparna, även om de förstoras, är njurstrukturerna närvarande i normen;
 • tydliga cystgränser är också en av de främsta faktorerna från andra liknande element;
 • cystor, i motsats till calyxes, upprepa inte hela banans och bäckensystemet.
 • cystor kan nå stora storlekar och gå utöver njurarna, vilket inte kan sägas om andra liknande "bubblor".

Från en abscess och en tumör utmärks cysten av homogeniteten av innehållet, anechogenicitet och brist på blodflöde.

Multikameral cyste - embryonal patologi I grund och botten är det en orgelskada på ena sidan. Det manifesteras i form av flera håligheter, separerade av fibrös septa. Njurstrukturer är inte inblandade.

Operationer med cyst

I de fall där den cystiska bildningen är liten (upp till 5 centimeter i diameter), orsakar inte klagomål från njurarna och påverkar inte arbetet i urinvägarnas organ, hantering av patientmedicinering och med beaktande av rekommendationer från en nutritionist.

I detta fall är en regelbunden (en gång var sjätte månad eller ett år) ultraljudsundersökning nödvändig för att kontrollera sådana tecken som:

 • storleken på den cystiska bildningen, dess utseende och tillväxthastighet;
 • benägenhet till malignitet
 • väggens tillstånd
 • Eventuella inkluderingar: septa, blödningar, purulenta element, ytterligare formationer;
 • funktion av njurstrukturer.
till innehållet ↑

Indikation för kirurgisk ingrepp

Även i avsaknad av obehagliga känslor eller klagomål är indikationer på operation:

 1. Cystextillväxten är över 5 centimeter.
 2. Förekomsten av röda blodkroppar i urinen.
 3. Utveckling av symtomatiska komplex från tredje part eller sjukdomar som högt blodtryck.
 4. Komplikationer i form av ICD, ett brott mot utflöde av vätska eller brist på njurarna.

Förteckningen över verksamheten omfattar: punkteringsbehandling, skleroterapi, laparoskopi, som innefattar marsupialisering av cystisk utbildning, resektion och borttagning av njurarna. I sällsynta fall kräver kavitintervention.

punktering

En punktering kallas punktera cysten med en nål med liten diameter och pumpar ut vätskeinnehållet från dess hålrum. Förfarandet bör utföras under kontroll av ultraljud eller CT-metod. Formationerna är skrynkliga och en ärr bildad. Ibland finns en infektion eller återupptag av cystisk inblandning.

Kontra till punkteringen:

 • diameter mer än 10 centimeter;
 • ökad tonus av väggarna, vilket kan leda till bristning;
 • septum i cyst;
 • njurblodning
 • eventuellt närvaron av parasiter i formningshåligheten.
till innehållet ↑

scleroterapi

För att eliminera infektion och cystisk återfall cysta kan introducera alkoholen med en blandningslösning av ett antiseptiskt och antimikrobiella egenskaper. I detta fall cystväggcellerna fördärvas, och efter ärrbildning är ny tillväxt omöjlig.

Laparoskopisk behandling

Laparoskopisk metod - avlägsnande av njurcystret genom ett kirurgiskt förfarande med en liten invasion. Tillträde till bukhålan är möjlig på grund av tre fem millimeter punkteringar för införandet av ett laparoskop och andra instrument. Förfarandet utförs med allmän anestesi.

Fördelen med laparoskopiska metoder är frånvaron av återkommande cyster.

Vid denna metod utförs excisionsprocessen av de cystiska väggarna. I händelse av att den cystiska bildningen orsakar misstanke om malignitet, ta sedan till resektion eller fullständigt avlägsnande av organet.

Marsupializatsiya - En speciell typ av operation med laparoskopisk tillgång för att ta bort stora cyster.

Under operationen är det först nödvändigt att separera bildningen från njurstrukturerna, sedan sätts en nål in i den och hålrumsvätskan avlägsnas. I sista skedet finns excision och avlägsnande av cystväggen följt av cauterisering av den cystiska bädden.

medicinering

Medicinering är nödvändig när en njurcyst uppstår, oberoende vänster eller höger, för lindring av symptom. Använda droger som:

 • Angiotensin converting enzyme (ACE) hämmare. Dessa inkluderar: enalapril, kapoten, enap. Läkemedlen används för att sänka blodtrycket.
 • Analgetika för smärta i njureområdet.
 • Läkemedel diuretisk verkan, för att inte utveckla urolitisk sjukdom.
 • Medel mot inflammation och antimikrobiella läkemedel.
till innehållet ↑

Metoder för behandling baserat på traditionell medicin

De används i början av sjukdomen och i en okomplicerad process, både hos kvinnor och män. Fördelarna med att använda folkmetoder är: försiktiga åtgärder på kroppen, frånvaro av biverkningar, eliminering av symptom med långvarig användning av läkande läkemedel.

