Huvud
Symptom

Njurknoppar

Njurknoppar - en godartad neoplasma, som är en vätskefylld kavitet med en tunn bindvävsmembran. Subjektiva symptom på patologi är ofta frånvarande, med utveckling av komplikationer eller en ökning av utbildningens storlek, klagomål om ryggsmärta, förekomst av blod i urinen, trötthet, feber. Diagnos utförs med hjälp av ultraljudstekniker (ultraljud av njurarna), dator och magnetisk resonansbilder, radioisotopstudier av excretionssystemfunktioner. Behandling inkluderar punkteringsaspiration av innehållet, skleroterapicyster, i vissa fall - excision av neoplasmen.

Njurknoppar

Njurcysten är en av de vanligaste tillstånden i nefrologi. Det antas att cystiska förändringar av varierande svårighetsgrad förekommer hos nästan en fjärdedel av personer över 45 år. Särskilt predisponerade för utveckling av patologi, män som lider av fetma, högt blodtryck, infektionssjukdomar i urinvägarna, urolithiasis. Njurar är endast upptäckta hos en tredjedel av patienterna, i andra fall finns det en asymptomatisk kurs. Till en separat typ är medfödda sorter av cyster som finns hos barn.

Orsaker till en njurcyst

Cystisk njurebildning är en ganska heterogen grupp av patologiska tillstånd. Den direkta orsaken till sjukdomen anses vara störning av tillväxten av epitelial och bindande (interstitiell) vävnader orsakad av skador eller inflammatoriska processer. Utvecklingen av vissa cystiska förstoringar förklaras av medfödda anomalier i urinsystemet eller genetiska särdrag hos organismen. De viktigaste predisponeringsfaktorerna är:

 • Njurvävnadens nederlag. Inflammatoriska processer (glomerulo- eller pyelonefrit), tuberkulos, ischemiska skador (infarkt), tumörer kan framkalla störningar vid utvecklingen av epitelvävnaden hos nefrontubulerna. Som ett resultat bildas en tunnväggig hålighet övervägande i njurens medulla.
 • Ålder ändras. Utseendet på cystor hos personer äldre än 45 år förklaras av en ökning av belastningen på excretionssystemet och mekanismen för "ackumulering av störningar". Den senare uppstår från obetydlig i svårighetsgrad, men flera patologiska processer som förbättrar varandra.
 • Medfödda faktorer. Ibland är cyster en följd av kränkningar av den intrauterinutveckling av njurknoppar. Sådana neoplasmer finns vanligtvis även i barndomen, ofta har en multipel karaktär. Mutationer av några gener ökar predispositionen till bildandet av cystiska håligheter i njurarna.

Systemiska tillstånd (arteriell hypertoni, fetma, diabetes) bidrar till sjukdomsprogressionen. De leder till en kränkning av blodets tillförsel och näring i urinvägarna och som en följd till spridningen av mindre krävande tillgång till syrebindvävnad. Vissa typer av patologi orsakas inte av framväxten och tillväxten av cystisk bildning, utan genom en lokal process av förstörelse av renvävnaden (med abscess, karbunkel).

patogenes

Utvecklingen av den "sanna", den vanligaste njurcysten uppstår som en följd av skador på nephron tubuli. Inflammatorisk eller sklerotisk process leder organtrauma till isoleringen av tubulefragmentet från resten av de inledande sektionerna av urinvägarna. Under vissa förhållanden finns det ingen härdning av ö-delen, och snabb expansion av det rörformiga epitelet, vilket resulterar i en liten (omkring 1-3 millimeter) vial. Den är fylld med en vätska som liknar kompositionen till primär urin eller filtrerad blodplasma. Vid ytterligare uppdelning av cellerna i binde- och epitelvävnaderna växer cysten, ibland når 10-15 centimeter.

Tillväxten av neoplasm åtföljs av komprimering av omgivande strukturer, ibland stimulerar den utvecklingen av sekundär cystisk utvidgning. Med en signifikant cyststorlek hindrar urinutflödet, blodkärl som matar njurarna är pressade, nervknippen blir irriterad. Detta orsakar ett antal lokala och allmänna symptom - smärta, fluktuationer i blodtryck, förgiftning av kroppen. Ibland är maligna celler i epitelet av tumörens väggar maligna.

klassificering

Det finns flera alternativ för att klassificera cystiska blåsor i njurarna, baserat på deras struktur, läge, ursprung, innehållets innehåll. Traditionellt inkluderar detta tillstånd tillstånd som inte är en cyste, till exempel dermoidtumörer, njureabsorber, vilka har liknande strukturella egenskaper men olika etiologi. Speciellt hög klinisk betydelse är klassificeringen skapad med avseende på utbildningens struktur och inkluderar följande alternativ:

 • En fast cyste. Det är den vanligaste typen av sjukdom, som finns i 70-80% av fallen. Det är en enkammar tunnväggig hålighet fylld med serös vätska. Måtten kan variera från några millimeter till 10-12 centimeter.
 • Multilateral cyste. Kammaren i neoplasmen är uppdelad i skiljeväggar genom skiljeväggar. Har huvudsakligen ärftlig karaktär. Ozlokachestvaetsya oftare än andra cyster.
 • Polycystiskt. Diagnostiseras med bildandet av ett antal cyster av olika former och storlekar, som ofta påverkar båda njurarna. Det är oftast resultatet av medfödda anomalier i urinvägarna, diagnostiserade hos barn.

Lokalisering av de cystiska hålrummen kan variera - en kapselkropp (subkapsulär) i dess tjockare vävnader (intraparenkymal), i området för grinden eller njurbäckenet. Cysternas placering, natur och storlek är de viktigaste egenskaperna som påverkar valet av behandlingsmetod och prognosen för sjukdomen.

Symtom på njurcystret

Patologi uppträder ofta asymptomatiskt på grund av den långsamma tillväxten av neoplasm - njurvävnad har tid att anpassa sig till sin närvaro utan märkbar förlust av funktionalitet. Med tillväxten av cysten börjar den att utöva påtryckningar på blodkärlen och stimulera juxtaglomeruläranordningen. Detta uppenbaras av en ökning och instabilitet i blodtrycksnivån, vilket leder till huvudvärk, hjärtklappning, hjärtkörtel. Lokala symtom - smärta i ländryggsregionen - utvecklas med dekompensering av njurfunktion eller med kompression av närliggande nervvästar.

Den stora storleken på njur cystor urodynamik främjar störningar på grund av att minska volym bäckenet eller urinledaren partiell kompression. Dessutom är symtomen förknippade med en minskning av mängden urin som släpptes, frekvent uppmaning att urinera, hematuri. Smärtan börjar stråla in i ljumsk och könsorgan. Fördröjning och nedsatt urinbildning orsakar förgiftning av kroppen, vilket uppenbaras av svaghet, ökad utmattning och ibland - svullnad. Fenomen av njursvikt (vätskeretention, lukt av ammoniak från munnen) uppstår vid bilateral njurskada eller närvaron av endast ett organ.

