Huvud
Symptom

Njurknoppar

Njurknoppar - en godartad neoplasma, som är en vätskefylld kavitet med en tunn bindvävsmembran. Subjektiva symptom på patologi är ofta frånvarande, med utveckling av komplikationer eller en ökning av utbildningens storlek, klagomål om ryggsmärta, förekomst av blod i urinen, trötthet, feber. Diagnos utförs med hjälp av ultraljudstekniker (ultraljud av njurarna), dator och magnetisk resonansbilder, radioisotopstudier av excretionssystemfunktioner. Behandling inkluderar punkteringsaspiration av innehållet, skleroterapicyster, i vissa fall - excision av neoplasmen.

Njurknoppar

Njurcysten är en av de vanligaste tillstånden i nefrologi. Det antas att cystiska förändringar av varierande svårighetsgrad förekommer hos nästan en fjärdedel av personer över 45 år. Särskilt predisponerade för utveckling av patologi, män som lider av fetma, högt blodtryck, infektionssjukdomar i urinvägarna, urolithiasis. Njurar är endast upptäckta hos en tredjedel av patienterna, i andra fall finns det en asymptomatisk kurs. Till en separat typ är medfödda sorter av cyster som finns hos barn.

Orsaker till en njurcyst

Cystisk njurebildning är en ganska heterogen grupp av patologiska tillstånd. Den direkta orsaken till sjukdomen anses vara störning av tillväxten av epitelial och bindande (interstitiell) vävnader orsakad av skador eller inflammatoriska processer. Utvecklingen av vissa cystiska förstoringar förklaras av medfödda anomalier i urinsystemet eller genetiska särdrag hos organismen. De viktigaste predisponeringsfaktorerna är:

 • Njurvävnadens nederlag. Inflammatoriska processer (glomerulo- eller pyelonefrit), tuberkulos, ischemiska skador (infarkt), tumörer kan framkalla störningar vid utvecklingen av epitelvävnaden hos nefrontubulerna. Som ett resultat bildas en tunnväggig hålighet övervägande i njurens medulla.
 • Ålder ändras. Utseendet på cystor hos personer äldre än 45 år förklaras av en ökning av belastningen på excretionssystemet och mekanismen för "ackumulering av störningar". Den senare uppstår från obetydlig i svårighetsgrad, men flera patologiska processer som förbättrar varandra.
 • Medfödda faktorer. Ibland är cyster en följd av kränkningar av den intrauterinutveckling av njurknoppar. Sådana neoplasmer finns vanligtvis även i barndomen, ofta har en multipel karaktär. Mutationer av några gener ökar predispositionen till bildandet av cystiska håligheter i njurarna.

Systemiska tillstånd (arteriell hypertoni, fetma, diabetes) bidrar till sjukdomsprogressionen. De leder till en kränkning av blodets tillförsel och näring i urinvägarna och som en följd till spridningen av mindre krävande tillgång till syrebindvävnad. Vissa typer av patologi orsakas inte av framväxten och tillväxten av cystisk bildning, utan genom en lokal process av förstörelse av renvävnaden (med abscess, karbunkel).

patogenes

Utvecklingen av den "sanna", den vanligaste njurcysten uppstår som en följd av skador på nephron tubuli. Inflammatorisk eller sklerotisk process leder organtrauma till isoleringen av tubulefragmentet från resten av de inledande sektionerna av urinvägarna. Under vissa förhållanden finns det ingen härdning av ö-delen, och snabb expansion av det rörformiga epitelet, vilket resulterar i en liten (omkring 1-3 millimeter) vial. Den är fylld med en vätska som liknar kompositionen till primär urin eller filtrerad blodplasma. Vid ytterligare uppdelning av cellerna i binde- och epitelvävnaderna växer cysten, ibland når 10-15 centimeter.

Tillväxten av neoplasm åtföljs av komprimering av omgivande strukturer, ibland stimulerar den utvecklingen av sekundär cystisk utvidgning. Med en signifikant cyststorlek hindrar urinutflödet, blodkärl som matar njurarna är pressade, nervknippen blir irriterad. Detta orsakar ett antal lokala och allmänna symptom - smärta, fluktuationer i blodtryck, förgiftning av kroppen. Ibland är maligna celler i epitelet av tumörens väggar maligna.

klassificering

Det finns flera alternativ för att klassificera cystiska blåsor i njurarna, baserat på deras struktur, läge, ursprung, innehållets innehåll. Traditionellt inkluderar detta tillstånd tillstånd som inte är en cyste, till exempel dermoidtumörer, njureabsorber, vilka har liknande strukturella egenskaper men olika etiologi. Speciellt hög klinisk betydelse är klassificeringen skapad med avseende på utbildningens struktur och inkluderar följande alternativ:

 • En fast cyste. Det är den vanligaste typen av sjukdom, som finns i 70-80% av fallen. Det är en enkammar tunnväggig hålighet fylld med serös vätska. Måtten kan variera från några millimeter till 10-12 centimeter.
 • Multilateral cyste. Kammaren i neoplasmen är uppdelad i skiljeväggar genom skiljeväggar. Har huvudsakligen ärftlig karaktär. Ozlokachestvaetsya oftare än andra cyster.
 • Polycystiskt. Diagnostiseras med bildandet av ett antal cyster av olika former och storlekar, som ofta påverkar båda njurarna. Det är oftast resultatet av medfödda anomalier i urinvägarna, diagnostiserade hos barn.

Lokalisering av de cystiska hålrummen kan variera - en kapselkropp (subkapsulär) i dess tjockare vävnader (intraparenkymal), i området för grinden eller njurbäckenet. Cysternas placering, natur och storlek är de viktigaste egenskaperna som påverkar valet av behandlingsmetod och prognosen för sjukdomen.

Symtom på njurcystret

Patologi uppträder ofta asymptomatiskt på grund av den långsamma tillväxten av neoplasm - njurvävnad har tid att anpassa sig till sin närvaro utan märkbar förlust av funktionalitet. Med tillväxten av cysten börjar den att utöva påtryckningar på blodkärlen och stimulera juxtaglomeruläranordningen. Detta uppenbaras av en ökning och instabilitet i blodtrycksnivån, vilket leder till huvudvärk, hjärtklappning, hjärtkörtel. Lokala symtom - smärta i ländryggsregionen - utvecklas med dekompensering av njurfunktion eller med kompression av närliggande nervvästar.