Som en följd av deras tillämpning kan du se till att cysten så småningom löser upp sig. Listan över sådana medel inkluderar:

 • grönt te. Den är uppfödd i mjölk och honung tillsätts i andelen två till tre nypa per liter mjölk plus en matsked honung. Använd 2 gånger om dagen;
 • pulver av aspen bark. En matsked före måltiderna
 • burdock: rötter och löv. Fem matskedar råvaror häll kokande vatten, koka i en halvtimme. Vidare kyles produkten ned i en timme, filtreras och används under dagen för 40-60 gram;
 • gyllene mustasch - en universell folkmedicin för många sjukdomar. Tinktur används på morgonen på tom mage och på kvällen en halvtimme före middagen;
 • Celandine - hackade örter klämma, då saften av en droppe utspädd i en tesked vatten används varje dag öka dosen av en droppe per dag. Kurs - tio dagar. Bryt sedan tio dagar.
till innehållet ↑

Behandling av njurcystor hos barn

På grund av det faktum att det för närvarande finns fler fall av upptäckt av cystor hos barn är de speciellt designade screening program, inklusive ultraljudsundersökning av njurarna vid vissa perioder av livet, som börjar med den första månaden efter födseln.

Om en cystisk njure ingår i njuren, även om det inte finns några manifestationer och klagomål, bör barnet granskas regelbundet en gång per år.

Behandling av barnscystor, liksom hos vuxna, beror på storlek, form och typ av utbildning, förekomsten av komplicerade tillstånd. Detta är viktigt att överväga före behandlingen. Observation av dynamiken utförs vid storleken av cystisk utbildning upp till fem centimeter.

Cystor som går längre än fem centimeter är föremål för snabb ingrepp. Medicin används också här för att minska graden av sjukdomstillstånd.

Diet med en njurcyst

Dieten är utformad för att skapa en gynnsam grund för helingsprocessen, förbättra effekten av behandling, minska problem med utflödet av vätska.

Först med denna sjukdom är det nödvändigt minska intaget av bordsalt. Detta tillstånd är särskilt viktigt för de patienter som utvecklar biverkningar på cystbakgrunden.

Kontroll av dricksvatten är mycket viktigt vid upptäckt eller behandling av njurcystret, eftersom det är huvudämnet involverat i njurmetabolism.

nödvändigtvis minska mängden proteinkomponenter i kosten, som när man konsumerar mer än normalt, mekanismen för bildning av giftiga ämnen: kväve, urinsyra och andra giftiga ämnen.

Produkter som inte är lämpliga för användning med njurcyst:

 • kaffe, choklad;
 • skaldjur och havsfisk;
 • Rökning är aktiv och passiv.

Vilken typ av kost att observera med glomerulonephritis läs i vår artikel.

Provmenyn är som följer:

 • Osaltad och helst grönsaksoppa.
 • Kött i små mängder endast efter två veckors diet.
 • Fiskprodukter är feta.
 • Mejeriprodukter, grönsaker, fruktprodukter, grönsaker, te i svag form.

Antal måltider - 4-5 gånger om dagen. Kaloriinnehållet i mat per dag är ca 2200 kcal.

På cystorna i njurarna, se överföringen med läkare-nephrologist "Användbar rådgivning":

1 kommentar

Jag var 15 år gammal, hittade en njurecyst. Vid 19 växte hon upp till 5 cm och jag gick till operationen. Gilla något som sclerosing ville göra. Och på själva operationen visade det sig att detta är en divertikulum av njurarna. Nästa dag utfördes en kavitetsoperation. 5,5 timmars drift var.

Kista av njurarna: orsaker och behandling, cyst symptom

Kista av njuren - vad är det här?

Njurcystret är ett vanligt patologiskt tillstånd som oftast diagnostiseras i åldern 40-50 år och äldre. Enligt statistiken är förekomsten av sjukdomen 65-70% av alla neoplasmer som påverkar renal parenkymen.

Njurcystret hos kvinnor är mindre vanligt än hos män, vilket förklaras av östrogenernas skyddande verkan och låga androgenhaltar. Men i klimakteriet utjämnas förhållandet mellan drabbade män till kvinnor.