En kraftig ökning av temperaturen, frossa, feber, ökad smärta i cysten i njuren indikerar ofta bindningen av en sekundär bakterieinfektion och fästande neoplasma. Stark ömhet i ländryggsregionen, som särskilt uppträder plötsligt, mot bakgrund av fysisk aktivitet, indikerar risken för bristning av den cystiska väggen. Brottet kan åtföljas av skador på blodkärlen med utveckling av blödning i njurarna och ischemi hos dess vävnader. Ett tecken på blödning är en plötslig framväxande makrogematuri, i sällsynta fall ackumuleras blod i retroperitonealutrymmet.

komplikationer

En av de vanligaste komplikationerna i njurcystan är dess infektion med utveckling av suppuration, som uppträder som en abscess eller svår pyelonefrit. Betydande roll i penetrering av patogena mikroorganismer är störningar i urodynamik - återflöde och urinstagnation. Det är också möjligt för cysten att brista med utflödet av innehållet i calyx-pelvissystemet eller in i retroperitonealutrymmet. Det kan åtföljas av njurblödning, urinvägsinfektion eller utseende av chock. På lång sikt finns risk för malign degenerering av cystiska formationer.

diagnostik

Detektion av njurcystret är komplicerat på grund av den långa perioden av asymptomatisk patologi. Som en följd detekteras sjukdomen ofta av misstag. De första tecknen är ospecifika förändringar i den allmänna analysen av urin, en oförklarlig ökning av blodtrycket. Med hjälp av en rad olika diagnostiska metoder kan en urolog inte bara bekräfta närvaron av en neoplasma utan också bestämma dess typ, storlek och plats och utvärdera funktionen hos urinvägarna. För detta ändamål tilldelas följande studier:

 • Njur ultraljud.Ultraljudsdiagnostik är en vanlig diagnostisk teknik som används för att upptäcka cystor. De definieras som aechoiska strukturer med ett "ljudspår" av förstärkning bakom formationerna. Ibland finns det septa och förkalkningar. Ultraljudsdopplerografi (ultraljud av njurkärl) gör det möjligt att bedöma cystens effekt på blodtillförseln till njurarna.
 • CT av njurar. Metoden används för att förtydliga diagnosen och differentieringen av cystor med maligna tumörer. Solitära formationer ser ut som rundade föremål med tydliga konturer fyllda med flytande multiloculära sorter - som en mängd olika kamrar av olika storlekar. Införandet av intravenös kontrast gör det möjligt att skilja cysta från tumörer, eftersom de senare har förmåga att ackumulera radiopaque substanser.
 • Funktionsforskning. Studiens excretionssystemaktivitet utförs genom excretory urografi, dynamisk scintigrafi, ibland med hjälp av MR-urografi och andra metoder. Dessa tekniker gör det möjligt att bedöma graden av glomerulär filtrering, dessutom avslöja förändringar i calyx- och bäckensystemet och de första delarna av urinvägarna.
 • Laboratorietester. Med små cystiska formationer är ett allmänt urintest oförändrat. En ökning i cystens storlek kan prova en minskning av volymen av daglig diurese, förekomsten av nocturi, utseendet av blodföroreningar (hematuri) och protein (proteinuri) i urinen.

Behandling av njurcyst

I närvaro av ensamma intraparenkymala eller subkapsulära cystor upp till 5 centimeter i storlek krävs ingen behandling - det är tillräckligt att observera en specialist för att kontrollera sjukdomen. Behovet av medicinska åtgärder uppkommer när det finns en karakteristisk symtomatologi (ryggont, urinrörelser etc.), en ökning av cystiskblåsans storlek. Behandling anges också i cystens flerdimensionella natur (på grund av risken för malignitet), dess placering vid grindarna och i njurbäcken. Vanligtvis elimineras cystisk utbildning genom punktering och endoskopisk teknik, som inkluderar:

 • Perkutan punktering aspiration av njurcysten. Det består i införandet av en nål i det cystiska hålrummet med ytterligare aspiration (aspiration) av innehållet. Som ett resultat minskar cystvolymen kraftigt, tumören är skleroserad. Tekniken används när en cyste i en kammare inte är större än 6 centimeter. Det finns ett ganska stort antal återfall.
 • Skleroterapi av njurcystret. Det är en modifiering av punkteringsaspiration. Efter avlägsnande av det flytande innehållet införes en lösning av etylalkohol eller jodidföreningar i bubbelhålan. Medicin irriterar den inre ytan av det cystiska membranet och aktiverar skleroserande processer, vilket medger minskning av antalet återfall.
 • Cystens excision. Avser radikala ingrepp, består i att ta bort neoplasmen och suturera den återstående normala vävnaden hos njurarna. Används för stora eller flera kammarcystor, bristade membran, blödning, kraftig suppuration. Vanligtvis utförs med hjälp av endoskopiska instrument, i svåra fall kan en öppen operation tilldelas.

I närvaro av stora cyster och signifikant skada på njurarna tillgriper resektion eller nephrectomy (förutsatt att det andra organets normala funktionalitet). Hjälpbehandling omfattar symptomatiska åtgärder - tagande smärtstillande medel, antihypertensiva läkemedel (ACE-hämmare), antibiotika för infektiösa komplikationer.

Prognos och förebyggande

Prognosen för njurscysten beror på neoplasmens natur, dess storlek och lokalisering. I de flesta fall detekteras relativt små enkammar cystiska vesiklar med långsam tillväxt. Deras närvaro är praktiskt taget asymptomatisk, kännetecknad av gynnsamma utsikter. Behandling av sådana former av patologi är inte nödvändig. Endast periodisk undersökning av nefrologen är nödvändig för att upptäcka möjliga komplikationer i tid. Med multikamerala och polycystiska former förvärras prognosen då risken för malignitet och CRF ökar. Men med den radikala behandlingen av dessa typer av patologi registreras sällan och komplikationer sällan. Särskilt förebyggande av njurcystor existerar inte, rekommendationerna reduceras till snabb behandling av inflammatoriska sjukdomar i urinvägarna, blodtryckskontroll och periodisk medicinsk undersökning hos en urolog efter att ha nått 40 år.

Kist i njurarna: en effekt på människans liv

Cysten i njuren är en onormal inkapslad formation i organs struktur, fylld med innehåll av olika ursprung. Ursprungligen har bildandet en godartad natur, men detta garanterar inte ett gynnsamt resultat. Prata om livsförutsägelse, konsekvenser och komplikationer kan vara efter en rad medicinska undersökningar som bestämmer typen av cysta, storleken, den troliga orsaken till förekomsten. Graden av fara för tumören i varje fall är annorlunda, beror på den kliniska bilden och egenskaperna hos patientens kropp.

Hur farligt är cysten i njurarna

Risken för cystisk njurebildning bedöms med:

 • lokalisering;
 • dimensioner;
 • innehåll;
 • kvantitet;
 • dynamik av neoplasmutveckling
 • sannolikheten för malignitet (malignitet hos tumören);
 • förekomsten av riskfaktorer i livet.