Den stora storleken på njur cystor urodynamik främjar störningar på grund av att minska volym bäckenet eller urinledaren partiell kompression. Dessutom är symtomen förknippade med en minskning av mängden urin som släpptes, frekvent uppmaning att urinera, hematuri. Smärtan börjar stråla in i ljumsk och könsorgan. Fördröjning och nedsatt urinbildning orsakar förgiftning av kroppen, vilket uppenbaras av svaghet, ökad utmattning och ibland - svullnad. Fenomen av njursvikt (vätskeretention, lukt av ammoniak från munnen) uppstår vid bilateral njurskada eller närvaron av endast ett organ.

En kraftig ökning av temperaturen, frossa, feber, ökad smärta i cysten i njuren indikerar ofta bindningen av en sekundär bakterieinfektion och fästande neoplasma. Stark ömhet i ländryggsregionen, som särskilt uppträder plötsligt, mot bakgrund av fysisk aktivitet, indikerar risken för bristning av den cystiska väggen. Brottet kan åtföljas av skador på blodkärlen med utveckling av blödning i njurarna och ischemi hos dess vävnader. Ett tecken på blödning är en plötslig framväxande makrogematuri, i sällsynta fall ackumuleras blod i retroperitonealutrymmet.

komplikationer

En av de vanligaste komplikationerna i njurcystan är dess infektion med utveckling av suppuration, som uppträder som en abscess eller svår pyelonefrit. Betydande roll i penetrering av patogena mikroorganismer är störningar i urodynamik - återflöde och urinstagnation. Det är också möjligt för cysten att brista med utflödet av innehållet i calyx-pelvissystemet eller in i retroperitonealutrymmet. Det kan åtföljas av njurblödning, urinvägsinfektion eller utseende av chock. På lång sikt finns risk för malign degenerering av cystiska formationer.

diagnostik

Detektion av njurcystret är komplicerat på grund av den långa perioden av asymptomatisk patologi. Som en följd detekteras sjukdomen ofta av misstag. De första tecknen är ospecifika förändringar i den allmänna analysen av urin, en oförklarlig ökning av blodtrycket. Med hjälp av en rad olika diagnostiska metoder kan en urolog inte bara bekräfta närvaron av en neoplasma utan också bestämma dess typ, storlek och plats och utvärdera funktionen hos urinvägarna. För detta ändamål tilldelas följande studier:

 • Njur ultraljud.Ultraljudsdiagnostik är en vanlig diagnostisk teknik som används för att upptäcka cystor. De definieras som aechoiska strukturer med ett "ljudspår" av förstärkning bakom formationerna. Ibland finns det septa och förkalkningar. Ultraljudsdopplerografi (ultraljud av njurkärl) gör det möjligt att bedöma cystens effekt på blodtillförseln till njurarna.
 • CT av njurar. Metoden används för att förtydliga diagnosen och differentieringen av cystor med maligna tumörer. Solitära formationer ser ut som rundade föremål med tydliga konturer fyllda med flytande multiloculära sorter - som en mängd olika kamrar av olika storlekar. Införandet av intravenös kontrast gör det möjligt att skilja cysta från tumörer, eftersom de senare har förmåga att ackumulera radiopaque substanser.
 • Funktionsforskning. Studiens excretionssystemaktivitet utförs genom excretory urografi, dynamisk scintigrafi, ibland med hjälp av MR-urografi och andra metoder. Dessa tekniker gör det möjligt att bedöma graden av glomerulär filtrering, dessutom avslöja förändringar i calyx- och bäckensystemet och de första delarna av urinvägarna.
 • Laboratorietester. Med små cystiska formationer är ett allmänt urintest oförändrat. En ökning i cystens storlek kan prova en minskning av volymen av daglig diurese, förekomsten av nocturi, utseendet av blodföroreningar (hematuri) och protein (proteinuri) i urinen.

Behandling av njurcyst

I närvaro av ensamma intraparenkymala eller subkapsulära cystor upp till 5 centimeter i storlek krävs ingen behandling - det är tillräckligt att observera en specialist för att kontrollera sjukdomen. Behovet av medicinska åtgärder uppkommer när det finns en karakteristisk symtomatologi (ryggont, urinrörelser etc.), en ökning av cystiskblåsans storlek. Behandling anges också i cystens flerdimensionella natur (på grund av risken för malignitet), dess placering vid grindarna och i njurbäcken. Vanligtvis elimineras cystisk utbildning genom punktering och endoskopisk teknik, som inkluderar:

 • Perkutan punktering aspiration av njurcysten. Det består i införandet av en nål i det cystiska hålrummet med ytterligare aspiration (aspiration) av innehållet. Som ett resultat minskar cystvolymen kraftigt, tumören är skleroserad. Tekniken används när en cyste i en kammare inte är större än 6 centimeter. Det finns ett ganska stort antal återfall.
 • Skleroterapi av njurcystret. Det är en modifiering av punkteringsaspiration. Efter avlägsnande av det flytande innehållet införes en lösning av etylalkohol eller jodidföreningar i bubbelhålan. Medicin irriterar den inre ytan av det cystiska membranet och aktiverar skleroserande processer, vilket medger minskning av antalet återfall.
 • Cystens excision. Avser radikala ingrepp, består i att ta bort neoplasmen och suturera den återstående normala vävnaden hos njurarna. Används för stora eller flera kammarcystor, bristade membran, blödning, kraftig suppuration. Vanligtvis utförs med hjälp av endoskopiska instrument, i svåra fall kan en öppen operation tilldelas.

I närvaro av stora cyster och signifikant skada på njurarna tillgriper resektion eller nephrectomy (förutsatt att det andra organets normala funktionalitet). Hjälpbehandling omfattar symptomatiska åtgärder - tagande smärtstillande medel, antihypertensiva läkemedel (ACE-hämmare), antibiotika för infektiösa komplikationer.