Njurcystret är en abnormitet i uppbyggnaden av det genitourära systemet, kännetecknat av närvaron av flytande bildning med tunna väggar, som kan vara antingen singel eller flera. Bildandet av cystor förekommer antingen i prenatalperioden eller på grund av verkan av olika faktorer under hela en persons liv. Det här är vad som bestämmer uppdelningen av cystor till ärftliga och förvärvade.

Vad orsakar cystor på njurarna?

Orsakerna som leder till utseende av en njurecyst är mycket olika. Bildandet av cystisk medfödd (ärftlig) karaktär beror på problemen i den genetiska apparaten hos en person som är mycket sårbar under perioden av en kvinnas graviditet. Särskilt farliga vid denna tidpunkt är följande faktorer:

 • rökning;
 • Alkohol (i överskott);
 • Kemiska medel (klor, tungmetaller, etc.);
 • Olika infektioner;
 • Radioaktiva effekter, inklusive solenergi och röntgenstrålar.

Andra faktorer leder till bildandet av förvärvade cyster. Dessa inkluderar:

 • Infektionsinflammatoriska sjukdomar i njurarna;
 • Skador i ländryggsregionen;
 • Stagnation av urin i njuren;
 • Dysplasi av bindvävskonstruktioner i urinvägarna;
 • Hormonskift (förhöjda östrogenivåer och nedsatta androgenhalter hos män provocera ökad produktion av epidermal tillväxtfaktorn, som bestämmer neoplasmens utveckling).
 • Överträdelse av blodcirkulationen i njuren med utveckling av foki av ischemi, vars resultat är bildandet av cystisk hålighet.

Symtom på en cysta i njurarna

Det vanligaste kliniska tecknet på njurcysten är smärta. De tvingar patienten att söka medicinsk hjälp från en läkare. Smärtan är lokaliserad i den drabbade ländryggen, och de kan vara antingen permanenta eller periodiska.

Det andra karakteristiska symptomet på njursystern är hypertoni. Dess utveckling är förknippad med överdriven stimulering av renin-angiotensinsystemet, vars hormoner påverkar blodtrycksnivån.

Ett särdrag hos hypertoni, som utvecklas mot bakgrund av njurcyster, är dess maligna kurs och ineffektivitet hos många antihypertensiva läkemedel. Sådana patienter får endast hjälp av representanter för klassen av angiotensinkonverterande enzymblokkerare.

Det tredje viktiga diagnostiska kriteriet är periodisk eller permanent detektering av blod i urinen. Symptom kan manifestera brutto hematuri (urin har visuellt en röd färg) eller mikrohematuri (ej externt förändrad urin, men ökade antalet erytrocyter mikroskopi avslöjade däri).

Förlust av erytrocyter i urinen leder till utvecklingen av anemi. Den senare förklaras genom inhibering av bildandet av njur erytropoietin - ett ämne som behövs för att stimulera erytropoies (röda blodkroppar) i benmärgen.

Med en objektiv undersökning av patienten kan läkaren identifiera ytterligare symtom på njurcystan:

 1. Utseende av smärta under effleurage i motsvarande ländryggsregion.
 2. Smärta när du känner detta område.
 3. Palpation av den fördrivna eller förstorade njuren.

Typer av njurcyster

Klassificeringen av cystiska formationer i njurparenkymen beror på flera faktorer. Med tanke på mångfalden av lesioner differentierar urologerna:

 • Enda neoplasmer;
 • Flera (brukar inte nå stora storlekar).

Enligt den topografiska anatomin är denna anomali av uppdelningen uppdelad i:

 • Cystor av båda njurarna;
 • Neoplasmer av en njure (cyste av höger eller vänster njure).

Med tanke på morfologin hos cystiska formationer är:

 • enkel;
 • Parapelvic, beläget nära njurens sinus;
 • Multilocular, vars kännetecken är närvaron av flera kamrar inuti bildningen;
 • Dermoid avseende avvikelser i embryonal utveckling (sådana cystor finns hår, naglar, fett, ben, etc., dvs derivat av 3 embryonala blad).

Multi-cystisk njure och svampig njure är en separat kategori. I det första fallet påverkas hela renal parenchymen av små cyster, vilket leder till en signifikant minskning av organets funktionella reserv. Som ett resultat utvecklas njursvikt på kort tid.