Utseendet av cystor är möjligt i kortikala och medullära parenkymet substans under kapseln i området för den renala grind i pyelocaliceal struktur. De två sista lokaliseringarna är ogynnsamma, eftersom de ofta bryter funktionen av urinflödet från njurarna.

Cystens storlek påverkar direkt njurfunktionen. Ju större neoplasm desto svårare är den omgivande vävnaden. Det finns smärta i ländryggen i dragande eller värkande naturen. När urinläkaren och bäckenet komprimeras minskar urinering. Patienten upplever svaghet, frossa på grund av frekventa temperaturförhöjningar. Med ökningen av njursvikt stiger blodtrycket stadigt, vilket leder till utveckling av sekundär hypertoni.

Renal (sekundär) hypertoni är ett farligt tillstånd där de vanliga drogerna för att minska blodtrycket har en svag effekt eller inte alls hjälper. Ofta förvärvar sekundär hypertoni en malign kurs. Synet förvärras kraftigt, patienten lider av svår huvudvärk, frekvent illamående och kräkningar. Om sådana komplikationer utvecklas, bör kirurgisk ingrepp utföras så snart som möjligt för att eliminera cysten som en etiologisk (orsakande) faktor.

En omfattande behandling av renal hypertoni är inte en medicinering, utan en radikal eliminering av orsaken som provocerade den

Innehållet i cysten är vanligtvis serös, det är hemorragisk (med blod), purulent, calcific, mindre ofta - olika.

Serös vätska kommer in i neoplasmen från kapillärerna. Det är ofarligt, men dess mängd ökar med tumörens tillväxt.

Hemoragiskt innehåll indikerar att cysten verkade mot bakgrund av traumatisering av njuren.

Pus i cysten är farlig eftersom den sprider sig genom kroppen med blodflöde och kan provocera inflammation i andra organ.

Beräkningar i neoplasmen blir gradvis stenar.

cysta brott med lanseringen av dess innehåll i bukhålan resulterar ofta i bukhinneinflammation - inflammation i parietal och viscerala peritoneum blad. En persons hälsa försämras skarpt, hudens cyanos observeras, kall svett visas på kroppen och temperaturen stiger till 40-42 °. Det finns smärta i buken. Om patienten inte genomgår kirurgi i tid, inträffar döden 2-3 dagar efter det att den akuta processen har påbörjats.

Med peritonit blir bukhålan inflammerad och fylld med purulent innehåll

Njurcyster är singel och multipel. De påverkar en liten del av funktionell vävnad, hela njuren eller båda organen. Ju mer omfattande utbildningen är desto större är risken för komplikationer.

En cyste kan inte vara sämre än flera formationer på grund av storheten i skadorna på njursveden

För att förstå hur farlig cysten är, tilldelas patienten studier som visualiserar neoplasmen - ultraljud, beräknad tomografi (CT), infusionsurografi med kontrast.

Att välja mellan de två senare metoderna föredrar läkare datortomografi. CT tillåter några minuter att få tillförlitlig information om tillståndet för organ som undersöks. Utrustningen gör stratifierade bilder av patientens njurar, bearbetar mottagna data och visar dem på bildskärmen. Förfarandet är smärtfritt, men inte alltid i alla fall. För det första är det dyrt, och för det andra är inte alla tillåtna på grund av en imponerande dos av strålning (vilket beror på utrustningen och djupet av studien). Dessutom tolererar vissa människor inte psykologiskt CT-förfarandet tills panikattacker uppträder. Om det är omöjligt eller olämpligt, föreskrivs en patient infusionskortografi med kontrast. Ett jodinnehållande kontrastmedel injiceras i venen. Med blodets ström kommer det in i njurarna och utsöndras sedan från dem längs urinröret och nedan. Ämnet uppvisar de strukturer genom vilka det rör sig. Detta är fixerat på roentgenogrammet. Bilder tas vid 6, 15, 21 minuter. Således är det möjligt att erhålla viktiga bilder av de strukturella egenskaperna hos njurarna, att känna igen cyster och till och med maligna celler i dem.

Men i första hand visualiseras njurarna och neoplasmerna i dem genom ultraljud. Metoden är ofarlig. Förberedelser för proceduren är inte nödvändiga. Med hjälp av ultraljud övervakas cysternas beteende.

Njur ultraljud är den vanligaste instrumentella metoden för att undersöka cyster i njurarna

Instrumentell forskning utförs genom de tidsintervaller som den behandlande läkaren ställer in. Detta är nödvändigt för att studera utvecklingen av utbildningens dynamik. Ju snabbare tumören växer, desto större anledning till oro.

Njurcysten anses alltid av den behandlande läkaren från en av de mest formidabla komplikationerna - malignitet (degenerering av utbildning från godartad till malign). Under noggrann granskning är patienter med en belastad onkologisk anamnese (cancer tumörer i det förflutna, onkologi från nästa släkting, särskilt från föräldrar).

Den maligna njurcysten påverkar organet väldigt och förändrar sin struktur utan igenkännande

Den höga risken för njurcyster med efterföljande biverkningar hos personer som lever med riskfaktorer:

 • Medfödda anomalier av njurvävnad.
 • Närvaron av kronisk sjukdomar njure - pyelonefrit, glomerulonefrit, hydronefros, urolitiasis.
 • Kontroller av njurarna och ryggskador i anamnesen.
 • Permanenta toxiska effekter på kroppen på grund av arbete med farliga kemikalier, särskilt klor.
 • Missbruk av alkohol, droger.
 • Inverkan av strålningsfaktorn.
 • Ålder över 60 år.

Livsprognos

Många människor misstänker inte att de lever med en njurcyst. Om utbildning inte utvecklas och inte orsakar obehagliga känslor krävs behandling inte. Det räcker med att skicka en rutinundersökning som bekräftar brist på progression var 6-12 månader. Men många cyster är benägna att patologisk utveckling och malignitet. Grunden för livsförutsägningen är två nyckelparametrar - cystens typ och storlek.

Beroende på kroppens vitala aktivitet på typen av cystisk bildning

Det finns medfödda och förvärvade cystor.

Är medfödda tumörer genetiska karaktärs (på grund av slumpmässiga cellmutationer Seam njurtubuli) och de som är bildade i livmodern genom externa faktorer (mor skadliga vanor, exponering för toxiska hennes kropp, strålnings ämnen).

Kist på njuren - en diagnos eller en "dom"

En cyste har hittats på njurarna, vad man ska göra och hur farligt detta tillstånd är, kompetenta svar får du genom att besöka nefrologistkontoret eller urologen. Termen "cyste", i översättning från den grekiska sacen, en bubbla, hänvisar till de patologiska kaviteterna (tomrum) som bildas i organen.

En komponent är en kapsel (omgiven av en tunn vägg av bindefibrer), fylld med ett transparent eller något otydligt innehåll (seröst struktur), en flytande konsistens. När hemligheten ackumuleras ökar kavitetsdimensionerna.

Cystor är "populära" godartade neoplasmer som kan uppstå i de allra flesta organ, vävnader i kroppen:

 • tänder
 • lever
 • bröstkörtlar
 • pankreas
 • sköldkörtel

Tendensen att bilda sådana neoplasmer på njurarna är inneboende i båda könen, även om den manliga organismen har en större erfarenhet av att "datera" med detta problem.

Det finns inga strikta åldersgränser för sjukdomen, men det finns mestadels hos medelålders människor, efter 45 år.

Storleken på kapseln som uppstår i den övre, nedre njurpolen varierar väldigt mycket: från en till tio centimeter. Ibland finns stora "exemplar" som överstiger 10 cm markeringen.

De flesta fallen av cystos (med små dimensioner) utgör inte en global fara, men pekar på den patologiska processen som sker i kroppen.

Ofta, bildandet av cystor - sekundära njurpatologi (har vars natur är smittsam och inflammatorisk natur, såsom pyelonefrit, eller orsaka störning av den funktionella bli en traumatisk faktor (kontusion, bristning)).

Det finns ingen specifik behandling, eftersom det är en extremt svår uppgift att specificera den etiologiska faktorn.

Den exakta orsaken till utvecklingen av cystos avslöjas inte, vilket väsentligt komplicerar den terapeutiska processen, förebyggande åtgärder.

Om storleken gradvis ökar, vilket noggrant fastställs av en annan ultraljudsdisposition, eller om nefrologen identifierar brott som stör normal njurfunktion, rekommenderas patienten kirurgiskt ingripande.

Ta bort kirurgiskt, eller utföra en punktering (en del parenkym tas för undersökning), nefrostomi (artificiell dränering).

Patienten som ignorerar regelbunden diagnostisk kontroll, risken för malignitet (malignitet) ökas är en komplex patomorfologisk process för omvandling av godartade cellulära strukturer till maligna.

patogenes

Kärnbildningsmekanismen, kursens art påverkas av ett antal faktorer, nedanför i texten kommer vi att försöka presentera en detaljerad klassificering.

En av de viktigaste orsakerna till bildandet av sådana formationer i njurarna är ett brott mot det normala utflödet av urin genom nephron tubules, som av olika skäl visar sig vara igensatta.

Överdriven ackumulering av urin orsakar utvidgning av nephronen (den grundläggande strukturella och funktionella enheten hos njuren), immunitet ignorerar inte sådana brott (förändringar). Den ackumulerade vätskan är begränsad till kapseln från bindväven, en cyst uppstår.

Med tiden kan den "vattna påsen" självminska i storlek, upplösas, försvinner helt.

Ett sådant scenario kallas emellertid ofta inte, och i grunden visade sig cysten länge en stund "upptar" kroppens utsträckning.

klassificering

 • medfödda - konsekvenserna av intrauterina njursjukdomar
 • förvärvat - resultatet av njursvikt, patologin i cirkulationssystemet

Cystiska formationer kan dyka upp i en enkel, komplex form.

 • Enkelt - Ett enda sfäriskt hålrum fyllt med en transparent vätska, det vanligaste alternativet. Graden av fara för kroppens hälsa är minimal, risken för illamående är extremt låg. Det finns en praktiskt asymptomatisk karaktär av kursen.
 • Komplex (ytans konturer är ojämn, väggarna kommer sannolikt att ackumulera mineralfyndigheter) - bär en fara, består av flera segment, separerade av skiljeväggar. Om de är många, ju tjockare de är desto högre är risken för illamående.

Hur skiljer man en komplex utbildning från en enkel?

 • flerstegs
 • förekomsten av skiljeväggar i hålrummet, deras antal, förtjockning
 • avsättning av kalciumkristaller
 • nodala sälar

Däremot är uppdelningen i enkel / komplex, medfödd / förvärvad, bara toppen av isberget, eftersom det för cystiska njureformationer finns ett antal andra klassificeringskriterier:

Strukturell struktur och form

Paraplyvic cystos klassificeras som enkel, uppträder med tillväxten av lymfatiska lumen av njurens "penetrerande" sinus.

Termen renal sinus (PS) kallas en internt planad hålighet fylld med en vit fettvävnad. Bildandet av en sådan utbildning är mer benägen för kvinnokroppen efter fyrtiofem år, den etiologiska faktorn har inte studerats noggrant.

Storleken varierar från mm till cm. Generellt är slumpmässigt detekterat, med en planerad ultraljud, prevalensen liten, upp till 5% av det totala antalet diagnostiserade cystoser.

Med cystens tillväxt finns det problem med urinering (urinutflöde från njuren till blåsan störs, blod i urinen observeras), en gynnsam miljö skapas för mineralackumuleringar (stenlagringar). Frågan om kirurgisk ingrepp blir aktuell med en storlek som överstiger fem centimeter.

Unilateral neoplasma av godartad natur, hänvisad till kategorin av enkel, utvecklas i parenkymen, formen liknar en boll eller en oval.

Anslutningar till kanalerna, förträngningar är frånvarande, kapselns serösa innehåll är sällan "komplicerat" med blod eller till och med purulenta föroreningar.

Ofta inträffar efter en skada, troligen (över 50% av fallen), flera cyster samtidigt. Diagnostiseras oftare hos män över 50, på vänster sida.

Multkistoz - en sällsynt medfödd ensidig cystisk lesion, ett allvarligt "scenario" av patologi, medför allvarliga storskaliga kränkningar av njurs yttre utseende, ibland nästan helt. Funktionerna i sig är inte uppfyllda, arbetsförmågan är hotad.

Externa förändringar är så starka att njurarna "vänder" till en stor cyste, det finns praktiskt taget inga delar av frisk vävnad. De sorgliga konsekvenserna av multicystosis, i 20% av fallen, återspeglas i den funktionella och den andra njuren, vars struktur bryts.

Polycystos är en genetisk predisposition, den grundläggande etiologiska faktorn som framkallar bilateral utveckling av patologi. Uppväxande många cyster utåt liknar druvkluster.

När sjukdomen utvecklas minskar antalet friska parenkymala vävnadsplatser snabbt.

Formen är medfödd, cyst "butiker" inte flytande, men ectodermiska innehåll - hår, fett, hudpartiklar.

Denna medfödda form kännetecknas av en stabil expansion av de uppsamlande njurtubulerna, åtföljd av bildandet av en mängd små neoplasmer.

Förutom de yttrade alternativen kan bakgrunden till utvecklingen av cystos bli arvelig patologi

 • Cephalegels syndrom
 • tuberkulös skleros
 • Burnleyville-Pringle sjukdom

Plats för lokalisering

 • Cortical - bildas i PS
 • Subkapsulär - utvecklas under det fibrösa skiktet
 • Intraparenchymal - koncentrerad i parenkymen
 • Parapelvic - ligger inom gränserna för PS

Sammansättning (natur) av innehållet

 • serös
 • hemorragisk - blodiga föroreningar
 • infekterat - purulent innehåll mättat med patogena mikroorganismer
 • kalcinerar - kompositionen innehåller mineraliska kalciumfyndigheter (stenar)

Enligt orsakssymbolerna klassificeras fyra kategorier som gör det möjligt att skilja graden av malignitet (svårighetsgraden av lesionen) av den patologiska processen.

Neoplasmer är enkla, godartade, med tunna väggar, en form som liknar en boll, en oval. Under diagnosen (ultraljud, CT, MR) är visualisering distinkt, kontinuerlig övervakning är inte nödvändig.

Den kliniska bilden är "tråkig", säger praktiskt taget inte om sig själv.

 • Inuti finns inga noder, skiljeväggar, fasta element
 • förkalkning är inte fastställd
 • Det finns ingen risk för malignitet

Naturen är godartad, strukturella förändringar är minimala. Kapselns hålighet innehåller enkla tunna skiljeväggar, en tjocklek av högst en millimeter. Eventuell ackumulering av kalciumkristaller. Begränsningsstorleken för denna kategori är begränsad till tre centimeter, en regelbunden diagnostisk provning krävs.

 • skiljeväggar tunna
 • lätt förkalkning är sannolikt
 • kontrastinnehåll saknas
 • risken för degenerering överstiger inte 5%

Naturen är godartad, men antalet, tjockleken på väggarna, skiljeväggar är större än de enheter som tillhör den andra kategorin. Storleken överstiger trettio millimeter, dynamisk kontroll är obligatorisk.

 • kavitet multikammare (septum talrika)
 • kontrastmedlet ackumuleras inte praktiskt taget
 • Ökningen i tjockleken på väggarna i skiljeväggarna är fixerad i jämförelse med tidigare kategorier
 • Risken för illamående varierar från 5-10%
 • nodulära förkalkningar

Ökad tendens till malignitet är kapselns kontur luddig, mellanrummen mellan kamrarna är tjockare. Det finns uppenbara områden av saltavlagring. En operation krävs, risken för omvandling till en malign tumör är hög och når 50%.

 • kontrasten ackumuleras
 • tjocka väggar
 • förkalkning uttryckt
 • konturer är inte tydliga
 • hög grad av malignitet

En stor mängd kontrastmedel (en fast massa med nekrotiska komponenter, innehållet i flytande konsistens) är ojämn (stöttig).

Riskkomponenten för malign degenerering är extremt hög och når 90%, en brådskande operation krävs.

etiologi

Orsakerna till bildandet av cystiska formationer är ännu inte standardiserade, vilket i stor utsträckning underlättas av:

 • en stor lista över klassificeringskriterier (artdiversitet)
 • Atypisk för vissa former av perkolering
 • senare, ringa tidigt till doktorn (en neoplasma för länge är asymptomatisk)

Dessa faktorer tillåter inte oss att ange den etiologiska listan. Det finns olika teorier och antaganden, men klart, till slutet, identifieras orsakerna inte, vilket väsentligt komplicerar behandlings- och förebyggande processen.

Eftersom de cystiska formationerna i grunden är uppdelade i medfödda, förvärvade, varierar den etiologiska grunden för dessa arter.

Orsakerna till medfödd neoplasma är dolda i "tarmarna" hos den genetiska apparaten. Dessa "alternativ" är av familjär natur (ärftlig), vidarebefordras i följd till flera generationer. Ursprungsprocessen påverkas av den traumatiska faktorn, eller infektiös komponent, deras negativa inverkan på fostret är möjlig vid det stadium av embryonisk utveckling.

När det gäller etiologiska teorier och antaganden om cystor som utvecklats i livet, är här en annan situation.

Renal tubulans patologi (en snabb ökning av antalet epitelceller) med "förekomst och popularitet" håller fast ledningen.

Som ett resultat av störningen av det normala urinflödet blir njurröret en "reservoar" för ackumulering av primär urin, ökar i storlek, en cyste bildas.

För att ge urinstagnation, är det möjligt att bli en patologisk (infektionsinflammatorisk natur) process som påverkar parenchymen, skål-lohan-systemet, vilket leder till njursvikt:

 • nefrotuberkuloz
 • konkretioner
 • pyelonefrit
 • glomerulonefrit
 • hemorragisk eller arteriell form av njursinfarkt
 • skada
 • förgiftning (mat, medicin)

Förutom de ovan beskrivna riskfaktorerna finns det ett teoretiskt antagande om att en gynnsam bakgrund för uppkomsten av cyster på njurarna är ärftliga abnormiteter (abnormiteter) i bindväv.

De ärftliga patologierna kan "skyldiga"

 • Hippel-Lindau sjukdom - flera tumörer av olika natur
 • Tuberös skleros (genetisk skada på nervsystemet, syn, hud, hjärta, lungor) är en tendens till godartade tumörformationer.

Förutsättningar och teorier om orsakerna till utvecklingen av cystos orsakar mycket, men strikta (entydiga) klassificeringskriterier för etiologi formuleras inte.

Klinisk bild

Utbildningsstorleken är den avgörande faktorn när man talar om kliniska manifestationer, som direkt påverkar symtomatisk bild av sjukdomen.

Ursprungligen, medan cystvärdena är obetydliga, finns det inget obehag. Den patologiska processen kan förbli "osynlig" (asymptomatisk) under lång tid.

Separat regression (resorption) cystisk "fasta" sällsynt, plus bristen på de tidiga stadierna av kliniska manifestationer konkreta skapar allt detta en gynnsam atmosfär för den fortsatta bildningen av tillväxt.

Ett litet obehag, eller ibland stör små smärta i ländryggsregionen, ignorerar en person, eller är relaterad till andra sjukdomar, utan att misstänka hot mot njurs hälsa.

Två av de tre patienterna före tillkännagivandet av en medicinsk "dom" (diagnos) vet inte något om förekomsten av sjukdomen. Ofta diagnostiseras problemet under ultraljudsförfarandet, när det finns en annan patologisk process som är helt orelaterad med njursjukdomar.

Tyvärr, i många fall, är den smärtsamma symtomatiska bilden "ritad" försenad när tidpunkten för snabb behandling missas. Cystenen har utvecklats, ökad i storlek, den patologiska processen är redan i det inflammatoriska eller purulenta steget.

Gradvis växande neoplasm börjar klämma bäckenet, urinledaren, förhindra ett normalt urinflöde av urin. Det finns stagnation som provocerar:

 • ländryggen upplever en känsla av "tyngd"
 • Det finns smärtor i nedre delen, som ökar med belastningen, eller omvändt, tar ett liggande läge

Stagnation av urin - en predisponeringsfaktor för sekundär infektion. Vidare tränger infektionsmedel inte bara in i parenkymen utan även "attackerar" själva cystbildningen.

Den kliniska bilden kompletteras med:

 • frossa
 • temperaturökning
 • svår smärta i ländryggsregionen som strålar ut till ljumskområdet
 • urinen blir grumlig, det kan finnas en purulent urladdning

Gro eller inflammerade cystor bristning, tillsammans med vissa egenskaper hos syndrom av akut buk (tillståndet för extrem fara för patientens bukhåla, som kräver akut hjälp för kirurgen)

 • uttalad buksmärta
 • abrupt spänning, kramp i musklerna i den främre bukväggen

Lokalisationen av smärtsyndromet är distinkt, i de flesta fall sammanfaller med sidan av den bildade cysten.

Var uppmärksam på att även cystiska formationer som har nått en stor storlek kan utvecklas "ljudlöst" under lång tid utan att hävda någonting om sig själva.

Men med tanke på malignitet (omvandlingen av godartade celler till maligna celler) är dynamisk (regelbunden) övervakning av neoplasmen obligatorisk.

Att ignorera förebyggande undersökningar är fylld med risker för möjlig diagnos av cancercancer.

När njurcystos förlängs, kan sjukdoms symptomatiska mönster "förstärka" de tecken som åtföljer den kroniska varianten av njursvikt (CRF):

 • Initialt ökar den totala volymen urin, det finns frekvent urinering (typiskt för tidigt stadium av CRF)
 • då motsatsen (sena skeden av CRF), urinen bokstavligen helt "försvinner" blir urinering extremt svår - det finns oliguri eller alls anuri (fullständig frånvaro av urin)
 • sömnstörning
 • hypertoni
 • törst
 • diarré
 • ökad mottaglighet för infektion
 • buksmärtor
 • trötthet
 • torr mun
 • återkommande infektionssjukdomar hos urogenitala organ
 • en kraftig minskning av aptiten
 • hematuri

Den drabbade njuren på grund av den ackumulerande vätskan "blir tyngre" ökar i storlek. I de flesta situationer, ett obestridligt argument för ett besök till nephrologist patienten anses vara palpation detektering av komprimering i buken.

komplikationer

Njurcysten är en patologi, med en negativ utveckling som kan leda till en extremt allvarlig fara, utan tidig behandling, till och med till ett dödligt utfall.

Listan över tråkiga varianter av "fortsättning" av cystos leder till brist på en stor, vanligtvis smittad utbildning. Faktorer som kan bli katalysatorer för ett sådant scenario finns i överflöd, ibland finns det en mindre traumatisk påverkan.

Det nedslående resultatet av brottet - bukhålan "fyller" cystitens patologiska innehåll, vilket orsakar inflammation. Utvecklar peritonit - ett allvarligt patologiskt tillstånd som bär ett stort hot, vilket kräver omedelbar operation.

Förutom brottet, bland andra möjliga komplikationer vi nämner suppuration, ett tillstånd som kräver operation. En samtidig triad av kliniska manifestationer:

 • svaghet, kronisk trötthet
 • snabb temperaturökning
 • akut smärta i ländryggen

För njurcystos, ruptur och infektion är dock en lista med eventuella olyckliga konsekvenser inte begränsad.

Att växa upp börjar en stor formation att klämma i kärlens kärl "strukturer", den normala funktionen störs, uremi utvecklas. Det finns en självförgiftning av kroppen med produkter av proteinmetabolism (njurtoxiner infekterar blodet). Dessutom är ett sådant scenario mer karakteristiskt vid utseende av neoplasmer på båda njurarna (bilateral patologisk process).

Dessutom, när du pratar om komplikationerna av cyster på njuren, glöm inte bort riskerna med illamående och hydronekros.

diagnostik

För att skapa en detaljerad bild av strukturen och lokalisering av cysten bidrar till att utföra standarddiagnostiska procedurer, syftet med studien (njure):

Att bestämma graden av malignitet ("check for cancer") kommer att hjälpa metoderna för radioisotopforskning:

 • urografi
 • scintigrafi
 • Doppler
 • angiografi

Bland de obligatoriska förfarandena är den kliniska analysen av blod, urin.

behandling

Om närvaron av cystisk utbildning är "bekräftad" är det taktiska mönstret för behandlingsprocessen nära relaterat till storleken på den diagnostiserade tumören.

Cystenen kan inte störa under lång tid, kvarstår oförändrad i storlek, eller tillväxtens dynamik är obetydlig.

För en sådan situation finns det inga terapeutiska lösningar, vänta och se attityd. Dock krävs konstant övervakning (ultraljud visas var sjätte månad) för att hålla koll på möjliga förändringar i tillståndet (strukturen och storleken på cysten) i tid.

Riktningen för konservativ behandling bestäms uteslutande av en nefrolog, med utgångspunkt från orsakerna till patologins utveckling.

Läkemedelspreparat kan inte göra det så att utbildningen "löses upp" helt. Drogterapi kommer bara att minska negativa kliniska manifestationer - delvis lindra patientens tillstånd.

Läkemedelsformen för terapi är indicerad i cystoser åtföljd av pyelonefrit, vilket framkallar en ökning av blodtrycket eller utvecklingen av kroniskt njursvikt.

Lista över använda läkemedel:

 • smärtstillande medel
 • mot högt blodtryck
 • förstör infektionen
 • eliminerar svullnaden
 • underlätta kliniska manifestationer av urolitisk sjukdom

Om lesionerna blir större (över 4,5 cm), upphör njurarna att fungera normalt (vävnaden är komprimerad, blodcirkulationen störs), då behandlas frågan om operation.

Bland de föreslagna alternativen för kirurgisk ingrepp:

Cystisk dränering - patologisk innehåll, som gör en liten punktering, under kontroll av ultraljud tas bort. För att undvika återfall fylls kapselns hålighet efter "rengöring" med en skleroserande substans som främjar väggarnas "limning", bildandet av bindväv. Minimal trauma för en sådan operation, metoden för den mest skonsamma.

Storskaliga formationer drivs med laparoskopisk teknik. Genom en liten snitt i lokaliseringen av cystisk utbildning avlägsnas hela kapseln tillsammans med allt innehåll.

Om den expanderande cysten är djupt "penetrerad" i parenkymen, är frågan om expansion av det kirurgiska området att övervägas. Bedöma genomförbarheten av att genomföra

 • resektion - avlägsnande av cystformen tillsammans med den drabbade parenkymen, njuren själv bevaras, funktionerna bryts inte
 • enukleation av cysten - endast neoplasmen är föremål för total borttagning, integriteten hos väggarna i den begränsande kapseln störs inte, den omgivande friska vävnaden är inte skadad
 • nefrektomi - avlägsnande av hela njurarna

Indikationer för drift

 • funktionaliteten är allvarligt underminerad
 • överdriven smärta
 • storleken på neoplasmer överskridit fyrtiofem millimeter
 • Stabilt högt blodtryck, som uppstod mot bakgrunden av denna cystiska bildning, är det omöjligt att stabilisera droger
 • bekräftad (diagnostiserad) parasitisk etiologisk faktor
 • Tecken på malignisering av utbildning avslöjas
 • parenkym kompression
 • klämma i urinvägarna
 • infektion i kaviteten, abscessbildning
 • gap

Vid slutet av operationen för att ta bort cysten visas terapi med antibiotika, smärtstillande medel. Vid behov är ytterligare recept på antiinflammatoriska farmakologiska preparat möjlig.

Oavsett behandlingsmetoderna tvingar njurcystosen patienten att göra en påtaglig anpassning till näringsdiet.

Näringsregler

 1. För att minimera riskerna med njursvikt, är det nödvändigt att strikt kontrollera mängden salt och vätska som används. Speciellt med progressiva edematösa manifestationer, utseendet på dyspné, tillväxten av blodtryck. Specifika nyanser av dosering måste diskuteras med din läkare.
 2. Ta kontroll över proteinföda (minska proteinhalten), eftersom överskott av protein kan avsevärt komplicera njurens effektivitet, närvaron av giftiga komponenter i urinen.
 3. Sanitärförteckningen över irriterande slemhinnor omfattar: kaffe, fisk och skaldjur, fisk (hav), choklad.
 4. Oförklarligt krav - Ett fullständigt vägran att röka (även passiv), alkohol (särskilt öl)

Håller sig efter dietary rekommendationer, du kommer att öka risken för att kämpa mot en sådan patologi, men en anpassning av kosten kommer att vara liten för att "övervinna" njurcysten.

Försumlig inställning till problemet är oacceptabelt, det är nödvändigt att uppfylla alla medicinska möten, systematisk övervakning av sjukdomsutvecklingen.

Folkbehandling

Det är obligatoriskt att vara medveten om att hemterapi av njurecystos inte kan kardinalt påverka tumörtillståndet. Effektiviteten av många nationella recept är obetydlig.

Sannolikheten för positiv dynamik är endast relevant för enkla (enkla) småstimulösa neoplasmer som inte har några komplikationer.

Oberoende manipuleringar (handlingar) bär en fara, vars grad ökar beroende på utbildningens storlek, typen, den faktiska scenen i patologin.

Överdriven exponering för receptkomponenterna kan prova en cystbrott, vilket leder till allvarliga komplikationer.

Bland de acceptabla metoderna för avkok och infusioner av vissa medicinska örter, men jag upprepar, var noga med att konsultera en läkare i förväg.

Kanske utöver den sparade tiden får du mycket mer, utesluter riskerna med utveckling av farliga komplikationer.

Förteckning över förebyggande åtgärder

 • Systematisk observation av en nefrolog - att besöka regelbundet, ignoreras besök starkt avskräckt.
 • Undvik inflammation i det urogenitala systemet (undvik lokal, allmän hypotermi, sanitera foci för kronisk infektion).
 • Traumatisk faktor, naturligtvis i förväg "förebyggande" trauma uppgift är osannolikt. Men om detta händer, är regelbunden övervakning av tillståndet extremt viktigt. Förfarandet för ultraljud kommer att möjliggöra i tid att "fixera" hematomet, vilket i framtiden kan omvandlas till en cystisk bildning.
 • Den medfödda formen av patologi kräver regelbundna konsultationer av nefrologen för att övervaka sjukdomsförloppet.
 • Förvärvat form - CT, ultraljud, enligt föreskriven behandling.
 • En enkel cyste - sex månader efter CT-diagnosen med kontrast, sedan årligen.

Prognosen för sjukdomen är annorlunda, scenariot för patologins utveckling beror på storlek, typ av neoplasma:

 • bilaterala flera medfödda cyster - ogynnsamma
 • autosomal recessiv cystisk bildning av en infödd karaktär - ogynnsam
 • enkel, ensidig ensam utbildning - lycklig

Om du har en cyste på njuren som inte är en dom, är det bara en diagnos. En sådan sjukdom behandlas framgångsrikt, risken för återfall är minimal, givetvis fullständig efterlevnad av medicinska recept.

Kist på njuren - vad ska man göra, vad ska man bota?

Njurcystor är en sjukdom i njursystemet, som patienter i alla åldersgrupper utsätts för. Med användning av nya diagnosmetoder är det inte särskilt svårt att upptäcka cyster på njurarna.

Medicinska åtgärder kan rädda en person från sjukdomen och därefter behålla sin hälsa på rätt nivå. Vi kan bara ta reda på vad man ska göra med diagnosen njurcystret?

Diagnos av sjukdomen

De flesta patienter, om de upptäcker några symptom, inklusive de från njurarna, i början vänd dig till terapeuten. Det är specialisten på den här profilen som ska differentiera sjukdomarna och rikta personen till en läkare med en smal profil.

I fallet med en sjukdom som en njurecyst är det möjligt att hänvisa antingen till en nefrolog eller en urolog.

Detta beror på den medicinska institutionen där patienten kan ansöka om hjälp.

En nephrologists uppgift är att diagnostisera och behandla njursjukdomar, både i tidiga skeden och i njursvikt. Trots ett så stort antal profiler är nephology en terapeutisk specialitet. Nefrologen kan cystera framgångsrikt behandla vid uppkomststadiet, utveckling eller inflammation.

En patient med en njurcyst kan också få till urologen om utnämning av en terapeut eller på eget initiativ. Här är spektret av sjukdomar mycket bredare. Och urologen leder en patient med en cyste inte bara i de tidiga stadierna utan även med en ökning i cysten, med komplikationer och även med involvering av andra organ i urinvägarna.

Det mest informativa och säkra sättet att diagnostisera cyster i njurarna är ultraljudsundersökningsmetod. På ultraljud är det möjligt att se alla njurstrukturer i gråtoner eller med färgfärgning.

Cysten är oftast rund eller oval i form, med tydliga, jämnaste konturer, med en okomplicerad process - med tunna väggar. Cystenen är en flaska fylld med en homogen vätska, så på skärmen blir den svart målade. Vid färgning av njuren i cysten kommer det ingen färg, sedan där inget blodflöde.

Differentiell diagnos av cyster utförs med så kallade pyramider, dilaterad calyx, tumörformationer och abscesser. En tydlig definition av typ av utbildning här kommer att hjälpa till:

 • Formen på cysten är rund eller oval, medan pyramiden är triangulär i form och kalyxen är oftast linjär;
 • cysten ligger bortsett från alla element i njuren, är det svårt att inte märka, eftersom pyramiderna och kopparna, även om de förstoras, är njurstrukturerna närvarande i normen;
 • tydliga cystgränser är också en av de främsta faktorerna från andra liknande element;
 • cystor, i motsats till calyxes, upprepa inte hela banans och bäckensystemet.
 • cystor kan nå stora storlekar och gå utöver njurarna, vilket inte kan sägas om andra liknande "bubblor".

Från en abscess och en tumör utmärks cysten av homogeniteten av innehållet, anechogenicitet och brist på blodflöde.

Multikameral cyste - embryonal patologi I grund och botten är det en orgelskada på ena sidan. Det manifesteras i form av flera håligheter, separerade av fibrös septa. Njurstrukturer är inte inblandade.

Operationer med cyst

I de fall där den cystiska bildningen är liten (upp till 5 centimeter i diameter), orsakar inte klagomål från njurarna och påverkar inte arbetet i urinvägarnas organ, hantering av patientmedicinering och med beaktande av rekommendationer från en nutritionist.

I detta fall är en regelbunden (en gång var sjätte månad eller ett år) ultraljudsundersökning nödvändig för att kontrollera sådana tecken som:

 • storleken på den cystiska bildningen, dess utseende och tillväxthastighet;
 • benägenhet till malignitet
 • väggens tillstånd
 • Eventuella inkluderingar: septa, blödningar, purulenta element, ytterligare formationer;
 • funktion av njurstrukturer.
till innehållet ↑

Indikation för kirurgisk ingrepp

Även i avsaknad av obehagliga känslor eller klagomål är indikationer på operation:

 1. Cystextillväxten är över 5 centimeter.
 2. Förekomsten av röda blodkroppar i urinen.
 3. Utveckling av symtomatiska komplex från tredje part eller sjukdomar som högt blodtryck.
 4. Komplikationer i form av ICD, ett brott mot utflöde av vätska eller brist på njurarna.

Förteckningen över verksamheten omfattar: punkteringsbehandling, skleroterapi, laparoskopi, som innefattar marsupialisering av cystisk utbildning, resektion och borttagning av njurarna. I sällsynta fall kräver kavitintervention.

punktering

En punktering kallas punktera cysten med en nål med liten diameter och pumpar ut vätskeinnehållet från dess hålrum. Förfarandet bör utföras under kontroll av ultraljud eller CT-metod. Formationerna är skrynkliga och en ärr bildad. Ibland finns en infektion eller återupptag av cystisk inblandning.

Kontra till punkteringen:

 • diameter mer än 10 centimeter;
 • ökad tonus av väggarna, vilket kan leda till bristning;
 • septum i cyst;
 • njurblodning
 • eventuellt närvaron av parasiter i formningshåligheten.
till innehållet ↑

scleroterapi

För att eliminera infektion och cystisk återfall cysta kan introducera alkoholen med en blandningslösning av ett antiseptiskt och antimikrobiella egenskaper. I detta fall cystväggcellerna fördärvas, och efter ärrbildning är ny tillväxt omöjlig.

Laparoskopisk behandling

Laparoskopisk metod - avlägsnande av njurcystret genom ett kirurgiskt förfarande med en liten invasion. Tillträde till bukhålan är möjlig på grund av tre fem millimeter punkteringar för införandet av ett laparoskop och andra instrument. Förfarandet utförs med allmän anestesi.

Fördelen med laparoskopiska metoder är frånvaron av återkommande cyster.

Vid denna metod utförs excisionsprocessen av de cystiska väggarna. I händelse av att den cystiska bildningen orsakar misstanke om malignitet, ta sedan till resektion eller fullständigt avlägsnande av organet.

Marsupializatsiya - En speciell typ av operation med laparoskopisk tillgång för att ta bort stora cyster.

Under operationen är det först nödvändigt att separera bildningen från njurstrukturerna, sedan sätts en nål in i den och hålrumsvätskan avlägsnas. I sista skedet finns excision och avlägsnande av cystväggen följt av cauterisering av den cystiska bädden.

medicinering

Medicinering är nödvändig när en njurcyst uppstår, oberoende vänster eller höger, för lindring av symptom. Använda droger som:

 • Angiotensin converting enzyme (ACE) hämmare. Dessa inkluderar: enalapril, kapoten, enap. Läkemedlen används för att sänka blodtrycket.
 • Analgetika för smärta i njureområdet.
 • Läkemedel diuretisk verkan, för att inte utveckla urolitisk sjukdom.
 • Medel mot inflammation och antimikrobiella läkemedel.
till innehållet ↑

Metoder för behandling baserat på traditionell medicin

De används i början av sjukdomen och i en okomplicerad process, både hos kvinnor och män. Fördelarna med att använda folkmetoder är: försiktiga åtgärder på kroppen, frånvaro av biverkningar, eliminering av symptom med långvarig användning av läkande läkemedel.

Som en följd av deras tillämpning kan du se till att cysten så småningom löser upp sig. Listan över sådana medel inkluderar:

 • grönt te. Den är uppfödd i mjölk och honung tillsätts i andelen två till tre nypa per liter mjölk plus en matsked honung. Använd 2 gånger om dagen;
 • pulver av aspen bark. En matsked före måltiderna
 • burdock: rötter och löv. Fem matskedar råvaror häll kokande vatten, koka i en halvtimme. Vidare kyles produkten ned i en timme, filtreras och används under dagen för 40-60 gram;
 • gyllene mustasch - en universell folkmedicin för många sjukdomar. Tinktur används på morgonen på tom mage och på kvällen en halvtimme före middagen;
 • Celandine - hackade örter klämma, då saften av en droppe utspädd i en tesked vatten används varje dag öka dosen av en droppe per dag. Kurs - tio dagar. Bryt sedan tio dagar.
till innehållet ↑

Behandling av njurcystor hos barn

På grund av det faktum att det för närvarande finns fler fall av upptäckt av cystor hos barn är de speciellt designade screening program, inklusive ultraljudsundersökning av njurarna vid vissa perioder av livet, som börjar med den första månaden efter födseln.

Om en cystisk njure ingår i njuren, även om det inte finns några manifestationer och klagomål, bör barnet granskas regelbundet en gång per år.

Behandling av barnscystor, liksom hos vuxna, beror på storlek, form och typ av utbildning, förekomsten av komplicerade tillstånd. Detta är viktigt att överväga före behandlingen. Observation av dynamiken utförs vid storleken av cystisk utbildning upp till fem centimeter.

Cystor som går längre än fem centimeter är föremål för snabb ingrepp. Medicin används också här för att minska graden av sjukdomstillstånd.

Diet med en njurcyst

Dieten är utformad för att skapa en gynnsam grund för helingsprocessen, förbättra effekten av behandling, minska problem med utflödet av vätska.

Först med denna sjukdom är det nödvändigt minska intaget av bordsalt. Detta tillstånd är särskilt viktigt för de patienter som utvecklar biverkningar på cystbakgrunden.

Kontroll av dricksvatten är mycket viktigt vid upptäckt eller behandling av njurcystret, eftersom det är huvudämnet involverat i njurmetabolism.

nödvändigtvis minska mängden proteinkomponenter i kosten, som när man konsumerar mer än normalt, mekanismen för bildning av giftiga ämnen: kväve, urinsyra och andra giftiga ämnen.

Produkter som inte är lämpliga för användning med njurcyst:

 • kaffe, choklad;
 • skaldjur och havsfisk;
 • Rökning är aktiv och passiv.

Vilken typ av kost att observera med glomerulonephritis läs i vår artikel.

Provmenyn är som följer:

 • Osaltad och helst grönsaksoppa.
 • Kött i små mängder endast efter två veckors diet.
 • Fiskprodukter är feta.
 • Mejeriprodukter, grönsaker, fruktprodukter, grönsaker, te i svag form.

Antal måltider - 4-5 gånger om dagen. Kaloriinnehållet i mat per dag är ca 2200 kcal.

På cystorna i njurarna, se överföringen med läkare-nephrologist "Användbar rådgivning":

1 kommentar

Jag var 15 år gammal, hittade en njurecyst. Vid 19 växte hon upp till 5 cm och jag gick till operationen. Gilla något som sclerosing ville göra. Och på själva operationen visade det sig att detta är en divertikulum av njurarna. Nästa dag utfördes en kavitetsoperation. 5,5 timmars drift var.