Prognos och förebyggande

Prognosen för njurscysten beror på neoplasmens natur, dess storlek och lokalisering. I de flesta fall detekteras relativt små enkammar cystiska vesiklar med långsam tillväxt. Deras närvaro är praktiskt taget asymptomatisk, kännetecknad av gynnsamma utsikter. Behandling av sådana former av patologi är inte nödvändig. Endast periodisk undersökning av nefrologen är nödvändig för att upptäcka möjliga komplikationer i tid. Med multikamerala och polycystiska former förvärras prognosen då risken för malignitet och CRF ökar. Men med den radikala behandlingen av dessa typer av patologi registreras sällan och komplikationer sällan. Särskilt förebyggande av njurcystor existerar inte, rekommendationerna reduceras till snabb behandling av inflammatoriska sjukdomar i urinvägarna, blodtryckskontroll och periodisk medicinsk undersökning hos en urolog efter att ha nått 40 år.

Vad är njurcysten, dess tecken och komplikationer

En cyste är ett hålrum omgivet av en kapsel och fylld med en vätska. Liknande formationer kan förekomma i nästan alla organ, inklusive njurar. I det senare fallet bildas de oftast hos män över 45 år och kan leda till att cancer utvecklas, så det är ytterst viktigt att märka symtomen på njurcystret i tid och göra allt för att eliminera det.

Njurcystret är ett hålrum fyllt med seröst innehåll, även om det ibland innehåller orenheter av pus, blod eller njursvätska. Det kan vara medfödd eller förvärvad, ha en annan form och annorlunda antal kamrar. Därför särskilja:

 • En enkel cyste, som är en enda hålighet i kroppen;
 • multikameral eller komplex - en neoplasma med ett stort antal kaviteter separerade från varandra genom partitioner.

OBS! Storleken på de cystiska formationerna överstiger sällan 10 cm.

Men den här uppdelningen är inte den enda. Så utmärker sig följande former av cyster:

 • Solitary. Denna bildning är godartad, rund eller oval, den förbinder inte till kanalerna och är fylld med serös vätska, i vilken orenheter av blod eller pus ibland uppträder. Som regel uppstår sådana cyster som följd av skador, så det finns ofta flera neoplasmer på ett organ, samtidigt. Dessutom bildas cyste i vänster njure oftare och bland männen dominerar.
 • Multicystosis refererar till antalet medfödda men ganska sällsynta patologier. I svåra fall upphör njurarna att utföra sina funktioner.
 • Polycystiskt hör till de ärftliga sjukdomar, men till skillnad från multikistoza det först kan verka som under de första åren i livet, och 30-40 år. Med det regenererar njureparenkymen, som ett resultat av vilka de börjar likna druvkluster.

OBS! Polycysticos påverkar vanligtvis inte bara njurarna utan även andra organ.

 • Svampig njure. Denna medfödda patologi kallas också ofta multicystos av hjärnämnet. Det kännetecknas av utvidgningen av renal tubulat, vilket leder till bildandet av ett stort antal små cyster.
 • Dermoid är en hålighet fylld med icke-vätska, som i alla andra fall, men med fett, hår, benintag, hudpartiklar etc. Sådana formationer finns redan i barnet vid födelsetiden.
 • Cystiska formationer, vars bildning är förknippad med förekomst av samtidig arveliga sjukdomar, i synnerhet Zweveger syndrom, tuberkulös skleros, Meckel syndrom, etc.

Eftersom medfödda patologier är sällsynta kommer vi att tala om en enkel njurcyst i framtiden. Beroende på platsen händer det:

 • Subkapsulär - ligger under det fibrösa skiktet.
 • Intraparenchymal - lokaliserad i parenkymen.
 • Cortical - är direkt i sinus.
 • Parapelvic cyste av njuren - ligger i sinusområdet och utvecklas från platsen för lymfkärlet.

skäl

Idag diagnostiseras cystor ganska ofta, men trots detta har orsakerna till deras förekomst hittills inte studerats tillräckligt. När det gäller njurarna presenterar forskarna flera teorier som förklarar varför de bildar kaviteter fyllda med serös vätska. Men oftast är detta förknippat med förekomsten av patologier i njurtubulerna, vilka är direkt involverade i utsöndring av urin från njurarna. Om urinen stagnerar konsekvens är ett utsprång av ett organ vägg, som gradvis särskiljas från frisk vävnad kapsel som omvandlas till en cysta. Detta kan vara resultatet av utveckling:

 • njur tuberkulos;
 • urolitiasis;
 • parasitiska infektioner;
 • adenom av prostata;
 • glomerulonefrit;
 • hematom i njurens fibrösa kapsel
 • tumörer i organets vävnader;
 • ischemisk eller venöst infarkt av njuren;
 • pyelonefrit;
 • venerala sjukdomar, i synnerhet syfilis, gonorré, etc.

Med andra ord kan cystiska formationer uppstå som en följd av njurens patologi. Dessutom är orsakerna till cyster på njurarna ofta skadade eller starka slag i midjan.

Viktigt: på cysternas väggar bildas ofta tumörer. Man tror att de tenderar att så småningom få tecken på maligna neoplasmer.

symptom

Symtorns intensitet beror direkt på cystens storlek, så det finns inget överraskande, eftersom det i första gången inte manifesterar sig. Men eftersom självständig regression av utbildningen är omöjlig, och orsakerna till dess förekomst sällan elimineras utan yttre störningar, ökar cystorna vanligen i storlek. Som ett resultat börjar de att trycka på vissa områden av njurarna eller urinledaren och prova en ökning av stagnation av urin vilket resulterar i följande:

 • känsla av tyngd i nedre delen av ryggen;
 • värk i nacken, ökar med fysisk ansträngning eller tar en liggande ställning;
 • ansluter sig till en infektion som inte bara tränger in i frisk njurvävnad utan också i själva cysten.

Viktigt: Eftersom bilateral skada är sällsynt, klagar patienten oftast på obehag i bara hälften av kroppen. Det vill säga om han har rätt njursyst, så kommer det att vara på höger sida.

I sistnämnda fall, förutom mindre obehag, lider patienter av:

 • frossa;
 • svår smärta i nedre delen av ryggen eller buken, bestrålning i ljummen;
 • ökad kroppstemperatur;
 • svaghet;
 • förändringar i urinens natur beroende på utseendet i det av föroreningar av pus.

OBS! Cystor, som är tillräckligt stora nog, kanske inte förekommer under en längre tid, men med tanke på illamående kan negativitet för regelbundna förebyggande undersökningar leda till katastrofala konsekvenser.

Med en lång tid av sjukdomen utvecklar patienter tecken på kroniskt njursvikt, det vill säga:

 • ökar mängden urinproduktion och följaktligen mängden urinering, men då kommer en period under vilken urinat är absolut omöjligt;
 • det finns blod i urinen;
 • ökar blodtrycket
 • oroar sig för sömnighet under dagen och sömnlöshet på natten etc.

komplikationer

Njurcysten är inte en av oskyldiga sjukdomar, eftersom det kan orsaka allvarliga komplikationer eller ens död hos en person. En av de sorgliga varianterna av utvecklingen av händelser är infektionen av utbildning, dess suppuration och bristning. Som ett resultat kommer innehållet i cysten infekterad av bakterier in i bukhålan, vilket leder till utveckling av peritonit. I det här fallet kan patientens liv endast spara tidig kirurgisk ingrepp.

Känna till början av peritonit genom att följande symtom uppträder:

 • uttalad muskelspänning i den främre bukväggen;
 • akut smärta i nedre delen av ryggen och buken
 • temperaturökning.

Ett annat alternativ är hydronephrosis. Dessutom kan njurcysternas biverkningar uppstå på grund av dess tryck på organets vaskulära struktur. Resultatet är en störning av funktionen hos njuren, följt av ett flöde av kronisk njursvikt och uremi utveckling, dvs förgiftning organisms egna avfallsprodukter. Men detta iakttas i regel i närvaro av neoplasmer i båda njurarna.

OBS! Enligt vissa uppgifter kan njurcystret regenereras till en malign tumör.

behandling

Så snart patienten behandlar ovannämnda klagomål blir uppgiften hos urologen eller nephrologist att bekräfta diagnosen "njurcyst". För detta ändamål undersöks patienten först av en läkare. Genom att palpera njurarna kan han upptäcka formationer vars diameter är mer än 3 cm. Därefter riktas patienten till:

 • KLA;
 • biokemiskt blodprov;
 • OAM;
 • Ultraljud med dopplerografi;
 • angiografi;
 • CT;
 • HERR

Dessa studier bidrar inte bara till att bekräfta förekomsten av en neoplasma utan också för att exakt fastställa lokalisering och struktur. För att bestämma utbildningens karaktär är en radioisotopundersökning vanligtvis föreskriven, till exempel scintigrafi, urografi och liknande. Det är hans resultat som gör det möjligt att bedöma huruvida en malign tumör eller en godartad bildning har bildat sig i njuren.

När diagnosen är upprättad är frågan vad man ska göra om cysten i njuren uppträder på egen hand. Att svara på det kan bara vara en kvalificerad specialist som känner till lesionens storlek. Om den är liten, är det traditionellt rekommenderas att vänta, men det regelbundet granskas för att upptäcka positiv eller omvänt, en negativ trend. Om cysten börjar växa, väljs patienter individuellt för konservativ terapi.

Konservativ behandling

Behandlingsriktningen bestäms utifrån orsakerna till patologins utveckling. Oftast är patienterna förskrivna en kurs av antibiotika för att eliminera infektionen. Om orsaken till cysteformationen blir parasiter kommer emellertid att kräva lämpliga droger, men i sådana fall, för att undvika kirurgisk ingrepp misslyckas.

Förutom att ta mediciner rekommenderas patienter att göra vissa förändringar i deras livsstil, nämligen:

 • minska mängden salt som konsumeras
 • övervaka mängden vätska som är full, speciellt om det finns en tendens att svälla;
 • minska mängden proteinmat som konsumeras
 • Uteslut kaffe, skaldjur och rätter innehållande kakao;
 • sluta röka och alkohol.

OBS! Den högra njurcysten är mer sannolikt att lösa som ett resultat av konservativ terapi än en liknande utbildning i vänster njure.

Doktorn kan också erbjuda patienten att utföra en punkteringscyst, dvs. att avlägsna innehållet genom en liten punktering under övervakning av ultraljud. För att förhindra sjukdomens återfall införs skleroserande medel i den resulterande håligheten. De främjar limningen av kapslarnas väggar och bildandet av bindväv.

Kirurgisk behandling

Om konservativ behandling inte ger några resultat och utbildning fortsätter att växa, ska patienten vara beredd att så småningom få hjälp av en kirurg. Men vanligtvis indikeras operationen endast i fall då cysten blir ett hinder för normal njurefunktion.

Även kirurgisk behandling av njurcystret indikeras när:

 • svår smärt syndrom;
 • suppuration av utbildning;
 • cystor, vars storlekar överstiger 40 - 45 mm;
 • ökning av blodtrycket, provocerat av närvaro av en tumör och inte elimineras av några droger;
 • närvaro av en cyste orsakad av parasiter
 • allvarligt nedsatt njurfunktion
 • Förekomst av tecken på malignisering av utbildningen.

Kärnan i operationen är att avlägsna genom ett litet snitt inte bara innehållet i cysten utan också dess kapslar. Vanligtvis är detta inte förknippat med några svårigheter, men i fall där en stor neoplasma ligger djupt i parenkymen, kan frågan uppstå om att kidnejen avlägsnas tillsammans med en cyste. Därefter förskrivs patienten antibiotika och smärtstillande läkemedel.

Behandling med folkmedicin

Om njurcystret diagnostiseras kan behandling med folkmedicin inte bara vara ineffektivt men också farligt. Medan man engagerar sig i sådan behandling, förlorar patienten åtminstone värdefull tid, men som ett maximalt framkallar genom hans handlingar en cystbrott och utvecklingen av komplikationer. Därför ska du alltid konsultera en läkare innan du börjar använda dessa eller andra läkemedel.

De mest populära recepten är:

 • Tugga ett försiktigt tvättat ark av Kalanchoe innan du äter.
 • De nyskurna lövorna på burken tvättas från smuts och damm, varefter de pressar juice i glas. För att göra detta kan du använda en vanlig juicer. Mottagna medel tar 1-2 msk. l. i 2 månader tre gånger om dagen.
 • Aspenskorpan males i en kaffekvarn eller köttkvarn i ett pulver. Det tas i 2 veckor tre gånger om dagen före måltiden på ½ st. l. var noga med att tvätta ett glas vatten. Kursen kan upprepas om en månad.
 • Två gånger om dagen, drick grönt te med mjölk och honung.
 • 200 g nypressad vinbärssaft blandad med 1,5 msk. l. honung. Den mottagna produkten tas 1 gång om dagen för ¼ kopp.
 • 50 st. Den gyllene mustaschen insisteras i 500 ml vodka i 10 dagar. Klar tinktur tas två gånger om dagen före måltider enligt följande: Dag 1 - 10 droppar utspädda i 30 ml vatten, dag 2-11 droppar etc. På dag 25 ska patienten ta 35 droppar tinktur utspädd i 30 ml vatten, varefter dosen reduceras i omvänd ordning till 10 droppar.

Men kanske är det mer korrekt att behandla en konsekvens, men en anledning?

Vi rekommenderar att du läser historien om Olga Kirovtseva, hur hon botade hennes mage. Läs artikeln >>

Orsaker, symtom och behandling av höger och vänster njurecystor

Njurcysten är en urologisk sjukdom som kännetecknas av bildandet av en formbildning som omges av en bindvävskapsel fylld med vätska. Den har formen av en cirkel eller en oval, bildas oftare på ena sidan, mindre ofta - från två. Denna sjukdom är lika vanlig bland både män och kvinnor, men är vanligare hos personer över fyrtiotalet. Detta är främst en godartad bildning och är den vanligaste typen av njurtumörer (det finns cirka 70% av patienterna). När tillväxten växer kan bildningen nå 10 eller mer centimeter.

Det finns en ökad risk för njursyst i händelse av närvaron av följande faktorer:

Senior patientåldern (avancerad, senil);

Hypertensiv sjukdom, vegetarisk dystoni;

Uppskjutna operationer på njurarna eller andra organ i urinvägarna;

Infektionssjukdomar i det genitourära systemet.

Om patienten bara har en cyste till vänster eller bara i rätt njure är det en fråga om individuell utbildning. Om det finns flera cyster i en njure talar de om multicykliska skador. I fallet om formationerna är omedelbart på båda sidor är det en fråga om polycystos.

Tecken och symtom på njurcyster

Symtomatologin för närvaron av cystiska njurar är inte tydlig. Patienten får inte känna några obehag eller specifika tecken alls. En lång period av sjukdomen är asymptomatisk, och själva cysten upptäcks av en slump under ultraljud.

En person upplever endast dessa eller de obehagliga känslorna när cysten börjar expandera i sådan utsträckning att den redan pressar på närliggande organ och vävnader. De vanligaste symptomen är:

Smärtsamma känslor i ländryggsregionen, som ökar efter lyftning av tunga vikter eller med plötsliga rörelser.

Renal hypertension (en ökning av "lägre" tryck);

Förekomsten av blod i urinen;

Överträdelse av blodcirkulationen i den drabbade njuren;

Försämrad urinutflöde från den sjuka njuren;

Tråkig smärta i urinledaren, urinblåsan;

Om patientens immunitet är svag kan en infektion gå och provocera en inflammatorisk process. I detta fall kommer patienten att känna alla tecken på infektion i njurarna (pyelonefrit): allmän svaghet, smärtsamma och frekvent urinering, konstant värkande gördel smärtor, feber. Vidare, vid undersökning av urintester, visar det ett ökat antal leukocyter, och även cylindrar och erytrocyter kan detekteras.

I avsaknad av lämplig adekvat behandling kan patienten utveckla kroniskt njursvikt. Denna patologi manifesteras av polyuri (mycket frekvent uppmaning att tömma blåsan), svaghet, törst, ökat blodtryck. Om cystens storlek är ganska stor kan den pressa inte bara urinrör och njurbäcken, men också viktiga kärl. Detta kan i sin tur leda till ischemi och atrofi hos det drabbade organet.

Orsaker till en njurcyst

Trots att cysten på höger och vänster njure inte är så sällsynt, är orsakerna till denna patologi fortfarande inte fullt ut förstådda av forskare och läkare. Oftast är dessa medfödda formationer, men de kan också bildas efter födseln.

Det är allmänt accepterat att det finns njurcyster på grund av ärftliga, traumatiska eller infektiösa faktorer. Och komplexiteten av tillförlitlig upptäckt av orsaker förvärras ytterligare av det faktum att sjukdomen, som redan nämnts, inträffar utan specifika symtom.

cystbildning själva processen sker i samband med utvecklingen av njurkanalerna dem att gå ner i kontakt med andra sådana strukturer, efter att ha fyllts med vätska och öka i storlek till ett par millimeter. Sådana formationer utvecklas på grund av den ökade tillväxten av epitelceller, som fodrar njurtubarna från insidan.

Typer av njurcyster

Njurcystor klassificeras enligt olika tecken. Så av ursprung är de:

Av organs skada:

På kvaliteten på vätska inne i formationen:

Hemorragisk (vätska med ett spår av blod);

Purulent (utvecklas som ett resultat av vidhäftning av inflammation på grund av infektion).

Avskilja också enkla och komplexa cyster. En enkel njurecyst är en sfärisk hålighet fylld med en klar vätska. Denna typ av cystor är vanligare, och de är säkraste, eftersom risken för deras degenerering i cancerutbildning är extremt låg. Denna patologi är oftast asymptomatisk. Komplexa cyster skiljer sig från enkla, eftersom de innehåller flera kamrar, segment och konturerna på deras yta är ojämna. I fallet där det är förtjockade septum i håligheten hos en sådan cyst ökar risken för onkogenicitet. Dessutom finner de inte ofta kalcinerade avlagringar. Ett annat specifikt område i den komplexa cysten kan vara blodskuren. Och eftersom kärlen vanligtvis väver cancer tumörer talar detta en gång om den möjliga degenerationen av en komplex njurcyst i cancer.

Dessutom utmärks cystor beroende på deras struktur:

sinuscystrar av njurarna;

njurens parenkymala cyste

ensam cyste av njuren.

Därefter överväga var och en av dessa arter mer detaljerat.

Sinuscystrar av njurarna, även kallade parapelvic, kallas enkla cyster. Det finns sådana formationer vid grindarna i renal sinus (därav dess namn) eller njuren själv. Denna patologiska blåsan bildas som en följd av förstorad lumen i lymfkärlen, som korsar njurarna på ett ställe nära bäckenet, men inte intill det. De representerar ett hålrum fyllt med en genomskinlig gulaktig vätska, i vissa fall med föroreningar av blod. Varför sinuscystor bildas är inte fullständigt förstådd. Denna patologi förekommer oftast hos kvinnor, äldre än 50 år.

Njurens sinuscystus provar ett smärtsymptom hos patienten, liksom urineringstörningar, och själva urinen kan vara röd på grund av närvaron av blod i den. Patienten lider ofta av ökat blodtryck.

Njurernas parenkymala cysta är oftast medfödd patologi, mindre ofta förvärvad. Och om en person föddes med denna utbildning i njuren, så kan den helt försvinnas, upplösas. Denna bildning, vars kammare är belägen direkt i njurens parenchyma, på grund av vad namnet på denna cyste uppstod. Oftast finns det en serös vätska inuti kammaren, som liknar blodplasma i sammansättning och form. Ibland finns det dock parenkymala cyster fyllda med hemorragisk innehåll (med föroreningar i blodet). Denna typ av patologi av cysten kan också vara singel, multi-cystisk och polycystisk.

Medfödda parenkymala cyster uppstår oftast i samband med vissa brott i graviditetens första och andra trimestern (embryogenes), när bildandet och läggandet av alla organ, inklusive njurar, inträffar. Dessutom åtföljs sådana medfödda patologier av några andra sjukdomar i det genitourära systemet. En annan orsak till utvecklingen av parenkymala cyster (medfödd) är genetisk, intrauterin dysplasi av njursparenkyma.

Förvärvade parenkymala cyster är vanligare hos män äldre än 50 år. Utveckla på grund av obstruktion (täppning) av nefron tubuli med mikropolyper, urea salter eller bindväv. I 2/3 av fallen uppvisar parenkymcystosen inga symptom.

Den ensamma cysten i njurarna är en av varianterna av en enkel cyste som har en rundad form. Denna bildning är inte kopplad till organets samlare (utgångssystem), det har inga inslag, partitioner. Denna cyste är placerad i njurens parenchyma (kortikalskikt), oftare i en njure. Men det finns också ensamma cyster som ligger i orgelskiktet på orgeln, som kan ha hemorragisk eller purulent innehåll i mitten (vid njurskada).

Behandling av njurcyst

Innan utnämningen av en viss typ av behandling leder läkaren, om den misstänks för en njurcyst, att patienten ska genomgå en omfattande undersökning. Diagnosen är etablerad med hänsyn till patientens klagomål. Polycystisk bestäms av palpation, eftersom i detta fall ökar njurarnas storlek och de har en tuberös struktur. Vid genomförande av laboratorietester avslöjar blod anemi och minskning av funktionella proteiner, ökar kreatinin och urea. I urin detekteras, såsom har sagts, leukocyter, erytrocyter, minskar urin specifik vikt som en följd av njursvikt.

Det viktigaste och oumbärliga sättet att bestämma cysterna i njurarna hittills är ultraljud. Det är den här metoden som gör det möjligt att identifiera formationerna, deras storlek, kvantitet och anslutning med närliggande organ. När behovet av differentiell diagnos av njurtumörer, kontrast radiografi metoden (angiografi, urografi) kan också föreslås. Cystenen i detta fall manifesterar sig som en utbildning som inte innehåller blodkärl. En av de moderna metoderna som dessutom kan tillämpas är beräknad tomografi (CT).

Endast en specialist-urolog med full kännedom om saken kommer att kunna förklara i detalj för patienten vad faren för cystiska formationer i njurarna är. Men i allmänhet är den största risken att denna patologi döljer sig i sig möjligheten till andra sjukdomar.

Konservativ narkotikabehandling av njurcystret är ganska begränsad i sin förmåga, men på detta sätt är det möjligt att korrigera patientens allmänna tillstånd utan att ta bort cysten själv. I de flesta fall, är symtomatisk behandling genomföres, som består i att ta droger, sänka blodtrycket, lindrar smärta i korsryggen, minska inflammation och normaliserar det normala flödet av urin. Vid bakteriell infektion är patienten ordinerad antibiotika.

I avsaknad av nödvändig behandling kan njurcystret framkalla ganska allvarliga komplikationer - suppuration, kapslingsbrott, blödning. I detta fall är en brådskande operation nödvändig. Om diametern av bildningen inte är mer än 5 cm och det inte orsakar en kränkning av urinflödet och blodcirkulationen, observeras en sådan cyst helt enkelt. Planerat kirurgiskt ingripande föreslås i sådana fall:

Patientens ålder är ung eller medelstora;

Cystenen framkallar svår smärta;

Cyststorleken är stor, den pressar intilliggande organ

Patienten har arteriell hypertension;

Behandling av cyster på njuren genom icke-kirurgiska metoder

Ofta, om diagnosen renal cysta bekräftas i många patienter frågan "hur kan bota en cysta på en njure utan kirurgi?" Om bildandet av små, verkligen bota njure med droger och folk mediciner, se till att följa rekommendationerna från en läkare - urolog.

När det gäller kirurgisk ingrepp är sådan behandling föreskriven i de mest extrema fallen, då risken är för att kapselväggarna sönderbringar sin storlek mer än 10 cm i volym. Operationen i detta fall är en livlinje för bevarande av mänskligt liv och förekomsten av andra komplikationer i hans kropp.

Nyligen kan njure cysta diagnostiseras bland män och kvinnor som är över 50. fler patienter vet om utseendet på sjukdom efter att ha genomgått ultraljud, eftersom symptomen av njursjukdom ofta kan verka svag.

Kortfattad information

Renalcysten bildas på njurarna i form av enkammare eller flerkammare hålrum fyllda med en transparent vätska. Ofta är de godartade, vilka är små i storlek, kräver inte kirurgins intervention och kan avlägsnas genom medicinering och folkmedicin. Om inte patienter som har haft en njurcyst måste undersökas en eller två gånger om året för förebyggande undersökningar för att ändra utbildningens karaktär.

Renal patologi kan vara medfödd eller förvärvad. I det första fallet upptäcks sjukdomen oftare från födseln, tack vare de korrekta uppgifterna om modern ultraljud. Hos vuxna kan cystisk njurebildning detekteras mot bakgrund av en långvarig inflammatorisk process, huvudsakligen efter 40 till 45 års ålder.

Provokatorer av sjukdomen är kroniska sjukdomar eller infektiösa processer som förekommer inuti människokroppen. Ibland orsaken till sjukdomen kan vara lurar i de infekterade njurvävnadsparasiter som alveococcus eller ehionokokk att deras avel provocera bildandet av cystor. När det gäller anlag för genetiska avvikelser i njurarna, cystor är ofta många och en sådan sjukdom som kallas polycystisk njursjukdom, vilket kan orsaka en mängd olika dysfunktioner i urinvägarna organ.

Klinisk bild

Hur mycket symtomatologin kommer att uttryckas beror på vilken storlek cysten, om bildningen är mindre än 5 cm, betyder det att sjukdomen har en latent asymptomatisk kurs. Att orsaka ångestcyst börjar ofta när man når en stor diameter på mer än 10 cm, när sjukdom uppstår i samband med att man klämmer vävnaderna i angränsande organ. Njurens blodcirkulation kan vara nedsatt, patienten kommer att få följande symtom:

 • ömhet i processen av urinering och i ländryggsregionen vid nivåns nivån;
 • brott mot utsöndring av vätska från kroppen;
 • tecken på hematuri i urinen.

I samband med instrumental diagnostik kan en signifikant ökning av njurens storlek uppträda, en ökning av genen med risk för sådana komplikationer som:

 • bildandet av pus inuti cysten;
 • blödning av drabbad njursjukdom;
 • vridning av benet av cystisk utbildning;
 • brist på kapselns väggar följt av frisättning av serös vätska i kroppen.

En speciell fara för det patologiska fenomenets gång ligger i möjligheten att övergå till en malign form. Du måste vara vaksam för din hälsa, även om cysten på njuren inte uttrycks av uttalade symtom, är det alltid nödvändigt att besöka en läkare i tid för att undvika förekomsten av komplikationer.

Strömförsörjning

När det gäller cystisk njurebildning, ges alla patienter utan undantag följande näringsrekommendationer:

 • Minsta förbrukning av bordsalt och köttprodukter
 • vägran från kött-, fisk- och svampbuljonger
 • Undantag från kost av baljväxter, skaldjur, en mängd olika konserver;
 • måttlig konsumtion av kaffe och choklad.

För att inte förvärra njurarnas tillstånd rekommenderas patienterna att undvika hypotermi, flytta mer och ge upp alla dåliga vanor (alkohol, cigaretter och droger). Drick en tillräcklig mängd vätska, men inte mer än den föreskrivna hastigheten, det är bättre att kolla med en läkare.

Om patienten är att lyssna till alla de ovanstående rekommendationer, risken för konvertering hade cystor är malignt minskas betydligt, och troligen kommer det att hjälpa honom i en kort tid för att återhämta sig från sjukdom, för att utesluta ytterligare manifestation av komplikationer.

behandling

Hur man behandlar en cyste på njuren utan operation? Om väskan med serös vätska i vänster eller höger njure är ganska liten, är det ganska möjligt att klara av problemet, beroende av medicinskt och folkmedicinering. I fallet med en godartad tumör i en malign form rekommenderas det inte att tillämpa sådana metoder, för att undvika komplikationer, ska patienten omedelbart komma överens om kirurgisk ingrepp.

Det är viktigt att veta om du inte omedelbart söker hjälp från specialister, har patienten risk att få en njure på bakgrund av en cyste:

 • pyelonefrit;
 • njurinsufficiens
 • njurcancer.

I värsta fall kan patienten behöva en njureoperation för att ta bort det drabbade organet. För att förhindra att det händer med behandlingen är det nödvändigt att fortsätta omedelbart när diagnosen upprättas. Fördelen med tidigt detektering av cysten kan medlet sparas vid scenen av den initiala bildningen av neoplasmen. Patienten kan behöva årliga förebyggande undersökningar, vilket gör att läkaren kan upptäcka farliga förändringar i tid.

Användning av läkemedel

Förr eller senare, om en patient som har en cysta på njuren, inte kommer att följa läkarens rekommendationer, innan han utvecklade symptom kan bilda irreversibel reaktion i njurarna, som har en negativ inverkan på hela kroppen. I det här fallet, "hur man behandlar njurcysten?" "Det enda som den behandlande läkaren kan erbjuda är att komma överens om ett kirurgiskt ingrepp, eftersom det blir omöjligt att hjälpa en patient med mediciner och folkrecept.

Vilka läkemedel kan njurecystorna behandlas i första skedet:

 • ACE-hämmare: Capoten, Enalapril, Enap, Monopril. Hjälp att minska blodtrycket.
 • Narkosetabletter för att eliminera smärtssyndrom.
 • Diuretika som förhindrar ackumulering av njurstenen.
 • Preparat med antibakteriell och antiinflammatorisk effekt för att lindra den inflammatoriska eller infektiösa processen i njurparenkymområdet.

Ofta under behandlingsperioden rekommenderas patienterna att ha en längre sängstöd, och dessutom kan läkaren också ordinera läkemedelsdekok. Verksamheten utsetts om det inte finns några positiva åtgärder från samtliga ovanstående.

Folk recept

Behandling med hjälp av folkmedicin har länge ansetts vara den mest effektiva, särskilt i de tidiga skeden av sjukdomen, jämfört med användningen av läkemedel som tillverkas på grundval av kemiska element. Medicinering borde dock inte uteslutas helt, de måste inkluderas tillsammans med folkmedicinering.

Mjölk-honung grönt te

För beredning, ta 1 liter mjölk, 15 gr. honung och lika mycket torrt te. Det tar 200 ml efter frukost och vid lunch. På kvällen rekommenderas inte att dricka te eftersom det har toniska egenskaper och kan orsaka sömnstörningar.

Torr blandning av askbark

I förväg är det nödvändigt att köpa eller torka det själv, och sedan finhacka barken av asp. Ta därefter 1,5 månader för 15 gram torrblandning med tillsats av små mängder vätska dagligen minst tre gånger.

Rötter och blad av burdock

Innan du preparerar läkemedlet är det nödvändigt att skicka råvaran med kokande vatten och finplocka sedan. Ta 100 gr. strimlad örter och häll 2 koppar kokande vatten, låt koka i 30 minuter. Därefter borde buljongen svalna i 60 minuter, skild från gräset och ta små portioner hela dagen tills läkemedlet är färdigt. Det ska behandlas i minst 2 månader.

Juice från bladens blad och rotplantor

Drogen tas först under de första två dagarna på morgonen och på kvällen med 1 msk. l. och detsamma under de kommande 48 timmarna, men redan tre gånger om dagen. Vidare, efter dessa dagar får patienten ta dosen till 2 msk. l. minst tre gånger var 24: e timme.

Buljong baserad på bladets blad och elecampanrot

Friska löv av växten med en hastighet av 3 msk. l. bör blandas med krossad rot elecampan, med 100 gr. socker och jäst, lägg allt på botten av en tre-liters burk och fyll den med vatten. Efter att ha lämnats till infusion i exakt 48 timmar. Drick varje dag tills drogen är över.

Unga potatisspiror

För att producera dem måste potatis hållas varma i flera dagar. Därefter avskurna de vita knölarna från knölarna, hugga dem, lägg dem på botten av en halv liter burk, häll vodka till brädan och lägg den på ett mörkt ställe exakt i 21 dagar. Att dricka på en tom mage på 1 droppe med tillsats av 50 ml av en vätska. Varje dag bör antalet droppar ökas med exakt ett, högst 2 matskedar är tillåtna. l. Vidare måste du ta läkemedlet med en gradvis dosminskning - minus 1 droppe varje efterföljande 24 timmar.

I den andra kursen bör behandlingen sättas till 40 och i följande till 60, 80 och 100 droppar. Före varje kurs borde du ta pauser i exakt 7 dagar.

Alltid, innan du hör någonstans om fördelarna med en växt för att behandla cyster på njuren, lyssna på en specialists uppfattning. I behandlingen kan man ganska ofta använda inte bara kända men också giftiga örter, som med slarvig applikation kan orsaka komplikationer eller till och med förgiftning av människokroppen. För att förhindra att detta händer måste du se till att cysten i njurområdet är livshotande och när du kan ta en läkemedelsväxt.

Björk knoppar och löv

Om det inte finns någon svullnad på kroppen hos en patient som har en cyste på njurarna, är det helt acceptabelt att använda droger baserade på björkpinnar och löv. Folk recept som baseras på dessa komponenter kommer att bidra till att öka mänsklig immunitet, plus att ha en antimikrobiell effekt på den drabbade njurvävnaden. Genom inverkan av ett sådant medel i några knep du kan uppnå en positiv effekt, förbättra mag-tarmkanalen, kör återhämtningsprocessen i njurvävnaden, minska uppkomsten av smärta och spasmer.

För att förbereda drogen måste du ta 30 g torra björkblad och 70 g njurar, allt du behöver fylla med varmt vatten, insistera på 5 timmar. Den resulterande infusionen ska tas en halv kopp varje gång för en fullständig mage.

När det gäller allvarlig smärta i ländryggsregionen, kommer det att hjälpa till med ett sådant recept:

 • Björkblad - 3 msk. l.
 • Björn öra - 5 msk. l.
 • Stammar av ortosifen - 1 msk. l.

Alla ingredienser måste hällas i 1 liter kokande vatten och läggas i ca 120 minuter, efter filtrering tillsättes ytterligare 2 glasögon kokande vatten i blandningen. Ta den resulterande medicinen ska vara 10 Art. l. varje gång innan du går och lägger dig.

Vit te med kalina och honung

Bekämpa den patogena mikrofloran i njurarna kommer att hjälpa följande recept baserat på viburnum och honung:

Häll 300 gr. färska bär av Kalina med en liter kokande vätska, efter två timmar kan läkemedlet konsumeras varje gång efter frukost och middag för 200 ml. med tillsats av honung. Om så önskas, i infusionen för att ge en speciell smak, kan du lägga till färska blad av Kalina.

Observera att mogen frukt måste skördas i slutet av höstperioden.

Te med tillsats av bär av viburnum och höfter, med låg immunitet och utveckling av inflammatorisk process. För matlagning behöver du 1 liter varmt vatten och en handfull droger, du kan brygga med gräset och växtgrenarna. Buljongen ska vara full efter 2 timmar efter insisterande, som te med honung.

Uppmärksamhet, för att förbättra den fördelaktiga effekten vid behandling av kalium, är det användbart att äta fruktens frukter dagligen som en efterrätt för 10 till 15 bär.

Punktering av njurarna

Tekniken innebär att man använder instrumental ingrepp genom att punktera njurområdet genom huden med en tunn nål för att suga ut innehållet i lesionen. Därefter undviker detta trycket på intilliggande organ och eventuell skada på cystväggarna med sannolikhet att släcka innehållet i kroppens inre kavitet.

Således är cysthålan helt avlopp, vilket gör att njuren kan återhämta sig helt över tiden. Trots det faktum att punkteringen utförs under anestetikans inverkan är den minst traumatiska, eftersom efter operationen finns det endast små punkter som snabbt läker utan att lämna synliga spår.

Under denna operation har läkaren möjlighet att övervaka behandlingen med ultraljud och CT, vilket hjälper till att undvika eventuella skador på njuren själv och ett antal organ som finns med. Vidare skickas innehållet i cystisk utbildning för ytterligare studier, vilket gör det möjligt att identifiera avvikelser av annan art. I det här fallet är det viktigt att lita på en erfaren specialist, eftersom en okvalificerad läkare oavsiktligt kan infektera och därmed framkalla livshotande återfall i den opererade personen.

Om behandlingen utförs i en specialiserad klinik, används metoden för perkutan punktering med användning av ett skleroserande läkemedel som en ytterligare behandling. Detta läkemedel är ett antiseptiskt medel baserat på en alkohollösning och kan fungera som en bedövningsmedel och samtidigt ett antiinflammatoriskt läkemedel. Efter behandlingen avlägsnas läkemedlet fullständigt genom dränering. Med hjälp av punktering kan läkaren helt utesluta ytterligare ackumulering av vätska i njurcystans hålighet och orsaka fullständig död hos cellerna i neoplasmen.