Med en svampig njure finns det flera cyster, men de är lokaliserade i uppsamlingskanalerna. Denna patologi avser medfödda tillstånd. Sådana barn behöver vanligen tidig hemodialys på grund av den snabba utvecklingen av njursvikt.

diagnostik

Diagnos av renala cyster syftar till att lösa flera problem:

 • Omedelbar visualisering av neoplasmen i njurparenkymen.
 • 2. Forskning om njurfunktion.
 • 3. Tidig upptäckt av inflammatorisk process.

För genomförandet av den första uppgiften utförs följande studier:

 • Ultraljudsskanning av renal parenchyma;
 • Datortomografi.

För att undersöka njurfunktionen är det nödvändigt att bestämma koncentrationen i blodet av följande ämnen:

Lösningen av de återstående diagnostiska uppgifterna innefattar att göra sådana analyser som:

 • Den allmänna analysen av urin (vid inflammatoriska processer ökar mängden leukocyter);
 • Allmän analys av blod (avslöjar inflammatoriska processer).

En ökad risk för komplikationer kräver att sådana patienter får ett koagulogram (denna studie bedömer koagulationssystemets tillstånd) och elektrokardiografi.

Behovet av dessa diagnostiska tester finns också när patienten kommer in på sjukhuset, eftersom det ibland kan krävas kirurgisk avlägsnande av njurcystosen. Och detta är alltid förknippat med en viss narkosrisk och risken för blödning (både under operation och efter).

Kist på njuren - vad ska man göra och hur man behandlar?

Vad ska man göra när en cyste finns på njurarna? Detta är en naturlig fråga som uppstår hos de flesta patienter med liknande diagnos. Det korrekta beteendet av dem ligger i aktiva förväntningar.

Detta innebär att sådana patienter följs av dynamisk ultraljudsobservation. "Aktiv" behandling av njur cysta börjar så snart en betydande ökning av storleken av tumörer - utförs perkutana njurcystor punktera, följt av aspiration av vätskan.

Om detta ingripande inte kan utföras är detta en indikation på kirurgisk borttagning av tumören.

Alla patienter med njur cystor och andra aktiviteter som genomförs (det bör noteras att orsakerna och behandling av njurcystor är sammankopplade, om orsaken är en smittsam sjukdom i njurarna, kräver förtur):

 • Behandling av samtidig infektioner som komplicerar bakgrunden av bakgrundssjukdomen;
 • Organisation av kostnäring;
 • Avslutande av komplikationer (stoppa blödning, bedriva narkosbehandling, etc.).

I extremt sällsynta fall löser njurcystan sig själv. Detta är ett ytterligare argument till förmån för aktiva förväntningar. Oftast händer detta med inflammatoriska cyster.

En ordentligt organiserad diet med en njurcyst (diettabell nr 7 enligt Pevzner) är en viktig riktning vid behandling och förebyggande av progression. Principerna för kostnäring är:

 • Undantag från kosten av fett, rökt och rostad
 • Skarp begränsning av salta livsmedel (mat rekommenderas inte till dosalivat);
 • Fullständigt avslag på alkohol, kryddiga kryddor och mousserande sötvatten.
 • Anrikning av kosten med rätter kokta i ugnen, ångad och kokad;
 • Minska kosten av proteinmatar (kött och baljväxter), eftersom. Det utsöndras av njurarna, vilket ökar belastningen på dem.

Vad är farligt för njurcysten?

Risken för njurcystor är risken för komplikationer. Det senare inkluderar:

 • Kroniskt njursvikt;
 • Urinretention i njuren och utvidgningen (hydronephrosis);
 • Pyelonefrit, inkl. och purulent;
 • Tillförsel av cysten;
 • Blödning i cysten;
 • Ruptur av neoplasma och peritonit;
 • anemi;
 • Arteriell hypertoni.

Profylax av njurcystbildning

Njurcystor hos kvinnor och män är multifaktoriella sjukdomar, så förebyggande syftar till att eliminera många orsakssamband. Därför rekommenderas det:

 • Tidig behandling av inflammatoriska sjukdomar i det genitourära systemet.
 • Behandling av foci av kronisk infektion (sjukdomar i ENT-organen och dentoalveolära systemet), som kan bli en källa till inflammation i njurarna.
 • Förebyggande av ländskador.
 • Dynamisk ultraljuds observation av patienter skadade av njuren.
 • Uteslutning av intensiv fysisk aktivitet med ökad aktivitet.
 • Normalisering av hormonell bakgrund hos män.

Svårare i förebyggande respekt är förebyggandet av medfödda cyster. Alla aktiviteter bör börja före och under graviditeten, när en kvinna ska följa följande rekommendationer: